Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Algemene voorwaarden

Oudersvannu.nl is een onderdeel van DPG Media B.V. (hierna aangeduid als: ‘DPG Media’) te Hoofddorp. Deelname aan en inschrijving bij Oudersvannu.nl, en gebruik van de site Oudersvannu.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Oudersvannu.nl en/of worden aangeboden door Oudersvannu.nl.

Voorwaarden Zwangerbox en Babybox

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Ouders van Nu, onderdeel van DPG Media B.V. (hierna ‘DPG Media’) , gevestigd aan de Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, K.v.K. 34172906 Amsterdam, geleverde dienst waarbij aan de personen die zich daarvoor opgeven door middel van registratie een Zwanger Box en/of een Baby Box wordt verstrekt. De inhoud van de Zwangerbox en Babybox bestaat uit allerlei leuke en bruikbare producten rondom de geboorte en de eerste levensjaren van je kindje.

Door aanvraag van de Zwanger- en/of Babybox accepteer je deze Algemene Voorwaarden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die te maken hebben met de Zwanger- en/of Babybox zijn deze Algemene gebruikersvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.
DPG Media heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen en raadt je dan ook aan om deze voorwaarden regelmatig te checken.

Algemeen

Op de website Oudersvannu.nl kun je als bezoeker een Zwanger- en/of Babybox gratis aanvragen. De Zwanger- en Babybox kun je aanvragen tot en met uitgerekende datum. Je ontvangt dan beide boxen. Als je de boxen na je bevalling aanvraagt ontvang je alleen de Babybox. Je kunt de Babybox aanvragen tot maximaal 6 maanden na je bevalling.

Na de geboorte van je kind neemt DPG Media telefonisch contact met je op onder andere om de door jou ingevulde gegevens te valideren en in verband met aanbiedingen van door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Als je benaderd wordt door onze geselecteerde partners zullen zij altijd eerst het Bel-me niet register hanteren. Je staat ervoor in dat de door jou ingevulde gegevens juist zijn. Mocht blijken dat dit niet het geval is dan heeft DPG Media het recht om jouw aanvraag uit te sluiten van deelname.

Na aanvraag, ontvang je binnen vijf werkdagen per mail een ophaalkaart, waarmee je de Zwanger- en/of Babybox kunt ophalen. De Zwanger- en/of Babybox kun je ophalen bij een Albert Heijn naar keuze tegen inlevering van de ophaalkaart. Kijk op www.ah.nl/winkels voor een locatie bij jou in de buurt en de openingstijden

  • Helaas is het niet mogelijk om de Zwanger- en/of Babybox aan te vragen als je niet in Nederland woont.
  • Per zwangerschap kun je slechts één keer een Zwanger- en/of Babybox aanvragen en ophalen.
  • De inhoud en de waarde van de Zwanger- en/of Babybox kan variëren.
  • DPG Media stelt de inhoud van de Zwanger- en/of Babybox samen uit producten/diensten van door haar benaderde bedrijven. Over de inhoud van de Zwanger- en/of Babybox kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

DPG Media is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij de aanvraag van de Zwanger- en Babybox met als doel om:

1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
2. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan DPG Media op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan DPG Media een profiel van je opstellen;
3. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen. Je kunt je hiervoor te allen tijde uitschrijven door middel van de afmeldlink onderaan de e-mail;
4. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
5. om te voldoen aan de op DPG Media rustende wet- en regelgeving.
Een deel van de door jou ingevulde klantgegevens worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals de informatie over je zwangerschap en jouw uitgerekende datum. Wij bieden onze partners de mogelijkheid om op basis van het aantal weken zwanger gericht aanbiedingen te doen. Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verwerking van jouw deels bijzondere persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van DPG Media.

E-mail en sms

Door het aanvragen van de box ga je akkoord met het ontvangen van acties en aanbiedingen per e-mail of sms voor onze eigen producten en diensten van Ouders van Nu en DPG Media en van derden. Je kunt te allen tijde aangeven deze niet (meer) te willen ontvangen via een afmeldlink in iedere e-mail of sms die u ontvangt. Wil je je uitschrijven voor alle nieuwsbrieven en commerciële e-mails? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-5500183 of stuur een chatbericht.

Telefoon

Na inschrijving en na de geboorte van je kind neemt DPG Media telefonisch contact met je op onder andere om de door jou ingevulde gegevens te valideren en in verband met aanbiedingen van Ouders van Nu, DPG Media en door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Als je benaderd wordt door onze geselecteerde partners zullen zij altijd eerst het Bel-me niet register hanteren.
Je kunt je hiervoor afmelden tijdens ieder telefoongesprek, of op ieder gewenst moment via onze klantenservice door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze privacy pagina. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via 088-5500183 of stuur een chatbericht.

Post (direct mail)

Door het aanvragen van de box ga je akkoord met het ontvangen van acties en aanbiedingen per post voor onze eigen producten en diensten van Ouders van Nu en DPG Media en van derden. Als je hiertegen bezwaar hebt kun je dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze privacy pagina. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice via 088-5500183 of stuur een chatbericht.

Aansprakelijkheden

DPG Media is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade verband houdend met of voortvloeiend uit de ontvangst dan wel gebruik van de producten uit Zwangerbox dan wel Babybox.

Voorwaarden Ouders van Nu Voordeelpas

1. Algemeen
1.1
Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het door DPG Media Digital B.V. geleverde lidmaatschap op de Ouders van Nu Voordeelpas (hierna: ‘Voordeelpas’) aan de personen (hierna: ‘het Lid’) die zich daarvoor opgeven door middel van registratie op de website www.voordeelpas.nl.

1.2
DPG Media Digital B.V. is onderdeel van DDPG Media B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp en wordt hierna aangeduid als ‘DPG Media’.

1.3
Door aanvraag van de Voordeelpas, accepteer je deze algemene Voorwaarden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die te maken hebben met de Voordeelpas zijn deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Deze Voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.

1.4
DPG Media garandeert dat het geleverde lidmaatschap beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.6
De persoon die het lidmaatschap aangaat dient minimaal 18 jaar te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.

1.7
DPG Media is gerechtigd om welke reden dan ook, het fenomeen Voordeelpas waarvoor het lidmaatschap is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Het Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld.

1.8
DPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuw lidmaatschap op de Voordeelpas
2.1
Nieuwe lidmaatschappen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2
De kosten voor het lidmaatschap op de Voordeelpas bedragen minimaal 12,95 Euro per jaar. Vanaf 1 januari 2016 bedragen de kosten voor het lidmaatschap op de Voordeelpas 14,95 Euro per jaar.

3. Duur van het lidmaatschap
3.1
Het lidmaatschap op de Voordeelpas wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (zie artikel 6 van deze Voorwaarden) – telkens automatisch voor een (1) jaar verlengd. Bij verlenging ontvangt het Lid een nieuwe Voordeelpas voor het volgende lidmaatschapsjaar.

3.2
Informatie over de looptijd van het lidmaatschap kan je vinden in het online profiel (wanneer je bent ingelogd op de site www.voordeelpas.nl) of kan je opvragen bij de klantenservice van DPG Media via post, telefoon en via https://www.oudersvannu.nl/klantenservice/. De contactgegevens van de klantenservice: DPG Media B.V., t.a.v. Customer Service, o.v.v. Ouders van Nu Voordeelpas, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp, tel: 088–5500185.

4. Betaling lidmaatschap en wijze van betaling
4.1
Betaling van het lidmaatschapsgeld dient voorafgaand aan elke lidmaatschapsperiode te geschieden op de manier die het Lid heeft geaccepteerd bij het aangaan van het lidmaatschap (automatische incasso of Ideal). De vervolgtermijnen van het lidmaatschap worden op dezelfde wijze (voor Ideal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

4.2
Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het lidmaatschapsgeld ook na aanmaning niet ontvangen is, is DPG Media gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3
Alle lidmaatschapsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.4
DPG Media heeft het recht de prijs van het lidmaatschap te wijzigen. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.voordeelpas.nl gepubliceerd en in de aan de Voordeelpas verbonden maandelijkse e-mailing.

5. Bezorging
5.1
Nadat de betaling van het lidmaatschapsgeld heeft plaatsgevonden, wordt door DPG Media de Voordeelpas aangemaakt en bezorgd via PostNL, op het door jou aangegeven adres.

5.2
Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan DPG Media te zijn opgegeven via https://www.oudersvannu.nl/klantenservice/ of per post.

5.3
Een nieuw of ander (e-mail) adres kan je wijzigen in het online profiel via de website www.voordeelpas.nl.

6. Opzegging van het lidmaatschap
Om een lidmaatschap te beëindigen, dient het Lid de Voordeelpas minimaal een maand voor afloop van het eerste lidmaatschapsjaar op te zeggen. Tijdens de automatische verlenging kan het lidmaatschap op ieder moment worden opgezegd, doch met inachtneming van minimaal 1 maand voor afloop van een lidmaatschapsjaar. Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk en via ons online vragenformulier. Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kan bij de klantenservice van DPG Media worden opgevraagd via post, telefoon en via https://www.oudersvannu.nl/klantenservice/. De contactgegevens staan in artikel 3.2 van deze Voorwaarden vermeld. Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd. Na opzegging kan het Lid nog gedurende het lopende lidmaatschapsjaar gebruik maken van alle voordelen van de Voordeelpas.

7. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
7.1
DPG Media is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij de aanvraag van het lidmaatschap op de Voordeelpas met als doel om:

(1) voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

(2) om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan DPG Media op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan DPG Media een profiel van je opstellen;

(3) om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

(4) om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

(5) om te voldoen aan de op DPG Media rustende wet- en regelgeving.

7.2
Een deel van de door jou ingevulde klantgegevens worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals de informatie over je zwangerschap en jouw uitgerekende datum. Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verwerking van jouw deels bijzondere persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met voornoemd privacy- en cookie beleid van DPG Media.

7.3
DPG Media respecteert jouw privacy. DPG Media heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1433534.

8. Klachten
Je dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan DPG Media. De contactgegevens van de klantenservice: DPG Media B.V., t.a.v. Customer Service, o.v.v. Ouders van Nu Voordeelpas, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp, tel: 088–5500185. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan je voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Aansprakelijkheid
9.1
DPG Media is uitsluitend aansprakelijk voor door jou geleden schade indien deze schade aan DPG Media is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van DPG Media komt. DPG Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door jou van enig door DPG dan wel door een ander maar via DPG Media geleverd artikel, tenzij DPG Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

9.2
DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van DPG Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van DPG Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van DPG Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van DPG Media. Het Lid dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van DPG Media. DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan DPG Media is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal DPG Media op jouw verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

9.3
Het is niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat DPG Media aan jou verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen jou als Lid en DPG Media.

9.4
De lidmaatschapsvoorwaarden, waaronder lidmaatschapsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen
10.1
Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Diversen
Wanneer door DPG Media gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DPG Media deze voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met DPG Media in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DPG Media vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Eventuele klachten dien je na het ontstaan zo spoedig mogelijk te melden aan de klantenservice van DPG Media. Deze is te bereiken op 088 – 5500183 of via https://www.oudersvannu.nl/klantenservice/. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kun je voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Redactioneel – offer – Houten speelgoed: mooi en duurzaam!

HEMA

Houten speelgoed: mooi en duurzaam!

Vanaf € 1
Shop nu