‘Huiswerk in groep 3 of 4 is onzin!’

‘Huiswerk in groep 3 of 4 is onzin!’

Een kwart van de basisscholen in Nederland geeft kinderen al in groep drie of vier huiswerk mee. Onzin, vinden deskundigen. Op zo'n jonge leeftijd is dat allesbehalve nuttig.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat kinderen vaak al in de onderbouw huiswerk krijgen. De helft van de scholen die al zo vroeg huiswerk geven doet dat zelfs wekelijks. In groep acht geven vrijwel alle scholen opdrachten mee naar huis.

Tijdsbesef

Een slechte zaak, vindt kinderneuropsycholoog Diana Smidts. Zij stelt dat kinderen in de onderbouw nog helemaal niet aan huiswerk toe zijn. Zo ontbreekt het hun vaak nog aan realistisch tijdsbesef, iets wat ze pas rond hun negende krijgen. Volgens Smidts vragen basisscholen dan ook veel te veel van jonge kinderen.

Spelen

Vooral voor jonge kinderen is spelen, vrije tijd en rust ontzettend belangrijk, aldus Smidts. ‘Bij een spel moeten kinderen ook leren vooruitdenken. De motivatie om dat te doen ligt dan veel hoger dan bij huiswerk maken.’ Gepensioneerd hoogleraar spraak- en taalstoornissen Sieneke Goorhuis is het daarmee eens. Volgens haar leren kinderen, ook zonder huiswerk, buiten schooltijd veel op motorisch en sociaal gebied.

Vanaf groep 7

Hoogleraar pedagogiek Anna Bosman vindt dat scholen pas in groep 7 rustig moeten beginnen met huiswerk, ter voorbereiding op de middelbare school. ‘Dan heb ik het echt over een taakje per week, van maximaal twintig minuten, en in groep 8 maximaal twee keer per week.’ Nu geeft een derde van de basisscholen in groep 8 minstens drie keer per week huiswerk op.

Huiswerkbegeleiding

Veel kinderen lukt het helemaal niet om die hoeveelheid huiswerk zelfstandig te maken. Zo heeft bijna veertig procent van de basisscholen leerlingen in groep 8 die buiten school om huiswerkbegeleiding krijgen. ‘Echt te gek voor woorden,’ zegt Bosman. Huiswerkbegeleiding betekent volgens haar dat we het normaal vinden dat er een stevige hoeveelheid huiswerk wordt gegeven op de basisschool.

Auteur: Erandi Godinez – Bron: RTL Nieuws – Beeld: Shutterstock