Prenatale screening: hierop wordt je baby onderzocht

Prenatale screening: hierop wordt je baby onderzocht

Bij de prenatale screening wordt onderzocht hoe groot de kans is dat je kind het syndroom van Down of een open ruggetje heeft. Iedere zwangere vrouw komt in aanmerking voor prenatale screening.

Prenataal onderzoek is onderzoek naar de baby tijdens je zwangerschap. Daarbij wordt de kans bepaald dat je baby een aangeboren afwijking heeft. Prenataal onderzoek is niet verplicht. De verloskundige informeert je over de mogelijke onderzoeken en de gevolgen als er een afwijking wordt gevonden. Prenataal onderzoek kun je splitsen in prenatale screening en prenatale diagnostiek.

Prenatale screening

Iedere zwangere vrouw komt in aanmerking voor een prenatale screening. Het maakt niet uit hoe oud je bent en of er erfelijke aandoeningen in je familie voorkomen. Prenatale screening is een kansberekening. Je laat onderzoeken hoe groot de kans is dat je kind het syndroom van Down of een open ruggetje heeft.

Vormen van prenatale screening:

  • Bloedonderzoek
  • Combinatietest
  • Tripletest
  • Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO): 20-wekenecho

Bloedonderzoek

Zo vroeg mogelijk in de zwangerschap krijg je een bloedonderzoek, het liefst vóór de 13e week. Meestal neemt de verloskundige of gynaecoloog wat bloed af bij je eerste bezoek. Bij het bloedonderzoek wordt onder meer je bloedgroep bepaald en wordt gekeken of je een seksueel overdraagbare aandoening hebt.

Combinatietest

Om te onderzoeken of je baby het Downsyndroom heeft, kun je een combinatietest laten doen. Deze test bestaat uit bloedonderzoek van de moeder en een nekplooimeting van de baby. De combinatietest zijn voor eigen rekening.

Tripletest

Deze test is minder betrouwbaar dan de combinatietest. Het is een bloedtest die gedaan wordt in week 15 tot 18 van de zwangerschap, als het te laat is voor de combinatietest. De tripletest is ook een kansberekening op Downsyndroom.

Structureel Echoscopisch Onderzoek: 20-wekenecho

Iedere vrouw heeft bij 20 weken zwangerschap recht op een echo. Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt ook wel de 20-wekenecho genoemd. Bij deze echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij de ongeboren baby.

Vergoed of niet?

Het uitgebreide gesprek over de onderzoeken met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog wordt vergoed uit de basiszorgverzekering, net als de kosten van de 20-wekenecho.

De combinatietest wordt alleen vergoed uit de basiszorgverzekering als je:

  • 36 jaar of ouder bent;
  • of een medische indicatie hebt voor de combinatietest.

Verder geldt dat de zorgverlener een contract moet hebben met een regionaal centrum voor prenatale screening.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de combinatietest wel als je nog geen 36 jaar bent en geen medische indicatie hebt. Je kunt hierover contact opnemen met je verzekeraar.

Let op: eventuele vergoedingen worden alleen uitbetaald door de zorgverzekeraar als je huisarts, verloskundige of gynaecoloog een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Het is verstandig om vooraf bij je zorgverzekeraar na te gaan bij welke verloskundige, huisarts of gynaecoloog je terecht kunt.

Prenatale diagnostiek

Let op: prenatale screening is niet hetzelfde als prenatale diagnostiek. Dit laatste wordt met je besproken als je 36 jaar of ouder bent of als er in de familie bepaalde aangeboren afwijkingen voorkomen die erfelijk kunnen zijn. Als de prenatale screening wijst op een verhoogde kans, kom je ook in aanmerking voor een vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek). Dit wordt dan vergoed door je zorgverzekeraar. Bij vrouwen van 36 jaar of ouder en bij vrouwen met een medische indicatie wordt prenatale diagnostiek ook vergoed zonder dat er eerst een prenatale screening is uitgevoerd.

Prenatale diagnostiek kan bestaan uit:

  • Vlokkentest (vervolgonderzoek na de combinatietest)
  • Vruchtwaterpunctie (vervolgonderzoek na de combinatietest)
  • Uitgebreid echoscopisch onderzoek (vervolgonderzoek na de 20-weken echo)
  • Nieuw: Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT, vervolgonderzoek na de combinatietest)

Overigens mag je altijd gebruik maken van prenatale screening, ook als je recht hebt op diagnostiek.

Bron: Stichting Erfocentrum- het nationale kennis- en voorlichtingscentrum Erfelijkheid