Adoptie

Denk(en) jij en/of je partner na over het adopteren van een kindje? Hier vind je alle informatie. Voor adoptie geldt een uitgebreide adoptieprocedure en er zijn verschillende vormen. Zo is er een keuze tussen open en gesloten adoptie. Verder zul je ter voorbereiding een cursus bij moeten wonen om te zien of je in aanmerking komt.

adoptieverlof

Welke regels gelden er bij adoptieverlof? Net als bij een bevalling moet jij wennen aan het kind ...

a
gesloten adoptie

Bij gesloten adoptie worden alle banden tussen geadopteerden en biologische ouders verbroken.

a
open adoptie

Bij open adoptie kunnen de ouders (maar vaker alleen de moeder) kiezen naar welke adoptiefouders ...

a
Je eigen kind laten adopteren

Je kunt formeel gezien geen afstand doen van je eigen kind. Wanneer je het gezag over je eigen ...

a
binnenlandse adoptie

Binnenlandse adoptie is het adopteren van een kind uit het eigen (Neder)land. In de praktijk is ...

a

Meer verlof is mogelijk!

Je werk vraagt vaak je volledige aandacht. Maar je thuisfront soms ook. Het is goed te weten dat sommige verlofregelingen sinds 1 januari zijn uitgebreid. Bevallingsverlof bijvoorbeeld.

Meer informatie
vormen van adoptie

Als je ongewenst kinderloos bent, kun je adoptie overwegen. Er zijn hier verschillende vormen ...

a
Adoptievoorwaarden

Als je graag een kind wilt adopteren, moet je eerst toegelaten worden tot de adoptieprocedure. ...

a