kindgebonden budget

Kindgebonden budget 2019: zo werkt het

Soms lukt het niet om alle kosten voor je kind te betalen met alleen de kinderbijslag. Dan heb je mogelijk recht op een extra tegemoetkoming van de overheid: het kindgebonden budget. Wat is dit precies en wanneer kom je ervoor in aanmerking?

Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget (kgb) is een extra bijdrage die je kunt krijgen voor je kind, als de kinderbijslag niet genoeg is om het levensonderhoud van je kind te betalen. Of jij recht hebt op deze tegemoetkoming, hangt af van je inkomen. Ook moet je kind onder de achttien jaar zijn.
Lees hier: hoeveel kost het hebben van een kind gemiddeld per jaar? 

Voorwaarden voor het kindgebonden budget

 • Je hebt een of meer kinderen die jonger zijn dan achttien jaar
 • Je ontvangt kinderbijslag
 • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor jou geldt.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Als jouw/jullie vermogen niet te hoog is. 

Om het vermogen te bepalen bekijkt de Belastingdienst op 1 januari wat jij of jullie op dat moment hebben. Is jullie gezamenlijke vermogen hoger dan 145.136 euro, dan kom je niet in aanmerking voor kindgebonden budget. Voor alleenstaanden is de grens een vermogen van 114.776 euro. Heb je meer, dan krijg je dus geen kgb. 

Hoogte kindgebonden budget in 2019

Hoeveel kgb jij precies krijgt, hangt af van een aantal factoren, namelijk:

 • het gezinsinkomen 
 • de leeftijd van je kind (vanaf 12 en 16 jaar stijgt het bedrag, als tegemoetkoming in de schoolkosten) 
 • alleenstaande ouders krijgen meer kgb (‘ouderkop’)

Als je gezinsinkomen bruto minder is dan 20.451 euro, dan krijg je het maximale bedrag. Verdien je meer, dan wordt het bedrag automatisch minder. Ook hangt de hoogte van het kgb af van het aantal kinderen per huishouden. Hoe meer kinderen, hoe meer je ontvangt.

Er is geen vaststaande maximum inkomensgrens, omdat dat afhangt van allerlei factoren. Zo kunnen grote gezinnen met meerdere puberkinderen, waarvan het gezinsinkomen tussen de 75.000 euro of zelfs 100.000 euro ligt, toch in aanmerking komen voor de kgb. 

Maar voor een gemiddeld gezin, met twee ouders en twee kinderen, ligt de maximum inkomensgrens om in aanmerking te komen voor kgb voor 2019 ongeveer rond 75.000 euro. 

Basisdeel en ouderkop

Het kgb bestaat uit twee delen, namelijk het basisdeel en het deel voor de alleenstaande ouder, de ouderkop geheten. De ouderkop bedraagt uit maximaal 3.101 euro per jaar. Het basisdeel hangt af van de hoeveelheid kinderen die je hebt.

 • Een gezin met één kind ontvangt maximaal 1.150 euro per jaar
 • Een gezin met twee kinderen krijgt maximaal 2.050 euro per jaar.
 • Een gezin met drie kinderen maximaal 2.335 euro per jaar
 • Een gezin met vier of meer kinderen ontvangt 2.335 euro en 295 euro extra per jaar voor elk volgende kind.

De Belastingdienst betaalt het kgb standaard rond de twintigste van de maand, voor de volgende maand. Het bedrag voor februari krijg je dus rond 20 januari gestort. 

Hoe aanvragen?

Als je recht hebt op het kindgebonden budget dan ontvang je het waarschijnlijk automatisch al. Je hoeft het meestal niet zelf aan te vragen omdat de Belastingdienst het aan jou laat weten als je er recht op hebt. 

Is dat niet zo en denk je dat je er toch voor in aanmerking komt, dan kun je zelf contact opnemen met de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun je ook alvast een proefberekening maken om te kijken hoeveel kgb je zou moeten krijgen. 

Wanneer krijg je je geld?

De Belastingdienst keert het budget maandelijks uit.

tip

Kinderbijslag

Krijg je kindgebonden budget, dan ontvang je daarnaast nog gewoon kinderbijslag. Daar verandert niets aan. Iedereen met een kind heeft recht op kinderbijslag, terwijl het kindgebonden budget afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Meer weten? Kinderbijslag 2019, hier heb je recht op.

Wanneer stopt het kgb?

Het kindgebonden budget eindigt in de maand van de achttiende verjaardag van je kind. Wordt je kind in april achttien jaar, dan krijg je het laatste kindgebonden budget voor dit kind in april. De Belastingdienst betaalt het bedrag dan eind maart uit. 

Als je geen kinderbijslag meer krijgt, krijg je vaak ook geen kindgebonden budget meer. Soms stopt de kinderbijslag al eerder, voor de achttiende verjaardag van je kind. Bijvoorbeeld als je kind zestien of zeventien jaar is en te veel verdient met een bijbaan, of als hij studiefinanciering krijgt. In die gevallen stopt de kinderbijslag én ook het kindgebonden budget.

Het is ook mogelijk dat jouw kind zestien of zeventien jaar is en je geen kinderbijslag meer voor hem krijgt, omdat je niet meer aan die voorwaarden voldoet, maar dat je toch kindgebonden budget blijft ontvangen. Dat kan als je je kind nog ‘in belangrijke mate onderhoudt’: dat betekent dat je per kwartaal nog minimaal 422 euro meebetaalt aan zijn levensonderhoud. Denk aan bijdragen voor zijn boodschappen en kleding. 

Meer veranderingen in 2019

Ouders krijgen in 2019 te maken met een aantal veranderingen op het gebied van hun geldzaken. De veranderingen op een rij.

Bron: Belastingdienst en SVB