Pieter Hoekstra

Kinder- en jeugdpsychiater

Pieter Hoekstra is hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie in het UMCG (Groningen) en werkt daarnaast als kinder- en jeugdpsychiater bij Accare in Groningen. Hij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren (en hun ouders) met gedragsproblemen en/of ADHD, met een ticstoornis (syndroom van Gilles de la Tourette of met een autismespectrumstoornis.

Hij weet veel van de behandeling en oorzaak van deze problemen, waaronder behandeling met medicijnen, maar ook behandeling met gedragstherapie. Ouders worden altijd intensief betrokken bij de behandeling, bijvoorbeeld middels oudertraining. Hij geeft leiding aan het Child Study Center van Accare, waar onderzoek wordt gedaan naar betere behandeling van psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Voor meer informatie: Child Study Center van Accare en voor achtergrond:

Onderzoeken:
Publicaties:

De laatste artikelen van Pieter Hoekstra