Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Gerichte aanpak vermindert symptomen ADHD

Leraren kunnen het drukke en afgeleide gedrag van kinderen met ADHD verminderen door gericht in te grijpen, zo blijkt uit een studie van de Rijksuniversiteit Groningen. Een klasseninterventie waarbij gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd, zou het beste werken.

Advertentie

Uit het onderzoek kwamen 3 verschillende soorten klasseninterventies naar voren, die allemaal effectief blijken te zijn.

Wisselende omgeving

De eerste ingreep, de antecedent-gebaseerde interventie, verandert de omgeving waarin wordt geleerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plaats van een kind in de klas, samenwerkend leren of instructies opvolgen met behulp van een computer.

Gedrag heeft consequenties

De tweede ingreep is de consequent-gebaseerde interventie: deze richt zich vooral op beloning van gewenst gedrag, door bijvoorbeeld complimenten of prijzen te geven. Vaak is het ook nodig om ongewenst gedrag te corrigeren met terechtwijzingen of door punten af te trekken.

Zelf dingen regelen

Zelfregulatie is de derde interventie. Daarbij leren leerlingen manieren om hun gedrag en taakaanpak zelf te regelen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze een opdracht in stapjes kunnen opdelen (zelfinstructie) en te beoordelen hoe goed ze hebben gewerkt bij een taakje (zelfmonitoring). Deze en de tweede interventie zouden het sterkste effect hebben.

Advertentie

Meest effectief in reguliere klassen

Uit het onderzoek, dat zich vooral richtte op het primair onderwijs, bleek bovendien dat interventies het meest effectief zijn in reguliere klassen. Dat is volgens de onderzoekers gunstig omdat meer kinderen met ADHD in het gewone onderwijs terecht zullen komen, vanwege passend onderwijs. Bijkomend voordeel is volgens de onderzoekers dat de interventies ook goed zijn voor de andere leerlingen in de klas.

Persoonlijke aanpak

De onderzoekers benadrukken wel dat de manier waarop een leraar ingrijpt moet afhangen van elk specifiek kind en zijn ADHD-gerelateerd gedrag. Zo zouden kinderen met ADHD die medicijnen slikken meer profiteren van klasseninterventies dan kinderen zonder medicatie.

Kennis leerkrachten

Leerkrachten hebben vaak niet genoeg kennis en vaardigheden om kinderen met ADHD goed te helpen. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om leerkrachten te trainen in de genoemde effectieve klasseninterventies. Bij lastige gevallen hebben zij ondersteuning nodig van een psycholoog of orthopedagoog.

Auteur: Erandi Godinez – Bron: NWO – Foto: iStock

Advertentie

 

Lees ook:

ADHD en ADD

Ochtendroutine kinderen met ADHD

Wanneer ga je naar een kinderpsycholoog?

 

Commercieel – Prenatal – Offer – romper

Zachte overslagrompertjes

Makkelijk aan en uit te trekken.
Verschillende kleuren