Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Leerlingvolgsysteem, hoe werkt dat?

Twee keer per jaar maakt je kind een toets van het LeerlingVolgsysteem. Deze toetsen fungeren als referentiekader voor de leerkracht. Bovendien is het ook zelf prettig om te weten hoe je kind het doet op school.

Wat  is een Leerlingvolgsysteem?

Alle scholen werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Het LVS van Cito is de meest bekende. De Cito-toetsen voor het LVS worden afgenomen in januari en juni. Dit kan al vanaf groep 1. Als je kind bijvoorbeeld in groep 6 zit, maakt hij of zij in januari de toets M6 (midden groep 6) en in juni volgt de toets E6 (eind groep 6).

Advertentie

De uitslag van de toets

De toetsen van het Leerlingvolgsysteem fungeren als referentiekader voor de leerkacht: heeft hij je kind inderdaad goed geobserveerd of juist over- of onderschat? Is de score van je kind ver boven of juist ver beneden gemiddeld, dan kan er tijdig actie worden ondernomen. De prestaties van je kind worden over het gehele jaar bekeken. Als een score ineens heel slecht is, snapt de leerkracht ook dat er iets anders aan de hand is.

Kijken naar je kind

Gelukkig wordt niet alleen gekeken naar de scores die je kind haalt. De toets is een momentopname. Daarom wordt er ook gekeken naar de beoordelingen en observaties in de groep. Er zijn steeds meer scholen die een kind zelf vragen hoe het gaat. Dit wordt dan ook in het rapport verwerkt.

Normering per 2013 aangepast

Het was voor sommige ouders even schrikken toen ze de scores van hun kind in 2014 onder ogen kregen. Die bleken ineens veel lager voor de Leerlingvolgsysteemtoetsen Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. Cito heeft namelijk in 2013 de normering aangepast. Leerlingen zijn namelijk op de basisschool steeds beter gaan presteren bij de cito-toetsen. Daardoor klopt de score feitelijk niet meer (zo waren mensen met een lengte van 1.75 meter vroeger/ooit reuzen en nu niet meer). Dit kan problemen opleveren als je kind naar de middelbare school gaat. Door de vernieuwde normering vallen de resultaten op de Eindtoets niet tegen en kan je kind met een gerust hart naar passend middelbaar onderwijs.

Dyslexie of visuele handicap

Als je kind dyslectisch, blind of slechtziend is, dan zijn hulpmiddelen en aanpassingen bij de Entreetoets mogelijk. Je kind krijgt ook extra tijd om de toets te maken.

Oefentips

  • leestrainer.nl
  • kids4cito.nl
  • squla.nl
  • Wil je eens kijken wat een Cito inhoudt? Op citotrainer.nl vind je voorbeelden.
  • Op jufsanne.com krijg je tips om de woordenschat van je kind te vergroten
  • De apps van juf Jannie zijn speciaal ontwikkeld om de woordenschat te ontwikkelen.