Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Alles over de leerplicht

Als je kind 4 jaar wordt mag hij naar school, maar het is dan nog niet verplicht. De Leerplichtwet geldt namelijk voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Lees hier alles over de leerplicht.

Advertentie

Leerplicht kind

In 1901 is de Leerplichtwet ingesteld, toen nog voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dat betekent dat kinderen recht hebben op onderwijs én dat het verplicht is om naar school te gaan: tot je kind 16 jaar is, is hij leerplichtig.

Leerplicht, wat is het?

Ouders en verzorgers hebben de wettelijke verplichting om hun kind onderwijs te laten volgen. Ze moeten hun kind inschrijven bij een school en ervoor zorgen dat hij ernaartoe gaat. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven, moeten dus verplicht naar school. In sommige gevallen kan je kind vrijstelling voor school krijgen.

Is een kind van 4 leerplichtig?

Hoewel kinderen vanaf 4 jaar naar de basisschool mogen, zijn ze pas vanaf 5 jaar leerplichtig. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag van een kind. Je kunt je kleuter tot hij 5 jaar wordt dus best af en toe thuis laten als hij erg moe is door alle nieuwe indrukken op school. Zo kan hij makkelijker wennen. Toch proberen de meeste ouders hun kind zo snel mogelijk te laten meedoen met het schoolritme. Dan is het al normaal voor hem tegen de tijd dat de leerplicht ingaat. Zolang je kind nog niet leerplichtig is, kunnen jullie op vakantie buiten de schoolvakanties.

Vrije uren voor 5-jarigen

Is je kind 5 jaar en zijn hele dagen op school te zwaar voor hem? Of maakt hij om welke reden dan ook een heftige tijd door? Dan mag je je kind maximaal 5 uur per week thuishouden. Deze bijzondere regeling geldt alleen voor vijfjarigen. Je hebt geen toestemming nodig om gebruik te maken van deze regeling, maar je moet het wel melden bij de directeur van de school. Is die 5 uur niet genoeg, dan kan de directeur je kind maximaal nog 5 uur per week extra vrijaf geven. Dus maximaal 10 uur. Zodra je kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.

Advertentie

Einde volledige leerplicht

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt. Wordt hij bijvoorbeeld in februari 16 jaar, dan moet hij het schooljaar afmaken. Als je kind 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de volledige leerplicht afgelopen. Slaat je kind een klas over, dan wordt gekeken naar het aantal schooljaren en niet naar de leeftijd. Aan het einde van het twaalfde schooljaar stopt dan voor hem de volledige leerplicht. Een schooljaar eindigt officieel op 31 juli.

Vrijstelling leerplicht

In een aantal gevallen hoeft je kind niet vanaf zijn vijfde jaar naar school. Deze leerplicht vrijstelling geldt voor de periode van 1 jaar en moet jaarlijks worden aangevraagd. Je kind hoeft in de volgende gevallen niet naar school:

 1. Als je kind psychische of lichamelijke klachten heeft en niet naar school kan.
  Je hebt hiervoor een verklaring van een arts of een andere deskundige nodig. Als je kind nooit naar school of een onderwijsinstelling zal kunnen om deze reden, hoef je de vrijstelling maar één keer aan te vragen.
 2. Als je vindt dat geen enkele school voldoet aan jullie godsdienst- of levensovertuiging.
  Je stuurt dan een verklaring naar de leerplichtambtenaar waaruit blijkt waarom jullie bezwaar hebben tegen alle scholen in de omgeving. De leerplichtambtenaar zal de verklaring beoordelen.
 3. Als je kind in het buitenland naar school gaat.
  Je moet dan aantonen dat je kind naar een buitenlandse school gaat.
 4. Rondreizen voor baan
  Leid je met je kind een trekkend bestaan, bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker, dan kan je kind onder bepaalde voorwaarden een deel van het jaar vrijstelling van de leerplicht krijgen. De afstand tussen de standplaats en de standplaats van een ‘rijdende school’ moet wel groter zijn dan 5 kilometer.

Kinderen van schippers gaan meestal naar een schippersinternaat, zodat ze naar een reguliere school kunnen gaan.

Hoeveel dagen mag je je kind van school houden?

Is je kind ziek, dan hoeft hij uiteraard niet naar school. Je moet je kind dan wel ziek melden bij de school. Voor bijzondere dagen, zoals een huwelijk, jubileum, religieuze feestdag of begrafenis, moet je van tevoren verlof aanvragen bij de school. Je vult dan een toestemmingsformulier in, dat door de schoolleiding wordt beoordeeld. Ook voor een vakantie mag je in sommige gevallen vrijstelling aanvragen. Je moet hiervoor minimaal acht weken voordat je op vakantie gaat toestemming vragen bij de directeur van school en dit kan alleen als je kunt bewijzen dat jullie vanwege je werk niet weg kunnen in de schoolvakanties.

Advertentie

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als je je kind zonder geldige reden thuis houdt van school, of zonder toestemming een paar dagen aan de schoolvakantie vastplakt, heet dit ongeoorloofd schoolverzuim. Je overtreedt daarmee de Leerplichtwet. Hetzelfde geldt voor spijbelen. De school gaat hierover met de ouders in gesprek en mag het schoolverzuim melden bij de gemeente, ook als een leerling lange tijd of erg vaak wordt ziekgemeld en de school hier twijfels of zorgen over heeft. Als een leerling in totaal 16 lesuren mist in vier weken tijd, is de school zelfs wettelijk verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De Onderwijsinspectie controleert of scholen genoeg doen om verzuim tegen te gaan.

Boete leerplicht

Het overtreden van de Leerplichtwet is strafbaar. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de ouders om duidelijk te krijgen waarom het kind niet naar school gaat. Als het kind vervolgens nog niet aan de Leerplichtwet voldoet, maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De rechter bepaalt dan of de ouders/verzorgers strafbaar zijn en legt een boete op die daar volgens de richtlijnen bij past. Voor het ongeoorloofd missen van lessen krijg je bijvoorbeeld minimaal 250 euro boete, als je je kind helemaal niet inschrijft op een school is dit minimaal 750 euro en voor schoolverzuim rondom de schoolvakanties kun je 100 euro boete per dag per kind krijgen.

Vrijstelling van leerplicht, maar toch onderwijs

Als je vrijstelling van de leerplicht hebt gekregen, bijvoorbeeld omdat je kind vanwege een handicap niet naar school kan of omdat er geen school is die past bij jullie levensovertuiging, zijn er toch mogelijkheden om je kind onderwijs te laten volgen:

 • Je kunt je kind zelf thuis onderwijs geven.
 • Je kunt een andere vorm van vervangend onderwijs regelen, zoals particulier onderwijs of virtueel onderwijs.

Lees hier meer over thuisonderwijs.

Bron: Rijksoverheid, Onderwijsconsument.nl