Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

wat leert mijn kind in groep 4

Wat leert mijn kind in groep 4?

Groep 4 lijkt een voortzetting van groep 3, maar is best pittig voor je kind. Alles wat hij in groep 3 heeft geleerd, wordt intensiever en uitgediept.

Elke school in Nederland mag zelf bepalen op welke manier en met welke lesmethodes ze invulling geven aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Dat is een opsomming van alles wat een kind moet kennen en kunnen als hij overgaat naar het voortgezet onderwijs. Met die kerndoelen bepalen scholen een zogenaamde leerlijn. Hoe die loopt is per type onderwijs en per kind weer verschillend. Je kunt wel globaal zeggen wat je kind per jaar leert. Dit is wat hij leert in groep 4:

Advertentie

Algemene leerdoelen in groep 4

Lezen wordt moeilijker
Van losse woorden ging je kind al naar korte zinnetjes, maar nu krijgt hij langere zinnen te lezen. De boekjes worden moeilijker. Hadden de boeken in groep 3 nog woorden met één lettergreep, nu zijn woorden en zinnen langer.

Er wordt op de spelling gelet
Letters leren was in groep 3 al moeilijk genoeg, dus was het prima om alles fonetisch op te schrijven. In groep 4 leert je kind echt spellen en leert hij dat een woord met een ‘g’-klank bijvoorbeeld ook een ‘ch’ kan bevatten.

Tellen tot 1000
Rekenen gaat alweer een stuk verder dan in groep 3. Leerde je kind eerst alleen optellen en aftrekken tot twintig, nu worden de getallen groter. Voor het eerst maakt hij ook kennis met vermenigvuldigen. De tafels komen bijvoorbeeld aan de orde en hoe je tot 1000 telt.

Wereldoriëntatie
Sommige scholen hebben het over de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, anderen scharen het onder de noemer ‘wereldoriëntatie’. Hoe dan ook, de focus van je kind op de wereld wordt breder. Gingen cultuur- en algemene vakken eerste over zaken dicht bij huis, nu gaat het meer over de wereld om je heen. Denk aan het verschil tussen culturen en godsdiensten, maar ook het indelen van het dierenrijk in verschillende soorten.

Samenvatting: algemene leerdoelen in groep 4

 • Spelling wordt belangrijker.
 • Je kind leert om doorlopende zinnetjes te lezen.
 • Sommen gaan tot 1000 en de tafels van vermenigvuldiging komen aan bod.
 • Wereldoriëntatie richt zich letterlijk op wereldzaken.

Lezen in groep 4

Op tempo lezen
In groep 4 maakt je kind een begin met voortgezet technisch lezen, zoals dat heet in onderwijsjargon. Waar het voortgezette lezen begint en het aanvankelijke lezen (groep 3) ophoudt, is lastig te zeggen. Voortgezet lezen betekent dat de snelheid toeneemt. Tempo-lezen dus. Ook worden de woorden moeilijker en de zinnen langer en ingewikkelder. De teksten zijn niet alleen meer verzonnen verhaaltjes, er komen ook informatieve teksten bij.

Begrijpend lezen
Is technisch lezen in groep 3 belangrijk, in groep 4 begint het begrijpend lezen. Je kind kan dan wel alle woorden netjes lezen, maar moet wel begrijpen wat er staat. Dat oefent hij met werkjes waarin vragen gesteld worden over de tekst.

Twee keer per jaar maken kinderen de Drie Minuten Toets, oftewel: hoeveel woordjes lees je hardop in drie minuten. Nu toetst de leerkracht ook in hoeverre je kind begrijpt wat er staat, het begrijpend lezen. Hieruit komt ook het AVI-niveau, een handig middel om boekjes uit te zoeken voor je kind. In deze fase in groep 4 zit je kind op AVI-midden 4. Een kind leest ‘op niveau’ als hij voor de zomervakantie in AVI-eind 4 zit.

Blijven voorlezen
Het kan zijn dat je kind na de zomer een terugval krijgt, omdat er in de vakantie heel veel andere leuke – en ook belangrijke – dingen te doen waren, zoals vakantievieren en buiten spelen. Blijf in de vakantie daarom ook lezen met je kind. En ondanks dat je kind het zelf al heel goed kan: blijf voorlezen. Door te luisteren naar jouw intonatie en uitspraak, leert hij ook lezen. Een ander voordeel van voorlezen is dat je kind verhalen leert kennen van boeken die nog te moeilijk zijn om zelf te lezen.

Tip: in de bibliotheek vind je ‘Samen-leesboeken’. Deze boeken hebben 2 leesniveau’s en zijn dus speciaal gemaakt om samen, om de beurt een stuk te lezen.

Samenvatting: leren lezen in groep 4

 • Je kind leert om doorlopende zinnetjes te lezen. Op tempo.
 • Er is aandacht voor spelling en grammatica.
 • Er wordt veel geoefend met begrijpend lezen.

Rekenen in groep 4

Uit het hoofd
Rekenen gaat in groep 4 heel snel een aantal stappen verder dan in groep 3. Je kind leert rekenen met tientallen, dus dan komt hij vingers tekort. In het begin mogen kinderen nog wel even gebruik maken van een rekenrek, maar het moet op een gegeven moment toch echt uit het hoofd. Hij moet bijvoorbeeld een getal met één cijfer aftrekken van een getal met twee cijfers. Op papier leert je kind rekenen met getallen van twee cijfers.

Omdat ze nu ook kunnen optellen en aftrekken met tientallen, gaan ze ook rekenen met grotere geldbedragen. En kinderen ontdekken dat 1 euro evenveel is als 100 eurocent en 5 maal 20 cent.
strong>Tafel-briefje op de WC
In groep 4 gaat je kind beginnen met het leren van de tafels van vermenigvuldiging. Eerst komen de ‘makkelijke’ tafels aan bod, zoals die van 10 en die van 1 tot en met 5. Het is belangrijk dat je kind alle tafels uit het hoofd kent, oftewel kan automatiseren. Hiermee leg je de basis voor verdere rekenvaardigheden, zoals het delen en vermenigvuldigen van grotere getallen.

Het leren van tafels is een saai klusje, maar gelukkig zijn er voor iPad en telefoon allerlei tafelspelletjes waarmee je kind op een leuke manier kan oefenen. Of gebruik de methode van vroeger: een papiertje met de tafels op het toilet hangen.

Maten en gewichten, klokkijken en geld
Hoe zwaar voelt een kilo en hoe lang is een centimeter? In groep 4 krijgt je kind een introductie op de maten en gewichten. Ook maken de kinderen kennis met hoe getallen in beeld worden gebracht, in grafieken en diagrammen bijvoorbeeld. Ze hebben in groep 3 al een beetje klokkijken gehad; in groep 4 gaan ze daarmee verder en leren bijvoorbeeld ook de digitale tijd aflezen.

Samenvatting: leren rekenen in groep 4

 • Optellen en aftrekken met getallen tot 1000.
 • Uit het hoofd rekenen.
 • Tafels 1 tot en met 5 en van 10.
 • Maten en gewichten en de digitale klok.

Schrijven in groep 4

Hoofdletters
Heeft je kind vorig jaar vooral geleerd hoe je een pen moet vasthouden en hoe hij letters maakt, nu gaat hij aan de slag met hoofdletters. Hij leert niet alleen hoe je ze schrijft, maar ook wanneer je ze schrijft. Voor de hand liggend is natuurlijk bij het schrijven van namen, maar ook leert hij hoe je een zin schrijft: beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt.

Spelling wordt belangrijker
Schrijven kinderen in groep 3 woorden nog voornamelijk op gehoor, in groep 4 gaat spelling meespelen. Kinderen leren nu verschillende woorden onderscheiden om ze vervolgens goed op te schrijven. Het makkelijkst daarbij zijn luisterwoorden, woorden die je opschrijft zoals ze klinken. Denk aan post en rots. Maar er zijn ook onthoudwoorden, waarvan je gewoon moet leren hoe je ze schrijft. Denk aan pijl met een lange ij en reis met een korte ei.

Gelukkig gaat spelling in stapjes. Een goede manier om spelling goed onder de knie te krijgen is behalve veel oefenen ook heel veel lezen.

Leren over het nieuws
Het lezen en schrijven is ook gekoppeld aan andere vakken, denk aan aardrijkskunde en geschiedenis. Gedurende de basisschool worden deze wereldoriëntatievakken steeds belangrijker, maar lezen en schrijven horen daar altijd bij.

Je kind leert informatieve teksten lezen en daar schriftelijk vragen over beantwoorden. Een heel leuk nieuw vak is Nieuwsbegrip. Kinderen lezen in de klas een tekst uit de krant of een tijdschrift over een actueel onderwerp. Daarover beantwoorden ze vervolgens vragen. Behalve dat ze kennis nemen van het nieuws, leren ze ook informatieve teksten beter begrijpen.

Samenvatting: leren schrijven in groep 4

 • Hoofdletters en zinnen schrijven wordt nu belangrijk.
 • Je kind leert spellen: luisterwoorden en onthoudwoorden.
 • Wereldoriëntatie neemt een steeds belangrijker plek in. Lezen en schrijven is daarbij ook belangrijk.
 • Introductie van het vak Nieuwsbegrip.