Aantal kinderen per crèche leidster

Hoeveel kinderen per crèche leidster?

Hoeveel kinderen mogen er per leidster in een groep op de crèche zitten? En is er wel voor alle kinderen genoeg aandacht?

Het aantal kinderen per groep op een kinderdagverblijf is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Groepen met baby’s zijn kleiner dan groepen voor oudere kinderen. Verticale groepen waarin baby’s zitten zijn ook kleiner dan groepen voor alleen peuters. Dit betekent dat er per verzorgster minder baby’s zijn dan peuters.

Het aantal kinderen per crèchegroep

Volgens de Beleidsregels kwaliteit (de GGD baseert hier haar inspecties op) geldt voor groepen met kinderen van dezelfde leeftijd:
  • Kinderen van 0-1 jaar: maximaal 3 kinderen per leidster, de groep mag niet groter zijn dan 12 kinderen
  • Kinderen van 1-2 jaar: maximaal 5 kinderen per leidster, de groep mag niet groter zijn dan 16 kinderen
  • Kinderen van 2-3 jaar: maximaal 6 kinderen per leidster, de groep mag niet groter zijn dan 16 kinderen
  • Kinderen van 3-4 jaar: maximaal 8 kinderen per leidster, de groep mag niet groter zijn dan 16 kinderen
  • Kinderen van 4-12 jaar: maximaal 12 kinderen per leidster en een maximale groepsgrootte van 20
  • Kinderen van 8-12 jaar: maximaal 15 kinderen per leidster en maximale groepsgrootte van 30 (onder voorwaarde dat er een achterwacht aanwezig is die zich met de kinderen bezig houdt)

Verticale crèchegroep

Is er sprake van een verticale crèchegroep, dan geldt het gemiddelde van maximaal aantal kinderen per leidster zoals genoemd bij de aanwezige leeftijdsgroepen. Dus in een verticale groep met kinderen van 0 tot 4 jaar mogen er (4 + 5 + 6 + 8): 4 = 5,75 kinderen per leidster aanwezig zijn. Afgerond (altijd naar boven) is dat 6 kinderen per leidster.Op een verticale groep met 12 kinderen moeten dus minimaal 2 leidsters staan. De maximale groepsgrootte in een verticale groep van 0-4 jarigen is 16 kinderen. In dat geval mogen er niet meer dan 8 kinderen onder 1 jaar bij zijn en moeten er 3 leidsters aanwezig zijn.

ZIE OOK: Horizontale en verticale groepen, hoe zit dat?

Krijgt mijn kind wel genoeg aandacht?

Niet alle kinderen hebben op hetzelfde moment evenveel aandacht nodig. Pedagogisch medewerkers zijn gewend om met een groep kinderen te werken. Ze rollen niet van het ene incident in het andere, zoals ouders soms denken. Crècheleidsters zijn prima in staat om de afzonderlijke kinderen, en dus ook jouw kind, genoeg in het vizier te houden. Ze maken je kind tenslotte de hele dag mee en kennen hem goed.

Hierdoor hebben ze het ook in de gaten, als het niet goed gaat met je kind. Bijvoorbeeld als hij hangerig is, weinig eet of bij de leidster in de buurt blijft in plaats van zelf te gaan spelen. De leidsters bespreken dit soort dingen met jou en proberen erachter te komen of er een oorzaak is en welke reactie het beste is. Heeft je kind even wat extra aandacht nodig, dan kun je daar op jouw beurt om vragen. Bijvoorbeeld omdat hij een broertje of zusje krijgt of omdat een verhuizing veel indruk maakt.

Wat is het vierogenprincipe?

Sinds 2013 mag een crècheleidster niet meer alleen op de groep staan. Er moeten minimaal 2 volwassenen aanwezig zijn. Dit wordt het ‘vierogenprincipe’ genoemd en is voor de hele dag geldig.