Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Meepraten op het forum? aan bij Ouders van Nu. Heb je al een account dan kun je direct .

vrijwaring

  • Auteur
    Berichten
  • #1423374

    Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Jonge Gezinnen en de sites die bij het Jonge Gezinnen netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op Jonge Gezinnen wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Jonge Gezinnen zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Felicitas. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Jonge Gezinnen geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Jonge Gezinnen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Jonge Gezinnen te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Jonge Gezinnen verkregen is. Jonge Gezinnen garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Jonge Gezinnen verkregen informatie. De informatie op Jonge Gezinnen wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

    #3182560 Quote

    leuk geprobeerd….kopieren en plakken….heeeel slim

Meepraten op het forum? bij Ouders van Nu. Heb je al een account dan kun je direct