basisscholen

Soorten basisscholen

Je weet dat als je kind als hij 4 jaar wordt naar school moet. Maar naar welke school? Zowel de geloofsovertuiging, het type onderwijs of de grootte kunnen je voorkeur hebben.

Typen onderwijs

Basisscholen heb je in veel soorten en maten. Ze zijn grofweg onder te verdelen in de volgende soorten:

 • openbare basisschool
 • bijzondere basisschool met een geloofsovertuiging ofwel: confessioneel bijzondere scholen
 • algemeen-bijzondere basisschool
 • speciale school.

Openbare basisschool

Ongeveer 1 op de 3 kinderen gaat naar een openbare school. Dit is een school die niet werkt vanuit één bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Kinderen van alle levensovertuigingen en godsdiensten kunnen zich hier inschrijven. Lees meer over openbaar onderwijs.

Confessioneel bijzondere scholen

Veel scholen met een geloofsovertuiging hebben een open aannamebeleid: je hoeft niet specifiek het geloof aan te hangen om op de school te worden aangenomen, mits je bereid bent om deel te nemen aan de tradities en feesten rondom dat geloof.

Waar kun je allemaal uit kiezen?

 • Christelijk
 • Rooms-katholiek
 • Protestants
 • Protestants Christelijk
 • Islamitisch
 • Joods
 • Oecumenisch
 • Humanistisch

De ene school met een geloofsovertuiging is de andere niet. Waar de ene school elke week begint met een verhaal uit de bijbel, wordt op een andere school alleen aandacht geschonken aan de bijzondere feestdagen. Je kunt de school naar hun regels en gewoontes vragen.

Algemeen bijzondere scholen

Er zijn ook bijzondere scholen waar het onderwijs niet gebaseerd is op een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, maar op bepaalde pedagogische (opvoedkundige) opvatting en didactische (onderwijskundige) uitgangspunten. Deze scholen worden ook ‘algemeen bijzondere scholen’ genoemd. Voorbeelden zijn:

Om het nog moeilijker te maken: deze algemeen bijzondere scholen kunnen openbare scholen zijn, maar ook scholen met een geloofsovertuiging. Lees meer over algemeen bijzondere scholen.

Speciale basisschool

Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO-scholen) zijn bedoeld voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Het gaat om hulp die de gewone basisschool niet geeft. Deze scholen zijn er voor kinderen die moeilijk leren en kinderen met gedragsproblemen. Lees meer over speciale scholen.

 

Speciaal voor jou