Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Wat leert mijn kind in groep 4?

Groep 4 is een voortzetting van groep 3. Alles wat je kind in groep 3 heeft geleerd, wordt intensiever en meer uitgediept. Er wordt in groep 4 dus nog meer echt geleerd.

In samenwerking met expert

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Elke school in Nederland mag zelf bepalen op welke manier en met welke lesmethodes ze invulling geven aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. De kerndoelen zijn een opsomming van alles wat een kind moet kennen en kunnen als hij overgaat naar het voortgezet onderwijs. Met die kerndoelen bepalen scholen een zogenaamde leerlijn. Hieronder geven we globaal aan wat je kind leert op de basisschool groep 4 en wat de doelen groep 4 zijn:

Advertentie

Algemene leerdoelen in groep 4

Lezen wordt moeilijker
Van losse woorden ging je kind al naar korte zinnetjes, maar nu krijgt hij langere zinnen te lezen. De boekjes worden moeilijker. Hadden de boeken in groep 3 nog vooral woorden met één lettergreep, nu zijn de woorden en zinnen langer.

Er wordt op de spelling gelet
Letters leren was in groep 3 al moeilijk genoeg, dus was het prima om alles fonetisch op te schrijven. In groep 4 leert je kind echt spellen en leert hij dat een woord met een ‘g’-klank bijvoorbeeld ook een ‘ch’ kan bevatten.

Optellen en aftrekken tot 100
Rekenen gaat alweer een stuk verder dan in groep 3. Leerde je kind eerst alleen optellen en aftrekken tot 20, nu worden de getallen groter. Voor het eerst maakt hij ook kennis met vermenigvuldigen. Ook komen de tafels aan de orde. Welke tafels in groep 4? Het gaat om de tafels 1 tot en met 5 en 10.

Wereldoriëntatie
Sommige scholen hebben het over de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, anderen scharen dit onder de noemer ‘wereldoriëntatie’. Hoe dan ook, de focus van je kind op de wereld wordt breder. Gingen cultuur- en algemene vakken eerst over zaken dicht bij huis, nu gaat het meer over de wereld om je heen. Denk aan het verschil tussen culturen en godsdiensten, maar ook het indelen van het dierenrijk in verschillende soorten dieren.

Advertentie

Samenvatting: algemene leerdoelen in groep 4

 • Spelling wordt belangrijker.
 • Je kind leert moeilijkere zinnen te lezen.
 • Optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van vermenigvuldiging komen aan bod.
 • Wereldoriëntatie richt zich letterlijk op wereldzaken.

Lezen in groep 4

Op tempo lezen
In basisschool groep 4 maakt je kind een begin met voortgezet technisch lezen, zoals dat heet in onderwijsjargon. Waar het voortgezette lezen begint en het aanvankelijke lezen (groep 3) ophoudt, is lastig te zeggen. Voortgezet lezen betekent dat de snelheid toeneemt. Tempo-lezen dus. Ook worden de woorden moeilijker en de zinnen langer en ingewikkelder. De teksten zijn niet alleen meer verzonnen verhaaltjes, er komen ook informatieve teksten bij.

Begrijpend lezen groep 4
Is technisch lezen in groep 3 belangrijk, in groep 4 begint het begrijpend lezen. Je kind kan dan wel alle woorden netjes lezen, maar moet wel begrijpen wat er staat. Dat oefent hij met opdrachten waarin vragen worden gesteld over de tekst.

Twee keer per jaar maken kinderen de Drie Minuten Toets, oftewel: hoeveel woorden lees je hardop in drie minuten. Dit jaar toetst de leerkracht ook in hoeverre je kind begrijpt wat er staat, het begrijpend lezen. Halverwege groep 4 zitten de meeste kinderen op AVI-midden 4. Een kind leest ‘goed op niveau’ als hij voor de zomervakantie op AVI-eind 4 zit.

Advertentie

Blijven voorlezen
Het kan zijn dat je kind na de zomer een terugval krijgt met lezen, omdat er in de vakantie heel veel andere leuke – en ook belangrijke – dingen te doen waren, zoals vakantie vieren en buiten spelen. Blijf in de vakantie daarom ook lezen met je kind. En ondanks dat je kind het zelf al heel goed kan: blijf voorlezen. Door te luisteren naar jouw intonatie en uitspraak, leert hij ook lezen. Een ander voordeel van voorlezen is dat je kind verhalen leert kennen van boeken die nog te moeilijk zijn om zelf te lezen.

Tip: in de bibliotheek vind je ‘Samen-leesboeken’. Deze boeken hebben twee leesniveaus en zijn dus speciaal gemaakt om samen om de beurt een stuk te lezen.

Samenvatting: leren  begrijpend lezen in groep 4

 • Je kind leert om meer op tempo te lezen.
 • Er is aandacht voor spelling en grammatica.
 • Er wordt geoefend met begrijpend lezen in groep 4.

Rekenen groep 4

Uit het hoofd
Van groep 3 naar groep 4 gaat het rekenen heel snel een aantal stappen verder. Je kind leert rekenen met tientallen, dus dan komt hij vingers tekort. In het begin mogen kinderen nog wel even gebruikmaken van een rekenrek, maar het moet op een gegeven moment toch echt uit het hoofd. Hij moet bijvoorbeeld een getal met één cijfer aftrekken van een getal met twee cijfers. Op papier leert je kind rekenen met getallen van twee cijfers. Het goed kunnen splitsen van getallen is belangrijk voor het snel kunnen optellen en aftrekken tot 20. Bekijk hier een gratis oefening voor groep 4 om dit thuis te oefenen.

Omdat ze nu kunnen optellen en aftrekken met tientallen, gaan kinderen ook rekenen met grotere geldbedragen. En kinderen ontdekken dat 1 euro evenveel is als 100 eurocent en 5 maal 20 cent.

Welke tafels in groep 4?
In groep 4 gaat je kind beginnen met het leren van de tafels van vermenigvuldiging. Eerst komen de ‘makkelijke’ tafels aan bod, zoals die van 10 en die van 1 tot en met 5. Het is belangrijk dat je kind de tafels uit het hoofd kent, oftewel kan automatiseren. Hiermee leg je de basis voor verdere rekenvaardigheden, zoals het delen en vermenigvuldigen van grotere getallen en de breuken in groep 6.

Het leren van tafels is een saai klusje, maar gelukkig zijn er voor iPad en telefoon allerlei tafelspelletjes waarmee je kind op een leuke manier kan oefenen. Of gebruik de methode van vroeger: hang een A4’tje of een poster met de tafels op het toilet.

Maten en gewichten, klokkijken en geld
Hoe zwaar voelt een kilo en hoe lang is een centimeter? In basisschool groep 4 krijgt je kind steeds meer redactiesommen met maten en gewichten. Ook maken de kinderen kennis met hoe getallen in beeld worden gebracht, in grafieken en diagrammen bijvoorbeeld. Ze hebben in groep 3 al een beetje klokkijken gehad en in groep 4 gaan ze daarmee verder.

Samenvatting: leren rekenen in groep 4

 • Optellen en aftrekken met getallen tot 100.
 • Uit het hoofd rekenen.
 • De vermenigvuldiging tafels oefenen groep 4.
 • Maten en gewichten en klokkijken.

Schrijven groep 4

Hoofdletters
Heeft je kind vorig jaar vooral geleerd hoe je een pen moet vasthouden en hoe hij letters maakt, nu gaat hij aan de slag met hoofdletters. Hij leert niet alleen hoe je ze schrijft, maar ook wanneer je ze schrijft. Voor de hand liggend is natuurlijk bij het schrijven van namen, maar ook leert hij hoe je een zin schrijft: beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt.

Spelling wordt belangrijker
Schrijven kinderen in groep 3 woorden nog voornamelijk op gehoor, in groep 4 gaat spelling meespelen. Kinderen leren nu verschillende woorden onderscheiden, om ze vervolgens goed op te schrijven. Het makkelijkst daarbij zijn luisterwoorden, woorden die je opschrijft zoals ze klinken. Denk aan post en rots. Maar er zijn ook onthoudwoorden, waarvan je gewoon moet leren hoe je ze schrijft. Denk aan pijl met een lange ij en reis met een korte ei.

Gelukkig gaat spelling in stapjes. Een goede manier om spelling goed onder de knie te krijgen is behalve veel oefenen ook veel lezen.

Leren over het nieuws
Het lezen en schrijven is ook gekoppeld aan andere vakken, denk aan aardrijkskunde en geschiedenis. Gedurende de basisschool worden deze vakken steeds belangrijker, maar (begrijpend) lezen en schrijven horen daar altijd bij.

Samenvatting: leren schrijven groep 4

 • Hoofdletters en zinnen schrijven wordt nu belangrijk.
 • Je kind leert spellen: luisterwoorden en onthoudwoorden.
 • Wereldoriëntatie neemt een steeds belangrijkere plek in. Lezen en schrijven is daarbij ook belangrijk.

Dit artikel is tot stand gekomen en goedgekeurd door artsen en andere (medische) deskundigen van het Ouders van Nu expertteam.

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl, auteur van meerdere oefenboeken rekenen en ze werkte mee aan het leerzame spel ‘Rekenen met je kleuter - voor fijne, leerzame gesprekjes aan de keukentafel’. Het is de missie van Maaike om ouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun kind op de basisschool.

Voor meer informatie:

Social media van Maaike de Boer:

Publicaties: Video’s:

Ouders van Nu Voordeelpas

Wil jij besparen op baby- en kinderspullen, kleding, speelgoed en meer?

Dat kan met de Ouders van Nu Voordeelpas!
Shop met korting