kinderbijslag

Kinderbijslag 2019: hier heb je recht op

Een kind kost behoorlijk wat geld. In Nederland krijg je ieder kwartaal kinderbijslag, als tegemoetkoming in de kosten. En goed nieuws: de kinderbijslag gaat in 2019 voor iedereen flink omhoog. Lees hier waar je in 2019 recht op hebt.

Wat is kinderbijslag?

In Nederland krijg je van de overheid een tegemoetkoming in de kosten die je maakt voor je kind: de kinderbijslag. De hoogte van het bedrag is niet inkomensafhankelijk, maar afhankelijk van de leeftijd van je kind. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling. Dat gaat eigenlijk vanzelf.

Voor wie kun je het aanvragen?

Je kunt, als je aan de voorwaarden voldoet, kinderbijslag krijgen voor:

 • Je eigen kind.
 • Geadopteerde kinderen.
 • Een pleegkind.
 • Een stiefkind.
 • Een ander kind dat je opvoedt en verzorgt zoals je ook eigen kinderen zou opvoeden en verzorgen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft er recht op. Dus ook als je voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen zorgt alsof het je eigen kinderen zijn, heb je recht op kinderbijslag.

De SVB krijgt automatisch bericht

Als je je pasgeboren baby aangeeft op het gemeentehuis, krijgt de SVB (de organisatie die de uitbetaling doet) daar automatisch bericht van. Ongeveer twee tot vier weken na de geboorte van je baby ontvang je een brief met instructies om de kinderbijslag online aan te vragen met je DigiD. Als je die nog niet hebt, kun je dat hier doen. 

Wanneer je een tweede of volgend kind hebt gekregen, hoef je niets te doen. Dan wordt de hoogte van het bedrag automatisch aangepast en krijg je het eerstvolgende kwartaal dat je er recht op had een hoger bedrag uitgekeerd. Lees hier meer over kinderbijslag bij een tweede of derde kind.

Kinderbijslag 2019

De hoogte van de kinderbijslag staat los van je inkomen. Iedereen krijgt in principe hetzelfde bedrag, dat wel afhankelijk is van de leeftijd van je kind. Wanneer je kind zes jaar wordt, gaat het bedrag omhoog. Er is nog een verhoging wanneer je kind twaalf jaar wordt. De kinderbijslag houdt uiterlijk op wanneer een kind achttien jaar wordt of recht krijgt op studiefinanciering. Het bedrag wordt per kwartaal door de SVB uitbetaald.

Voor 2019 zijn de bedragen als volgt:

 • 0 t/m 5 jaar: €217,00 per kwartaal  
 • 6 t/m 11 jaar: €264,00 per kwartaal 
 • 12 t/m 17 jaar: €311,00 per kwartaal 

De Consumentenbond heeft deze bedragen berekend op basis van de Prinsjesdagstukken. De precieze bedragen worden op 1 januari en 1 juli geïndexeerd door de SVB. 

De SVB maakt de kinderbijslag vier keer per jaar over op je rekening, aan het eind van elk kwartaal (in januari, april, juli en oktober). Oftewel: je krijgt voor de eerste keer kinderbijslag na een volledig kwartaal. Als je kind ergens halverwege een kwartaal is geboren, krijg je het eerstvolgende betalingsmoment helaas dus nog niks. Over dit bedrag betaal je geen belasting.

Let op: in de eerste week van januari 2019 krijg je de kinderbijslag van het laatste kwartaal van 2018 uitbetaald. Bij die uitbetaling ontvang je dus nog de tarieven van 2018. Vanaf de uitbetaling in april 2019 – over het eerste kwartaal – gelden de nieuwe, hogere tarieven. 

Verhoging kinderbijslag in 2019

Ten opzichte van 2018 gaat de kinderbijslag in 2019 omhoog, net als de kinderopvangtoeslag. De verhogingen van de kinderbijslag per kwartaal zijn als volgt: 

 • 0 t/m 5 jaar: verhoging van €14,77 ten opzichte van 2018
 • 6 t/m 11 jaar: verhoging van €18,43 ten opzichte van 2018
 • 12 t/m 17 jaar: verhoging van €22,10 ten opzichte van 2018

Die verhoging geldt per kwartaal, per kind. Heb je één kind onder de zes, dan krijg je volgend jaar bijna zestig euro meer dan in 2018. En een gezin met twee kinderen in de leeftijd van zes tot elf jaar, krijgt volgend jaar ongeveer honderdvijftig euro meer kinderbijslag. De precieze bedragen moeten overigens nog bekend worden gemaakt, op 1 januari 2019.

Betaaldagen

De betaaldagen in 2019 zijn:

 • 2 januari 2019 (over het vierde kwartaal van 2018) 
 • 1 april 2019 (eerste kwartaal 2019)
 • 1 juli 2019 (tweede kwartaal 2019)
 • 1 oktober 2019 (derde kwartaal 2019)

Het vierde kwartaal van 2019 wordt dan weer in januari 2020 uitbetaald. 

Wanneer stopt de kinderbijslag?

Als je kind achttien jaar wordt vervalt in het nieuwe kwartaal de kinderbijslag. Ook zodra een kind studiefinanciering krijgt, wordt de kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal stopgezet. Als toch tegelijkertijd studiefinanciering en kinderbijslag is ontvangen omdat de studie niet is doorgegeven, dan zal de kinderbijslag worden teruggevorderd.

Hoeveel mag een kind bijverdienen?

Een kind mag maximaal € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor het toekennen van kinderbijslag. Gaat je kind er overheen, dan wordt het kwartaal waarin te veel is verdiend niet uitbetaald door de SVB. Er is een uitzondering: meer bijverdienen door vakantiewerk in de zomer mag namelijk wel. In de zomervakantie mag er zonder consequenties € 1.319 netto extra bijverdiend worden (dus € 1.285 + € 1.319).

Redenen voor stopzetten kinderbijslag

Te veel bijverdiensten of studiefinanciering kan een reden zijn om in een kwartaal de kinderbijslag (tijdelijk) niet uit te betalen. Andere redenen voor stopzetting zijn:

 • Je kind gaat het huis uit en jij draagt minder dan € 422 per kwartaal bij aan de kosten van zijn levensonderhoud.
 • Je gaat in het buitenland wonen of werken.
 • Je kind gaat in het buitenland wonen.
 • Je kind is zestien of zeventien jaar, maar gaat overdag niet naar school om een startkwalificatie te halen en is daarvan niet vrijgesteld conform Leerplichtwet 1969.
 • Je kind overlijdt.

Wijzigingen

Als er iets verandert in de bijslag, hoor je dat snel. De SVB informeert je hierover per brief. Verandert er iets in jouw situatie? Ga je bijvoorbeeld verhuizen of werken in het buitenland? Geef dit dan ook tijdig aan de SVB door. Dat doe je via deze link: wijziging doorgeven.

Tip: belastingaangifte voor ouders

Met de komst van je eerste baby veranderen er ook dingen in je belastingaangifte. Waar moet je precies rekening mee houden? En heb je nog recht op extra toeslagen? Hier handige tips. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

Meer veranderingen in 2019

Ouders krijgen in 2019 te maken met een aantal veranderingen op het gebied van hun geldzaken. De veranderingen op een rij.