door

Slechts 1 op 10 vaders maakt gebruik van ouderschapsverlof

Een paar dagen vrij nemen rond de geboorte van een kind is heel gewoon voor jonge vaders in Nederland. Bijna negen op de tien werkende vaders maakt gebruik van kraamverlof, (extra) arbeidsduurverkorting (adv) of vakantiedagen. Maar van langdurig ouderschapsverlof wordt slechts zeer beperkt gebruik gemaakt.

Slechts elf procent van de jonge vaders maakt gebruik van ouderschapsverlof, waarbij ze tijdelijk minder werken om voor hun kinderen te zorgen. Een bijna even grote groep mannen wil dat ook wel, maar neemt toch geen verlofdagen op. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gebruik van verlofregelingen door vaders is daarmee de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.

Advertentie

Ouderschapsverlof

Zowel werkende moeders als vaders met een kind jonger dan 8 jaar hebben het recht om een tijd lang verlofdagen op te nemen. Die dagen krijg je niet doorbetaald, maar afspraken in de arbeidsovereenkomst over bijvoorbeeld je functie blijven hetzelfde. Zo’n 70.000 van alle vaders (11 procent) maakte in 2017 gebruik van die regeling. Volgens het CBS waren er ook 66.000 vaders die ouderschapsverlof naar eigen zeggen goed konden gebruiken, maar toch geen verlof opnamen. De reden? Het was financieel niet haalbaar, het werk liet het niet toe of collega’s zouden onnodig belast worden door hun afwezigheid.

Lees ook: ouderschapsverlof, waar heb je recht op?

Vaderschapsverlof en partnerverlof 2019, hoe zit dat precies?

Cijfers en feiten

Onder werknemers werken vaders doorgaans vaker thuis dan mannen zonder kinderen. Van de werkende vaders (30 tot 50 jaar) met één kind tot twaalf jaar werkte in 2017 48 procent thuis. Een kwart werkte op incidentele basis thuis. Daarnaast werkte bijna 17 procent uitsluitend vanuit huis. Zo’n 6 procent had een vaste thuiswerkdag vastgelegd in overleg met de werkgever.

Werkende vaders met meerdere kinderen werken vaker thuis dan vaders met één kind. Meer dan de helft van de vaders met twee of meer kinderen (52 procent) werkte thuis, tegen iets minder dan de helft van alle vaders met één kind (48 procent).

Lees ook: 7x  dit is waarom we zo blij zijn met de vaders van nu.

Bron: CBS Beeld: Shutterstock