door

Ook peuters kunnen al gezichten lezen

Iemands gezicht lezen om te beoordelen of hij goed of kwaad in de zin heeft. Het is een kunstje dat we al op heel jonge leeftijd blijken te kunnen, zo blijkt uit onderzoek van Harvard universiteit.

‘Uit dit onderzoek blijkt dat percepties van mensen, hoe onnauwkeurig die oordelen ook kunnen zijn, al op vroege leeftijd tot uiting komen’, zegt een van de onderzoekers, psycholoog Mahzarin Banaji.

Advertentie

Aardig of gemeen?

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 99 kinderen in de leeftijd van drie tot elf jaar. De kinderen kregen foto’s te zien van een mannelijk gezicht. Op de foto’s had de man verschillende gezichtsuitdrukkingen waarmee hij een betrouwbaar of juist een onbetrouwbaar uiterlijk kreeg, een dominante of onderdanige blik, of een competente of juist incompetente uitdrukking.

De kinderen moesten de foto’s vervolgens bestempelen als ‘aardig’ of ‘gemeen’. Bijna universeel noemden de kinderen de betrouwbare, onderdanige en competente blikken aardig en de overige gezichtsuitdrukkingen gemeen. Zelfs 84 procent van de driejarigen kon deze verdeling al juist maken. Ook nadat de foto’s op subtielere wijze werden bewerkt, waren de kinderen in staat de gezichten juist te lezen.

Lees ook: Wanneer leert een baby gezichten herkennen?

Belonen

Ook legden de onderzoekers de kinderen twee foto’s voor en vroegen de kinderen om een van de personen op de foto te kiezen aan wie ze een cadeautje zouden mogen geven. Gemiddeld koos 68 procent van de kinderen ervoor om de onderdanige en betrouwbare gezichten te belonen. Waar dit bij de jongste kinderen vaak nog op toeval berustte, konden de oudste kinderen dit feilloos. ‘Het geven van cadeautjes aan ‘aardigere’ gezichten lijkt rond de leeftijd van vijf te ontstaan, maar niet eerder’, concluderen de onderzoekers.

Lees ook: Je kind leren vriendjes maken

Jong

De wetenschappers zijn er dan ook van overtuigd dat jonge kinderen al heel goed weten wat ze willen en wie ze leuk vinden. Ze nemen beslissingen daarover snel en handelen daar direct naar. Dit begint al vanaf drie jaar en als ze ouder worden, worden ze hier steeds beter in.

Bron: Time Beeld: Shutterstock