Voorlezen aan je baby

Voorlezen aan je baby

Baby’s te jong om voor gelezen te worden? Welnee! Voorlezen is leuk voor elke leeftijd en bovendien goed voor de taalontwikkeling.

Speelboekjes als opstapje

De dikke stoffen en plastic babyboekjes zijn voor je baby leuk oefen- en speelmateriaal. Daarmee kan hij vooral zelf ontdekken. In begin zal je baby boeken vooral zien als een leuk speeltje. Hij kan er mee gooien, ze nat sabbelen, er uitvoerig naar kijken en uiteindelijk gaat hij ook echt meelezen.

Voorlezen aan baby is gezellig en rustgevend

Voorlezen is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders. Het is een moment waarop je dicht bij je kind bent. Het voorlezen van een boekje maakt een kind vaak rustig. Daarom vindt je baby het fijn om voor het slapen gaan voorgelezen te worden. Samen een boekje lezen is een goede overgang van de drukke dag naar de rustige nacht.

Het lijkt een beetje vroeg om al voor te lezen voordat je kind een half jaar oud is. Toch heeft je baby er al veel aan. Natuurlijk zijn lange lees-sessies nog niet mogelijk, maar door hem voor te lezen, leert hij al vroeg dat boeken erbij horen. Op het moment dat je kind wel aan voorlezen of samen lezen toe is, is het fijn dat hij het boekje al kan vasthouden en zelf kan doorbladeren. Als je baby ongeveer negen maanden oud is, kun je kleine verhaaltjes voorlezen. Vooral verhaaltjes met rijm (bijvoorbeeld de avonturen van Brul de Leeuw) vinden baby’s van deze leeftijd leuk.

Verband tussen stemgeluid en babyboekjes

Stap twee bij het introduceren van boekjes, is het besef dat stemgeluid gekoppeld is aan activiteiten met het boekje. Baby’s genieten van de stem van hun ouders. Ze worden er rustig van. Neem dus af en toe de tijd om samen met je baby een boekje te bekijken en te lezen. Deze momenten moedigen hem aan om zelf vaker naar een boek te grijpen.

Bevordering taalontwikkeling

Behalve dat je kind de aandacht en intimiteit van voorlezen fijn vindt, bevordert het ook de taalvaardigheid. Kinderen leren nieuwe woorden en door te praten over het verhaal, moeten ze zelf aan de slag met taal. Het vergt een enorme ontwikkeling van je kind om de verbanden te leggen tussen woorden, werkelijke zaken en afbeeldingen in een boekje. Hij vindt het nog moeilijk om de overeenkomst te zien tussen bijvoorbeeld een echte poes en de afbeelding van een poes in zijn boek. Je kunt hierbij helpen door te blijven herhalen. Naast het gebruik van woorden die op de plaatjes slaan, helpt het om geluiden te maken. Niet alleen ‘poes’, maar ook ‘miauw’ zeggen bij het plaatje van de poes.