kindertoeslag tweede derde kind

Hoeveel kinderbijslag bij tweede en derde kind in 2019?

Kinderen kosten geld. Daarom krijg je kinderbijslag als tegemoetkoming voor de onkosten. Maar hoe werkt dat eigenlijk bij een tweede of derde kind?

Hoe werkt kinderbijslag?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt heeft recht op kinderbijslag. Dat gaat bijna automatisch. Zodra je je pasgeboren baby registreert bij het gemeentehuis, krijgt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) hier bericht van. Jij ontvangt dan de informatie waarmee je kinderbijslag kunt aanvragen. De SVB regelt daarna de uitbetaling van de kinderbijslag.

Voor wie kun je het aanvragen?

Je kunt, als je aan de voorwaarden voldoet, kinderbijslag krijgen voor:

 • Je eigen kind.
 • Geadopteerde kinderen.
 • Een pleegkind.
 • Een stiefkind.
 • Een ander kind dat je opvoedt en verzorgt zoals je ook eigen kinderen zou opvoeden en verzorgen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft er recht op. Dus ook als je voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen zorgt alsof het je eigen kinderen zijn, heb je recht op kinderbijslag.

Hoeveel kinderbijslag krijg ik per kind?

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van je kind. Ook als hij een bijbaantje heeft, kan dit invloed hebben op de hoogte van het bedrag. Zodra je kind gaat studeren vervalt de kinderbijslag. Hij kan dan studiefinanciering aanvragen. Meestal wordt de kinderbijslag jaarlijks per 1 januari verhoogd. De bedragen kun je vinden op de website van het SVB.

In 2019 zijn de bedragen voor kinderbijslag:

 • 0 t/m 5 jaar: €217,00
 • 6 t/m 11 jaar: €264,00
 • 12 t/m 17 jaar: €311,00

De Consumentenbond heeft deze bedragen berekend op basis van de Prinsjesdagstukken. De precieze bedragen worden op 1 januari en 1 juli geïndexeerd door de SVB.

De SVB maakt de kinderbijslag vier keer per jaar over op je rekening, aan het eind van elk kwartaal (in januari, april, juli en oktober). Oftewel: je krijgt voor de eerste keer kinderbijslag na een volledig kwartaal. Als je kind ergens halverwege een kwartaal is geboren, krijg je het eerstvolgende betalingsmoment helaas dus nog niks. Over dit bedrag betaal je geen belasting. Als je kind niet thuis kan wonen, bijvoorbeeld vanwege een handicap, kun je in sommige gevallen dubbele kinderbijslag krijgen.

Let op: in de eerste week van januari 2019 krijg je de kinderbijslag van het laatste kwartaal van 2018 uitbetaald. Bij die uitbetaling ontvang je dus nog de tarieven van 2018. Vanaf de uitbetaling in april 2019 – over het eerste kwartaal – gelden de nieuwe, hogere tarieven.

Hoeveel kinderbijslag twee kinderen

Als je een tweede kind krijgt, ontvang je ook meer kinderbijslag. Je hoeft daar niets voor te doen. De SVB past het bedrag automatisch aan, zodra je kind bij de gemeente is geregistreerd. Je krijgt vervolgens een brief met daarin de hoogte van het bedrag dat je vanaf nu ontvangt. De bedragen voor een tweede kind zijn hetzelfde als voor je eerste kind. Het bedrag kan wel per kind verschillen, afhankelijk van hun leeftijd. Het SVB telt ze bij elkaar op tot een totaalbedrag.

Hoeveel kinderbijslag drie kinderen

De kinderbijslag voor drie kinderen wordt op dezelfde manier berekend. Stel: je hebt één kind van 6 jaar, één van 4 en een pasgeboren baby. Dan krijg je in totaal €698,00.

Betaaldagen

De betaaldagen in 2019 zijn:

 • 2 januari 2019 (over het vierde kwartaal van 2018)
 • 1 april 2019 (eerste kwartaal 2019)
 • 1 juli 2019 (tweede kwartaal 2019)
 • 1 oktober 2019 (derde kwartaal 2019)

Het vierde kwartaal van 2019 wordt dan weer in januari 2020 uitbetaald.

Wanneer stopt de kinderbijslag?

Als je kind achttien jaar wordt vervalt in het nieuwe kwartaal de kinderbijslag. Ook zodra een kind studiefinanciering krijgt, wordt de kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal stopgezet. Als toch tegelijkertijd studiefinanciering en kinderbijslag is ontvangen omdat de studie niet is doorgegeven, dan zal de kinderbijslag worden teruggevorderd.

Hoeveel mag een kind bijverdienen?

Een kind mag maximaal € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor het toekennen van kinderbijslag. Gaat je kind er overheen, dan wordt het kwartaal waarin te veel is verdiend niet uitbetaald door de SVB. Er is een uitzondering: meer bijverdienen door vakantiewerk in de zomer mag namelijk wel. In de zomervakantie mag er zonder consequenties € 1.319 netto extra bijverdiend worden (dus € 1.285 + € 1.319).

Redenen voor stopzetten kinderbijslag

Te veel bijverdiensten of studiefinanciering kan een reden zijn om in een kwartaal de kinderbijslag (tijdelijk) niet uit te betalen. Andere redenen voor stopzetting zijn:

 • Je kind gaat het huis uit en jij draagt minder dan € 422 per kwartaal bij aan de kosten van zijn levensonderhoud.
 • Je gaat in het buitenland wonen of werken.
 • Je kind gaat in het buitenland wonen.
 • Je kind is zestien of zeventien jaar, maar gaat overdag niet naar school om een startkwalificatie te halen en is daarvan niet vrijgesteld conform Leerplichtwet 1969.
 • Je kind overlijdt.

Wijzigingen

Als er iets verandert in de bijslag, hoor je dat snel. De SVB informeert je hierover per brief. Verandert er iets in jouw situatie? Ga je bijvoorbeeld verhuizen of werken in het buitenland? Geef dit dan ook tijdig aan de SVB door. Dat doe je via deze link: wijziging doorgeven.

Tip: belastingaangifte voor ouders

Met de komst van je eerste baby veranderen er ook dingen in je belastingaangifte. Waar moet je precies rekening mee houden? En heb je nog recht op extra toeslagen? Hier handige tips. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

Andere toeslagen

Naast kinderbijslag kun je recht hebben op andere toeslagen.