Harvard: zó voed je vriendelijke kinderen op

Vraag ouders welke eigenschap ze hun kind graag willen meegeven, en de kans is groot dat ‘vriendelijkheid’ er één van is. Maar in de praktijk krijgen veel kinderen dit thuis niet altijd mee, blijkt althans uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit Harvard. Met deze vijf opvoedtechnieken geef je volgens de onderzoekers de juiste boodschap af.

Met deze vijf opvoedtechnieken geef je volgens de onderzoekers wél de juiste boodschap af.

Advertentie

1. Geef je kind de kans om te oefenen in ‘aardig’ zijn

‘Kinderen worden niet geboren met een aangeboren neiging naar vriendelijkheid. Ze leren het, net zoals ze bijvoorbeeld een taal leren spreken of een instrument leren bespelen. Geef je kind dus het goede voorbeeld én voldoende kansen om vriendelijk te leren zijn. Dit kan met iets kleins, zoals een klasgenootje helpen bij het huiswerk.’

2. Leer je kind deze twee belangrijke vaardigheden

‘Het is belangrijk dat kinderen leren echt en aandachtig te luisteren naar wat iemand vertelt – als het ware ‘in te zoomen’ op een persoon. Daarnaast moeten ze ook kunnen ‘uitzoomen’, dus kijken naar het grotere plaatje. Zo kunnen ze elke menselijke ervaring in de juiste context plaatsen.’

3. Wees een rolmodel voor je kind

‘Een rolmodel zijn betekent niet dat je de perfecte ouder moet zijn. Leer je kinderen om empathisch te zijn door zelf het goede voorbeeld te geven. Toon sympathie en medeleven voor de mensen in je omgeving, zodat je kind aan jou kan zien hoe je dit doet.’

4. Leer kinderen omgaan met negatieve gevoelens

‘Jaloezie, boosheid en schaamte kunnen vriendelijkheid in de weg staan. Kinderen moeten weten dat dit soort gevoelens normaal zijn, maar dat je er op verschillende manieren mee kunt omgaan. Je kunt je kind hierbij helpen door hem ethische vragen voor te leggen. Zo leert hij wat redelijk is, welke verantwoordelijkheden hij naar een ander toe heeft en hoe hij dit kan afwegen tegen wat goed voor hemzelf is.’

5. Leg de verantwoordelijkheid niet bij anderen

‘Wanneer een kind zich onvriendelijk gedraagt, zijn ouders vaak geneigd om de oorzaak hiervan bij anderen te zoeken. Dat ze zelf misschien een aandeel in het probleem hebben zijn ze zich niet altijd bewust. Volgens de onderzoekers loont het om extra stil te staan bij de boodschap die je afgeeft, en je af te vragen: is dit wat ik mijn kind wil meegeven?
Voor het onderzoek werden 10.000 kinderen van zowel basisscholen als middelbare scholen ondervraagd. Bijna tachtig procent van de kinderen gaf aan van hun ouders te hebben geleerd dat persoonlijk geluk en prestatiegericht gedrag het allerbelangrijkst zijn. Volgens de onderzoekers kunnen de vijf opvoedtechnieken ervoor zorgen dat kinderen vriendelijkheid wél hoog in het vaandel hebben.’

Auteur: Erandi Godinez – Bron: Quartz – Foto: 123rf