Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Verhoging kinderopvangtoeslag 2017, hoeveel krijg jij?

Goed nieuws: de kinderopvangtoeslag is dit jaar omhoog gegaan. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Dit geldt zowel voor de buitenschoolse opvang als de dagopvang.

Advertentie

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. Bijna elke ouder met kinderen in de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit, zowel bij het eerste kind als het tweede kind. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. Vooral ouders in de midden en hoge inkomensgroepen gaan vanaf dit jaar veel minder voor kinderopvang betalen.

Wanneer recht op kinderopvangtoeslag?

Om in 2017 in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De opvang van je eerste en tweede kind moet plaatsvinden bij een geregistreerd kinderverblijf of een geregistreerde gastouder. Dit geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang.
  • Per kind kun je maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag gebruiken.
  • Of je recht hebt op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen, maar ook van het aantal uren dat jij en je partner werken en het arbeidsinkomen dat jullie hebben.
  • Ook als je niet werkt heb je recht op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als je een (re)integratietraject volgt, een inburgeringscursus doet of als je studeert.

Hoeveel extra aan kinderopvangtoeslag in 2017?

Wat je voordeel precies is hangt af van je inkomen en de kinderopvangtoeslagtabel die bij je inkomen hoort. Per saldo krijgen de laagste inkomens 94% van de kosten vergoed en de hoogste inkomens 33%. Uitgangspunt is de kinderopvangtoeslagtabel 2016, maar daar komt dus nog een extra bedrag bij. Over het algemeen gelden de volgende stijgingen.

  • Een alleenstaande ouder met een minimumloon en kinderen op de dagopvang gaat er ongeveer 279 euro op vooruit. Op de buitenschoolse opvang is dit 545 euro.
  • Een gezin met een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro en kinderen op de dagopvang gaat er 180 euro op vooruit.
  • Een gezin met een inkomen van 120.000 euro en kinderen op de dagopvang gaat er 944 euro op vooruit.
  • Een gezin met een inkomen van 120.000 euro en kinderen op de buitenschoolse opvang krijgt 668 euro extra.

Zelf checken waar jij recht op hebt? Klik hier.

Advertentie

Hou er wel rekening mee dat de uiteindelijke stijging afhankelijk is van je inkomen én het aantal uren in de dagopvang of buitenschoolse opvang. Plus: bovenstaande bedragen zijn niet allemaal pure winst, want de opvang is in 2017 ook duurder.

Stijging van uurtarieven kinderopvang
In 2017 gaan de uurtarieven van de kinderopvang omhoog ten opzichte van 2016.

Soort kinderopvang Leeftijd Prijs per uur in 2016 Prijs per uur in 2017
Dagopvang 0-4 jaar € 6, 89 € 7,18
Buitenschoolse kinderopvang 4-12 jaar € 6,42 € 6,69
Gastouderopvang 0-12 jaar € 5,52 € 5,75

Meer vrouwen aan het werk

De extra investering, die is geïnitieerd door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, moet ertoe leiden dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is de reden waarom er juist wordt geïnvesteerd in de midden- en hoge inkomens. Ouders met lage inkomens krijgen de kinderopvang al grotendeels vergoed. Ouders kunnen er in 2017 op vooruit gaan in hun kinderopvangkosten. De extra toeslag kan oplopen tot enkele honderden guldens, afhankelijk van je (gezamenlijke) inkomen.

Kwaliteit opvang omhoog

Naast de financiële injectie in de kinderopvangtoeslag ligt er ook een wetsvoorstel klaar voor meer aandacht per kind bij de opvang van baby’s. Zo is het nu verplicht om minimaal één beroepskracht per vier baby’s in te zetten. Het plan is om per 1 januari 2018 naar één op drie te gaan. Ook krijgen baby’s dan minder gezichten te zien: er komen twee vaste gezichten. Plus: beroepskrachten krijgen meer mogelijkheden tot scholing.

Advertentie

Bron: Financieelinfo.nu

MEER LEZEN?