Leeftijdsgrenzen films en games belangrijk?

Op sommige films staat dat ze geschikt zijn voor kinderen vanaf 9 jaar, en op sommige games staat 12+. Is het echt nodig om je aan die leeftijdsgrenzen te houden? En wat als ouders van vriendjes dat niet doen? Advies van mediapedagoog Frederike Lems.

Regels geven rust

Regels en grenzen waar je kind aan gewend is, bieden duidelijkheid en daarmee rust. Maak daarom vanaf het begin gebruik van leeftijdsaanduidingen (bijvoorbeeld de Kijkwijzer voor tv en PEGI voor games). Kinderen nemen dat systeem op jonge leeftijd nog van je aan, zodat ze er aan gewend zijn als ze wat ouder zijn.

Advertentie

Blijf overleggen

Als je kind een programma voor oudere leeftijd wil zien, vraag dan waarom hij dat wil. Met het antwoord in je gedachten bekijk je eerst zelf een aflevering (of trailer) van de game of film. Neem een beslissing en leg die uit aan je kind.

Nachtmerries

Wat voor mediakind heb jij? Observeer je kind: kijkt hij een programma voor oudere leeftijd en zie je geen gevolgen, dan kan dat best. Maar krijgt je kind na het kijken of spelen nachtmerries of verandert zijn gedrag, leg dan uit waarom hij er niet meer naar mag kijken.

Leeftijdsgrenzen bij vriendjes

Kinderen zeggen vaak dat vriendjes wel naar een bepaald programma mogen kijken. Je kunt dan uitleggen dat elke ouder andere beslissingen neemt. Kijkt je kind bij dat vriendje toch naar dat programma dat hij van jou niet mag zien? Houd dan weer in de gaten of je gevolgen ziet. Zo niet, dan is het prima. Zie je wel gevolgen, dan kun je contact opnemen met de ouders en jouw visie en beslissing toelichten.

Dit artikel is tot stand gekomen en goedgekeurd door artsen en andere (medische) deskundigen van het Ouders van Nu expertteam.

Frederike Lems

Mediapedagoog

Mediapedagoog Frederike Lems geeft ouders en basisscholen advies en tips over het onderwerp mediaopvoeding. Ze ontwikkelt lesmateriaal en schrijft artikelen in het kader van mediawijsheid.