Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Alles over de leerplicht

Als je kind 4 jaar wordt, mag hij naar school. Maar hij is nog niet leerplichtig. De Leerplichtwet geldt namelijk vanaf 5 jaar, totdat je kind 16 jaar is. Lees hier alles over de leerplicht.

Leerplicht: verplicht naar school

De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven, moeten dus verplicht naar school. Dit betekent dat jij je kind zelf moet inschrijven en ervoor moet zorgen dat hij naar school gaat. In sommige gevallen kan je kind vrijstelling voor school krijgen.

Advertentie

Je kleuter thuislaten

Omdat je kind nog niet leerplichtig is als hij 4 jaar is, kun je hem het eerste jaar best nog eens thuislaten. Ook kunnen jullie nog op vakantie buiten de schoolvakanties. De meeste ouders proberen hun kind zo snel mogelijk aan het schoolritme te laten wennen. En dat is misschien ook beter dan hem pas op z’n vijfde hele dagen naar school te brengen.

Vrije uren voor vijfjarigen

Is je kind 5 jaar en zijn hele dagen op school te zwaar voor hem? Of maakt hij om welke reden dan ook een heftige tijd door? Dan mag je je kind maximaal 5 uur per week thuishouden. Deze bijzondere regeling geldt alleen voor vijfjarigen. Je hebt geen toestemming nodig om gebruik te maken van deze regeling, maar moet het wel melden bij de directeur van de school. Is die 5 uur niet genoeg, dan kan de directeur je kind maximaal nog 5 uur per week extra vrijaf geven. Dus maximaal 10 uur. Zodra je kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.

Einde volledige leerplicht

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt. Als hij bijvoorbeeld in februari 16 jaar wordt, dan moet je kind het schooljaar afmaken. Als je kind 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de volledige leerplicht afgelopen. Slaat je kind een klas over, dan wordt gekeken naar het aantal schooljaren en niet naar de leeftijd. Aan het einde van het twaalfde schooljaar stopt dan voor hem de volledige leerplicht. Een schooljaar eindigt officieel op 31 juli.

Vrij of verzuimen

Is je kind ziek, dan hoeft hij uiteraard niet naar school. Dit moet je wel melden. Voor bijzondere dagen, zoals een huwelijk, jubileum, religieuze feestdag of begrafenis moet je vrijstelling vooraf met school overleggen. Je vult dan een toestemmingsformulier in dat door de schoolleiding wordt beoordeeld. Als je kind spijbelt of wegblijft van school zonder geldige reden, overtreedt hij de Leerplichtwet. Je krijgt dan te maken met de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling leerplicht

In een aantal gevallen hoeft je kind niet vanaf zijn vijfde jaar naar school. Deze leerplicht vrijstelling geldt voor de periode van 1 jaar en moet jaarlijks worden aangevraagd. Je kind hoeft in de volgende gevallen niet naar school:

 1. Als je kind psychische of lichamelijke klachten heeft en niet naar school kan.
  Je hebt hiervoor een verklaring van een arts of een andere deskundige nodig. Zal je kind nooit geschikt zijn een school of instelling te bezoeken, dan hoef je de vrijstelling maar één keer aan te vragen.
 2. Als je van mening bent dat geen enkele school voldoet aan jullie godsdienst- of levensovertuiging.
  Je stuurt dan een verklaring naar de leerplichtambtenaar waaruit blijkt waarom jullie bezwaar hebben tegen alle scholen in de omgeving. Deze zal de verklaring beoordelen.
 3. Als je kind in het buitenland naar school gaat.
  Je moet dan aantonen dat je kind naar een buitenlandse school gaat.
 4. Rondreizen voor baan
  Leid je met je kind een trekkend bestaan, bijvoorbeeld als kermisexploitant  of circusmedewerker dan kan je kind onder bepaalde voorwaarden een deel van het jaar vrijstelling van de leerplicht krijgen. De afstand tussen de standplaats en de standplaats van een ‘rijdende school’ moet wel groter zijn dan 5 kilometer.

Kinderen van schippers gaan meestal naar een schippersinternaat zodat ze naar een reguliere school kunnen gaan.

Vrijstelling van leerplicht, maar toch onderwijs

Mogelijkheden om je kind toch te onderwijzen zijn:

 • Zelf onderwijs geven. Kijk voor de voorwaarden op Rijksoverheid.nl.
 • Andere vorm van vervangend onderwijs, zoals particulier onderwijs of virtueel onderwijs.

Lees hier meer over thuisonderwijs.