Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
aangifte geboorte

Checklist: aangifte geboorte bij de gemeente

De eerste plechtige taak na de geboorte van je baby, is aangifte doen bij de gemeente. Zo zorg je dat je kind ook op papier bestaat. Wat komt hier allemaal bij kijken?

Advertentie

Geboorteaangifte van je baby

Na de geboorte van je baby moet je geboorteaangifte doen. Dan moet binnen drie dagen na de geboorte gebeuren. Je moet aangifte doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar je kind is geboren. Is je kind thuis geboren, dan doe je dus aangifte in je eigen gemeente. Is je kind in het ziekenhuis geboren, dan moet je aangifte doen in de gemeente waar dat ziekenhuis staat. Als je aangifte doet in een andere gemeente dan je woonplaats, dan stelt die je eigen gemeente op de hoogte van de geboorte.

Tijdens de aangifte wordt een geboorteakte voor je kind opgemaakt. Alleen met een geboorteakte is je kind een wettige inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden (én heb je recht op kinderbijslag). De vader, moeder, duomoeder (de vrouwelijke partner van de biologische moeder) of iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest mag aangifte doen.

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Als je een afschrift (kopie) van de geboorteakte mee naar huis wilt, betaal je daar wel voor.

Lees ook: Je baby verzekeren: hoe zit dit precies?

Wanneer geboorteaangifte doen?

Binnen drie dagen na de bevalling moet je je kind aangeven bij de gemeente. De geboortedag telt niet mee. Is het niet mogelijk om het binnen drie dagen te doen, door het weekend of een feestdag? Dan wordt de termijn voor de aangifte verlengd, zodat er ten minste twee werkdagen overblijven om geboorteaangifte te doen. Ben je te laat, dan kun je een boete krijgen van 335 euro.

Advertentie

Bekijk hieronder op welke dag je uiterlijk aangifte moet doen:

Kind geboren op: Uiterlijk aangifte doen op:
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
vrijdag (en maandag is een feestdag) woensdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

Bron: Rijksoverheid

Check wanneer en hoe laat het gemeentehuis open is – zo voorkom je dat je voor een dichte deur staat. Wordt je kind in het weekend geboren, houd dan rekening met de maandagochtendspits voor het loket van de burgerlijke stand. Bij sommige gemeenten mag of moet je vooraf online een afspraak maken.

Gegevens noteren na de geboorte

Bij de geboorteaangifte vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand om een aantal gegevens. Zorg ervoor dat je deze gegevens paraat hebt. Het is handig om deze gegevens alvast ergens te noteren, zodat er geen fouten worden gemaakt:

 • Schrijf het tijdstip en de datum van geboorte op.
 • Noteer de naam van je kind (liefst getypt).
 • Bepaal van tevoren welke achternaam je kind krijgt.

Wat moet je meenemen?

Dit moet je meenemen naar het gemeentehuis:

Advertentie
 1. Geldige legitimatiebewijzen van degene die aangifte doet en van de moeder.
 2. In geval van een ziekenhuisbevalling: een geboortebewijs van het ziekenhuis. Dat is niet verplicht, maar er wordt wel vaak om gevraagd.
 3. Als je getrouwd bent: je trouwboekje. Daarin wordt je kind bijgeschreven.
 4. Als je ongetrouwd bent: een afschrift van de akte waarmee het kind door de partner is erkend.
 5. Eventueel een akte van de naamskeuze (wanneer je de achternaam van je kind hebt laten bepalen).

Checklist: dit moet je als partner nog meer regelen na de geboorte.

Check, check, dubbelcheck

Het lijkt vreselijk overbodig, maar vergelijk de naam die je hebt gekozen goed met die op de geboorteakte. Zolang je er nog geen handtekening onder hebt gezet, kunnen foutjes worden aangepast. Voor de zekerheid kun je een geboortekaartje meenemen. Wettelijk gezien kan de naam ná ondertekening van de akte niet meer worden veranderd. De enige mogelijkheid om de naam daarna nog te veranderen is via een advocaat.

Dit staat er op de geboorteakte

Na aangifte wordt er een geboorteakte opgemaakt. Hierin staan:

 • de geboortedatum en tijd van de geboorte
 • de geboorteplaats
 • het geslacht van je kind
 • de voornaam (of -namen) en de achternaam van je kind
 • geslacht, naam, geboortedatum en woonplaats van degene die de aangifte doet
 • naam, geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder

Liegen over geboorteplaats bij de aangifte?

Op het paspoort van je kind komt zijn geboorteplaats te staan. Sommige ouders hebben een voorkeur voor een bepaalde geboorteplaats, bijvoorbeeld jullie woonplaats of juist de stad waar je zelf ook geboren bent. De kans bestaat altijd dat het anders loopt en je kind in een andere gemeente geboren wordt dan waar jij op hoopte. Bijvoorbeeld als je van plan was om thuis te bevallen, maar je kind uiteindelijk ter wereld komt in het ziekenhuis. Of als je heel graag wilt dat je baby een Amsterdammer wordt, maar er op het moment suprême geen plek blijkt te zijn in de Amsterdamse ziekenhuizen en je moet uitwijken naar een ziekenhuis in een andere gemeente.

Kun je in zo’n geval ‘kiezen’ voor een andere geboorteplaats, door toch aangifte te doen bij de gemeente van jouw voorkeur en dus te liegen over de daadwerkelijke geboorteplaats? Laten we voorop stellen dat liegen over de geboorteplaats strafbaar is. Je pleegt dan namelijk valsheid in geschrifte, door het vervalsen van de geboorteakte. Dat is verboden volgens artikel 227 van het Wetboek van Strafrecht.

Maar er wordt niet echt streng op gecontroleerd. Bij de aangifte hoef je niet verplicht een geboortebewijs van het ziekenhuis of een doktersverklaring mee te nemen. Er kan wel naar gevraagd worden, dus het is handig om ‘m bij de hand te hebben, maar het is dus niet wettelijk verplicht. Alleen het tonen van de identiteitsbewijzen van jezelf en je partner is verplicht bij de aangifte. Dus liegen over de geboorteplaats van je kind zou in theorie kunnen, maar onthoud dat je daarmee een strafbaar feit pleegt. Plus dat het later een hoop verwarring kan opleveren bij je kind, als jullie hem vertellen over hoe zijn geboorte verliep en hij erachter komt dat dat verhaal niet klopt met wat er in zijn paspoort staat.

Lees ook: Zó belangrijk is de geboorteplaats van hun baby voor sommige ouders

Geboorte in een vervoermiddel: waar aangifte doen?

Het komt zelden voor, maar toch kan het gebeuren dat je baby geboren wordt in de auto of ambulance op weg naar het ziekenhuis. Of misschien wel in een taxi, vliegtuig of op een boot. Waar moet je dan aangifte doen?

Als dit gebeurt op Nederlands grondgebied, dan moet je aangifte van geboorte doen in de plaats van aankomst. Dat wil zeggen: in de gemeente waar je kind het voertuig verlaat.

Wordt je baby geboren in een rijdende ambulance op de A4, maar verlaat hij de ambulance bij het ziekenhuis in Leiden, dan moet je aangifte doen in Leiden. En wordt je kind geboren op een boot op de Noordzee, die aanmeert in Rotterdam, dan doe je aangifte in Rotterdam. Vindt de bevalling plaats in een vliegtuig terwijl je boven Flevoland vliegt en landen jullie daarna op Schiphol, dan moet je aangifte doen in de gemeente Haarlemmermeer (waar Schiphol onder valt).

Wordt je kind geboren in het vliegtuig of op een boot tijdens een internationale reis, dan moet de gezagvoerder een (voorlopige) geboorteakte maken en opsturen naar de burgerlijke stand in Den Haag. Daar wordt dan een definitieve geboorteakte opgemaakt.

Lees ook: Zo vraag je een paspoort of identiteitskaart aan voor je baby

Dit staat er op de geboorteakte

Na aangifte wordt er een geboorteakte opgemaakt. Hierin staan:

 • geboortedatum en tijd van de geboorte
 • geboorteplaats
 • geslacht van je kind
 • voornaam (of -namen) en de achternaam van je kind
 • geslacht, voorna(a)m(en), geboortedatum, en woonplaats van degene die de aangifte doet
 • voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder

Je krijgt een uittreksel van de geboorteakte mee naar huis.

Commercieel – Prenatal – Offer – Prénatal Kinderwagen

Onderweg met je kleintje

Laat je verrassen door de Prénatal kinderwagen!
Shop nu