kind aangeven bij geboorte

Checklist: aangifte geboorte bij de gemeente

De eerste plechtige taak na de geboorte van je baby, is de aangifte bij de gemeente. Zo zorg je dat hij ook echt op papier bestaat. Wat komt hier allemaal bij kijken?

Geboorteaangifte

Binnen drie dagen na de bevalling moet je je kind aangeven bij de gemeente. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan wordt de termijn voor de aangifte verlengd zodat er ten minste twee werkdagen overblijven om geboorteaangifte te doen. Ben je te laat, dan kun je een boete krijgen. Alleen met een geboorteakte is je kind een wettige inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden (én heb je recht op kinderbijslag). De vader, moeder of iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest mag aangifte doen.

Dit doe je na de geboorte

 • Schrijf direct de tijd en de datum van geboorte op.
 • Noteer de naam van je kind (liefst getypt).
 • Bepaal van tevoren welke achternaam je kind krijgt.
 • Check wanneer en hoe laat het gemeentehuis open is – niets is erger dan voor een dichte deur staan. Wordt je kind in het weekend geboren, houd dan rekening met de maandagochtendspits voor het loket van de Burgerlijke Stand. Bij sommige gemeenten mag of moet je vooraf online een afspraak maken.

Geboorte aangeven bij de gemeente

Dit moet je meenemen naar het gemeentehuis:

 • In geval van een ziekenhuisbevalling: een geboortebewijs van het ziekenhuis. Let op, want dat krijg je niet altijd automatisch mee.
 • Als je getrouwd bent: je trouwboekje. Daarin wordt je kind bijgeschreven.
 • Als je ongetrouwd bent: een afschrift van de akte waarmee het kind door de partner is erkend.
 • Legitimatiebewijzen van beide ouders.
 • Eventueel een akte van de naamskeuze (wanneer je de achternaam van je kind hebt laten bepalen).

Aangifte doe je in de gemeente waar de baby is geboren. Is dit een andere dan je woonplaats, dan stelt die je eigen gemeente op de hoogte van de geboorte.

Check, check, dubbelcheck

Het lijkt vreselijk overbodig, maar vergelijk de naam die je hebt gekozen goed met die op de geboorteakte. Zolang je er nog geen handtekening onder hebt gezet, kunnen foutjes worden aangepast. Voor de zekerheid kun je een geboortekaartje meenemen. Wettelijk gezien kan de naam ná ondertekening van de akte niet meer worden veranderd. De enige mogelijkheid om de naam daarna nog te veranderen is via een advocaat.

Dit staat er op de geboorteakte

Na aangifte wordt er een geboorteakte opgemaakt. Hierin staan:

 • geboortedatum en tijd van de geboorte
 • geboorteplaats
 • geslacht van je kind
 • voornaam (of -namen) en de achternaam van je kind
 • geslacht, voorna(a)m(en), geboortedatum, en woonplaats van degene die de aangifte doet
 • voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder

Je krijgt een uittreksel van de geboorteakte mee naar huis.