Adoptiekosten

Financiële tegemoetkoming adoptiekosten

Adoptie brengt veel kosten met zich mee. Je kunt hiervoor een inkomensafhankelijke, financiële tegemoetkoming krijgen.

Conform het advies van de commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie (de commissie-Kalsbeek) krijgen adoptiefouders een tegemoetkoming in de gemaakte adoptiekosten met betrekking tot interlandelijke adoptie. Deze bijdrage wordt uitbetaald na de aankomst van het geadopteerde kind in Nederland, onder de voorwaarde dat het geadopteerde kind de Nederlandse nationaliteit heeft.

Inkomensonafhankelijke bijdrage

De tegemoetkoming bestaat uit een inkomensonafhankelijke bijdrage van € 3.700,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap SZW. Met een verklaring van de afgeronde adoptie en een bewijs van inschrijving bij de GBA kunnen de adoptiefouders de tegemoetkoming aanvragen bij het Agentschap SZW.

Adoptie afgerond ná 1 januari 2009

De regeling is van kracht sinds 1 januari 2009. Bij het vormgeven van de regeling wordt ook gekeken hoe om te gaan met ouders die al voor 1 januari 2009 (deels) de kosten voor adoptie als buitengewone uitgaven hebben opgevoerd, maar bij wie de adoptie pas na 1 januari 2009 is afgerond.

Speciaal voor jou

Babynamen app

Op zoek naar een naam voor je baby? Met onze app Babynamen+ gaat je dat zeker lukken. Houd samen ...