Alimentatie, hoe zit dat?

Alimentatie, hoe zit dat?

Als de omgangsregeling duidelijk is, zijn de financiën aan de beurt en kan de alimentatie worden bepaald. Want al ben je gescheiden, je blijft verplicht om financieel voor elkaar en voor de kinderen te zorgen.

Soorten alimentatie

Er zijn 2 soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Jij en je ex-partner zijn niet alleen onderhoudsplichtig naar elkaar (partneralimentatie), maar ook naar jullie kinderen (kinderalimentatie). De afspraken hierover worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, dat nodig is om een scheidingsaanvraag te doen bij de rechtbank.

Kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt door 3 factoren bepaald: het gezinsinkomen, de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Uiteindelijk bepaalt de rechter de hoogte van de alimentatie. Rechters hebben gezamenlijk normen ontwikkeld die ze gebruiken voor het vaststellen ervan: de Trema-normen. Online vind je rekentools die je een indruk geven van het bedrag dat betaald moet worden. Let op: je persoonlijke omstandigheden kunnen dat bedrag toch weer anders maken. Heb je bijvoorbeeld schulden doordat je koophuis minder waard is geworden, dan kan dat invloed hebben op de hoogte van de alimentatie. Het berekenen van de kinderalimentatie is dus maatwerk en wordt meestal door een mediator of advocaat gedaan. Kinderalimentatie betaal je tot je kind 21 jaar is. Als je kind eerder zelfstandig is, bijvoorbeeld doordat hij al werkt, kunnen de betalingen eerder stoppen.

Partneralimentatie

Is er na het berekenen van de kinderalimentatie nog financiële ruimte over, dan kunnen jij en je ex-partner samen afspraken maken over de partneralimentatie. Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie. Dit geldt overigens alleen als je getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad, anders is er geen onderhoudsplicht en dus geen sprake van partneralimentatie.

Op dit moment geldt de partneralimentatie voor een periode van 12 jaar, maar er zijn plannen om deze termijn te verkorten. De partneralimentatie vervalt als degene die de alimentatie ontvangt gaat samenwonen, hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Ook voor partneralimentatie kun je online rekentools vinden die een indruk geven. Let op: wil je het zeker weten, dan zul je een mediator of advocaat moeten inschakelen.

Tip: wil je je inkomsten uit alimentatie veiligstellen, dan kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Alimentatie wordt niet betaald

Als degene die de alimentatie moet betalen in gebreke blijft, kan het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) ingeschakeld worden. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

  • Er is een bijdrage door de rechter vastgesteld
  • Er is minimaal één maand achterstand
  • De betalingsachterstand is minimaal € 10,-
  • De achterstand op het moment van uw verzoek is niet ouder dan 6 maanden
  • Je ex-partner moet op de hoogte zijn gesteld van het (bank)rekeningnummer waarop de alimentatie overgemaakt kan worden

Als je het LBIO inschakelt, moet je wel een vergoeding betalen. Dit heet opslag en bedraagt 15% op de achterstand met een minimum van € 19,00. Kijk voor meer informatie op de site van het LBIO.

Lees hier meer over

Speciaal voor jou