Zwanger van een tweeling

Zwanger van een tweeling

In hoeverre loopt de zwangerschap van een tweeling anders? Dit is één van de vele vragen van aanstaande tweelingouders.

Zwanger van een tweeling

Veel tweelingmoeders hebben al snel een vermoeden dat ze meer dan één kind verwachten. Het lijkt wel alsof het een enorme drukte in je buik is. Dat kan toch niet maar één kind zijn? Als je denkt dat je een tweeling verwacht, vertel dit dan aan je arts. Hij kan dan beslissen om een echo te laten maken.

Het is fijn om al vroeg in je zwangerschap te weten dat er niet één maar twee baby’s worden verwacht. Jij en je partner moeten misschien wennen aan het idee en ook praktisch gezien is het handig om zoveel mogelijk tijd te hebben. De baby-uitzet moet worden uitgebreid en misschien is het handig om de babykamer anders in te richten.

Naar de gynaecoloog

Een gynaecoloog begeleidt de tweelingzwangerschap en later ook de bevalling. Er is bij een tweelingzwangerschap sprake van een verhoogde kans op zwangerschapscomplicaties (zoals hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes, zwangerschapsvergiftiging en dreigende vroeggeboorte).

De groei en ontwikkeling van de nog ongeboren baby’s en de gezondheid van de moeder worden intensief gevolgd, om op tijd in te kunnen grijpen. De begeleiding is er vooral op gericht om de kans op vroeggeboorte te verkleinen.

Verloop van de zwangerschap

De groei van de kinderen tot circa 28 weken zwangerschap loopt over het algemeen gelijk aan de groei tijdens een eenlingzwangerschap.

Na 28 weken zwangerschap loopt de groei meestal wat terug. Een goed verloop van de zwangerschap tijdens het derde trimester (vanaf 26 weken) is dus van groot belang voor de groei en ontwikkelingen van de nog ongeboren tweeling.

Vroeggeboorte

Tijdens een tweelingzwangerschap wordt de baarmoeder erg uitgerekt. Hierdoor kan er eerder weeënactiviteit optreden. Bij een dreigende vroeggeboorte word je meestal ter observatie in het ziekenhuis opgenomen en als het echt te vroeg is (voor de 35 weken) wordt geprobeerd om de bevalling te remmen met medicijnen.

Meerlingen worden vaker dan eenlingen te vroeg geboren. Het is meestal zo dat je baby’s net zo lang in het ziekenhuis moeten blijven als dat ze te vroeg geboren zijn. Gemiddeld wordt een tweeling bij 37 weken geboren. Worden jouw baby’s bij 35 weken geboren, hou dan rekening met minimaal twee weken opname in het ziekenhuis.

Ook hebben tweelingen gemiddeld genomen een lager geboortegewicht. Het gemiddelde geboortegewicht in Nederland is 3500 gram. Voor tweelingen is dit 2500 gram.

Maximale zwangerschapsduur

De kans op complicaties neemt toe als de zwangerschap te lang duurt. Er ontstaat ruimtegebrek in de baarmoeder en de kwaliteit van de placenta neemt vaak af, waardoor de kindjes niet of nauwelijks meer groeien. Bij tweelingen is dit het geval na 38 weken.

Ook voor de aanstaande moeder is het beter de zwangerschap niet langer te laten duren dan noodzakelijk. Een zwangerschap kan behoorlijk uitputtend zijn, dus dit geldt zeker voor een meerlingzwangerschap. Daarnaast neemt ook voor de moeder de kans op gezondheidsproblemen toe. Voorkomende klachten zijn rugklachten of zwangerschapsdiabetes.

Bron: NVOM

Speciaal voor jou

Zwangerschapsjurken