Adoptie

adoptieverlof

Welke regels gelden er bij adoptieverlof? Net als bij een bevalling moet jij wennen aan het kind ...

a
gesloten adoptie

Bij gesloten adoptie worden alle banden tussen geadopteerden en biologische ouders verbroken.

a
open adoptie

Bij open adoptie kunnen de ouders (maar vaker alleen de moeder) kiezen naar welke adoptiefouders ...

a
Je eigen kind laten adopteren

Je kunt formeel gezien geen afstand doen van je eigen kind. Wanneer je het gezag over je eigen ...

a
binnenlandse adoptie

Binnenlandse adoptie is het adopteren van een kind uit het eigen (Neder)land. In de praktijk is ...

a
vormen van adoptie

Als je ongewenst kinderloos bent, kun je adoptie overwegen. Er zijn hier verschillende vormen ...

a
Adoptievoorwaarden

Als je graag een kind wilt adopteren, moet je eerst toegelaten worden tot de adoptieprocedure. ...

a