ADHD en ADD

ADHD en ADD

Wat houden ADHD en ADD in en hoe herken je deze aandachtsstoornissen bij je peuter?

Heeft je kind veel moeite om zijn aandacht ergens bij te houden? Dan zou dat kunnen wijzen op ADHD, zeker als je kind ook nog eens heel druk is. Bij een rustig kind kan er sprake zijn van de variant ADD.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een regulatiestoornis. Kort gezegd: iemand met deze stoornis heeft moeite met het omgaan met prikkels van buitenaf.

Alle Dagen Heel Druk

Er wordt wel eens grappend gezegd dat ADHD staat voor Alle Dagen Heel Druk. Maar dat klopt niet helemaal, want niet alle kinderen met ADHD zijn hyperactief. Wel kan dit een van de symptomen zijn. Andere symptomen die kunnen wijzen op ADHD zijn:

 • aandachts- of concentratieproblemen
 • impulsiviteit
 • problemen met de tijdsbeleving

Kinderen met ADHD vertonen dus, meer dan andere kinderen, chaotisch en impulsief gedrag.

Oorzaken ADHD en ADD

Er is aangetoond dat ADHD en ADD ontstaan door een combinatie van factoren. Om te beginnen is er sprake van een erfelijke factor. Het komt regelmatig vaker in een familie voor. Maar ook de ontwikkeling van de hersenen en de sociale omgeving spelen een rol bij het tot stand komen van ADHD.

Herkennen ADHD

Niet alle drukke of ongeconcentreerde kinderen hebben ADHD. Sommige kinderen zijn van nature gewoon wat aan de drukke kant. Ook horen sommige symptomen bij de normale ontwikkeling van een kind. Zo zal elke peuter moeite hebben om zich lang te concentreren op een taak en kan niet elk kind dat naar de basisschool gaat direct goed stilzitten en luisteren.

Er zijn wel verschillende kenmerken die zouden kunnen wijzen op ADHD:

 • Moeite met luisteren;
 • Slordig zijn;
 • Moeite met overzien van taken en organiseren;
 • Moeite met aandacht houden bij een spel of taak;
 • Het niet afmaken van taken;
 • Snel afgeleid zijn door de omgeving;
 • Friemelen en frunniken;
 • Moeite hebben met het opvolgen van opdrachten;
 • Het vermijden van dingen waar je kind zich bij moet concentreren, zoals voorlezen of puzzelen;
 • Moeite hebben met wachten op de beurt;
 • Rondrennen en druk gedrag op verkeerde momenten;
 • Moeite met blijven zitten als dat gevraagd wordt;
 • Het eruit flappen van antwoorden.

Herken je veel van de bovenstaande kenmerken bij je kind, dan zou dat kunnen duiden op ADHD, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Diagnose

Vaak ontstaat het vermoeden dat een kind ADHD heeft op school. Daar valt het gedrag van een kind eerder op, omdat een leerkracht het objectief kan vergelijken met het gedrag van leeftijdsgenoten. Bovendien wordt op school veel meer concentratie van een kind gevraagd dan thuis.

Natuurlijk kun je ook als ouder al een vermoeden hebben dat je kind ADHD heeft, of in elk geval dat er iets met je kind aan de hand is. Sommige ouders kunnen daar veel moeite mee hebben en twijfelen of ze hun kind wel moeten laten testen. Bedenk dat het alleen maar in het voordeel van je kind is om een eventuele diagnose op tijd te stellen. Je kind kan dan goed begeleid worden en op alle fronten, dus ook thuis, beter gaan functioneren.

Een diagnose kan gesteld door een orthopedagoog of (kinder)psycholoog vanaf het moment dat je kind 5 jaar is. Zij zullen hem dan testen en eventueel observeren. Ook wordt de diagnose vaak in samenwerking met een kinderpsychiater gesteld. De kinderpsychiater doet dit door middel van observatie en uitvragen van de anamnese (ontwikkelingsgeschiedenis van je kind).

Is de diagnose ADHD of heeft je kind hier in elk geval kenmerken van, dan kunnen zij een plan opstellen om je kind zo goed mogelijk te begeleiden en advies te geven aan jullie en eventueel de school. Naast begeleiding en advies is medicatie vaak een vorm van behandeling (Ritalin of Concerta).

ADD

ADD is een variant op ADHD. Je zou kunnen zeggen dat kinderen met ADD dezelfde symptomen hebben als bij ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit.

Kinderen met ADD vertonen juist eerder passief gedrag, zijn vaak rustig en dromerig. Omdat ze door hun gedrag minder opvallen, wordt de diagnose ADD soms pas op latere leeftijd gesteld of zelfs helemaal nooit. Vaak betreft het kinderen over wie gezegd wordt: ‘Het zit er wel in, maar komt er niet uit’. De diagnose ADD wordt net als bij ADHD gesteld door een orthopedagoog of (kinder)psycholoog door middel van testen en/of observatie van het kind.

Lees hier meer over

Speciaal voor jou