Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
eindtoets groep 8

Verplichte eindtoets groep 8

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen bij alle leerlingen van groep acht. Er is sinds een paar jaar geen traditionele, landelijke eindtoets meer. Scholen kunnen nu kiezen uit vijf soorten toetsen. Welke toetsen zijn dat en hoe zorg je ervoor dat je kind zo ontspannen mogelijk de toets maakt?

Advertentie

Verplichte eindtoets groep 8

Sinds 2015 is het verplicht dat alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets maken. De uitslag van de toets mag niet worden gebruikt om leerlingen toe te laten of te weigeren voor bepaalde middelbare scholen.

Vijf soorten toetsen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vijf toetsen goedgekeurd als verplichte eindtoets in groep 8. De basisscholen hebben tot eind januari de tijd om te bepalen welke toets ze dat jaar zullen afnemen. De scholen kunnen uit deze toetsen kiezen:

1. Centrale Eindtoets
De Centrale Eindtoets wordt door het bedrijf Cito gemaakt, in opdracht van het College van Toetsen en Examens (CvTE). Deze toets wordt door de meeste scholen afgenomen (88.000 leerlingen in 2019). De toets bestaat uit de vaardigheden taal (tekstbegrip, woordenschat en spelling) en rekenen (procenten, breuken, geld, hoofdrekenen, maten, tijd en gewichten). Ook is er een het onderdeel wereldoriëntatie. Omdat dit onderdeel niet verplicht is, telt het niet mee in de eindscore. De vragen in de Centrale eindtoets zijn allemaal meerkeuzevragen. Leerlingen doen tussen de één en twee uur over één toetsdeel, dus voor rekenen en taal. Voor wereldoriëntatie is dat veertig minuten.

Dit jaar wordt de Centrale Eindtoets aangeboden in de digitale en papieren variant. De onderdelen die aan bod komen en het resultaat van de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets zijn vergelijkbaar. De opgaven zijn wel verschillend.De papieren Centrale Eindtoets is op één niveau en wordt door het CvTE vastgestelde afnamedata afgenomen. Het niveau is vergelijkbaar met de toets uit de eerdere jaren.

Advertentie

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets past zich aan het niveau van de leerling aan. Deze toets wordt afgenomen in het computersysteem Facet en die is flexibel door de school af te nemen, al moet dit wel in een bepaalde periode die het CvTE heeft vastgesteld. Lees hier meer over de Centrale eindtoets.

Meer weten over Cito-toetsen? Dit betekenen de scores

2. ROUTE 8
Deze toets maken leerlingen op een computer en het toetst rekenen, taal en functioneren (optioneel). De test is adaptief. Dat betekent dat de test zich aanpast aan de leerling. Als de leerling te veel fouten maakt, wordt de toets makkelijker. Bij veel goede antwoorden wordt hij moeilijker. Meer weten over ROUTE 8, klik dan hier. Hier vind je voorbeelden van de opgaven.

3. De IEP Eindtoets
Deze eindtoets bestaat uit de onderdelen leesvaardigheid, taalvaardigheid en rekenvaardigheid. Elk onderdeel begint met eenvoudige vragen die langzaam steeds moeilijker worden. De leerlingen mogen hun antwoorden opschrijven in een papieren opgaveboekje. De IEP Eindtoets heeft, in tegenstelling tot andere toetsen, ook open vragen. De toets wordt in één ochtend afgenomen. Meer weten over de IEP Eindtoets, klik dan hier.

Advertentie

4. De Dia-eindtoets
De digitale Dia-eindtoets wordt in één dagdeel afgenomen. Dankzij aangepaste software is de toets ook geschikt voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie. Ook deze toets is adaptief; leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau. Meer weten over de Dia-eindtoets, klik dan hier.

5. De AMN Eindtoets
De ANM Eindtoets is digitaal en adaptief. Ook is er een terugbladerfunctie. Leerlingen kunnen vragen overslaan zonder daarmee de resultaten te beïnvloeden. Voor leerlingen met dyslexie biedt de ANM Eindtoets ondersteuning met geluid. Scholen bepalen zelf de tijdstippen waarop de toets wordt afgenomen. Leerlingen zijn anderhalf tot tweeënhalf uur bezig met de toets. Meer weten over de AMN Eindtoets, klik dan hier.

Lees ook: Zo bereid je je kind het beste voor op de middelbare school

Afnamedatum eindtoets groep 8

De eindtoetsen worden tussen 15 april en 15 mei 2020 door heel Nederland afgenomen. Wanneer dit precies is, hangt af van welke toets de school van jouw kind afneemt.

Is de Cito-toets hetzelfde als de eindtoets?

De Cito-toets en de eindtoets zijn niet hetzelfde. Er zijn wel wat overeenkomsten. De Cito-toets werd tot en met 2014 door de veel scholen afgenomen in groep 8. De toets was niet verplicht, maar werd door veel leerkrachten gebruikt om een middelbaar schooladvies te geven. Sinds 2015 is het wel verplicht om een eindtoets in groep 8 af te nemen. Deze toets noem je de eindtoets. Het bedrijf Cito levert opgaven voor één van deze toetsen, de Centrale Eindtoets.

Schoolkeuzeadvies op basis van Centrale Eindtoets

Sinds 2013 is het advies van de leraar leidend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de score van de eindtoets niet meer bepalend is in het uiteindelijke advies. Scoort jouw kind hoger dan het advies van de leraar? Dan is een aanpassing nog mogelijk. Bij een lagere score gebeurt dit niet. Middelbare scholen mogen leerlingen met een te lage score niet meer weigeren. Dit mag alleen op basis van het advies van de leerkracht. De eindtoets geeft de leraar wel een goede indicatie. De score is op deze manier ingedeeld:

  • 501 – 523: Basisberoepsgerichte leerweg
  • 524 – 528: Kaderberoepsgerichte leerweg
  • 529 – 536: Gemengde/theoretische leerweg
  • 537 – 544: havo
  • 545 – 550: vwo (atheneum/gymnasium/Tweetalig onderwijs/Tvwo)

Bron: Wijzeroverdebasisschool.nl

Oefenen eindtoets groep 8

Op veel scholen oefenen leerlingen van tevoren met het soort opgaven uit de toets, bijvoorbeeld met de eindtoets van het jaar ervoor. Je hoeft thuis dan ook niet met je kind te oefenen. Je kind heeft alle kennis in huis om de toets op zijn niveau te maken. Bovendien: de toets is elk jaar anders, dus er is niet veel voor te leren.

Laat je kind alleen thuis oefenen als hij dat zelf graag wil. Misschien is hij onzeker over wat hij kan verwachten. Heb je als doel dat je kind een zo hoog mogelijke uitslag krijgt? Dat is niet verstandig. Stel je voor dat je kind een hogere uitslag krijgt. Het advies voor de middelbare school wordt daarmee beïnvloed. Je kind stroomt dan te hoog in en de kans is dan groot dat hij op zijn tenen moet lopen en later alsnog een niveau lager gaat doen.

Voorkom stress bij je kind

Zo’n eindtoets kan voor spanning zorgen bij je kind. Je kunt je kind het beste helpen door thuis niet te veel nadruk op de toets en op de prestaties van je kind te leggen. Straal vertrouwen uit naar je kind en benadruk dat het advies nooit lager kan uitvallen. Hoe je kind de eindtoets ook maakt. Heeft je kind last van faalangst, bespreek dit dan met de leerkracht.

Lees meer: Kind met faalangst: dit kun je het beste doen?

Dyslexie of visuele handicap

Als je kind dyslectisch, blind of slechtziend is, dan zijn er vaak hulpmiddelen beschikbaar of mag hij langer doen over de toets. Dit hangt af van de eindtoets waar de school mee werkt. Vraag de leraar van je kind naar de mogelijkheden.

Tips voor het maken van een ontspannen eindtoets

‘De eindtoets? Hélemaal niet eng!’ Je kunt het nog zo vaak zeggen, het kan best dat je kind het toch behoorlijk spannend vindt. Hier wat handige tips om te zorgen dat hij niet in de stress schiet.

  1. Praat vooral niet te veel over de toets. Zolang je kind het er niet over heeft, hoeft het geen dagelijks onderwerp van gesprek te zijn.
  2. Naar het bos, pannenkoeken bakken, een kamer verven. Iets waarbij je met je handen bezig bent of lekker beweegt, leidt af. Zorg dus dat je kind genoeg leuks te doen heeft.
  3. Ga niet als een dolle lopen oefenen met je kind. De eindtoets meet wat kinderen tijdens hun hele basisschoolperiode hebben geleerd en het belangrijkste advies, het middelbare schooladvies van de leraar, is al binnen.
  4. Hou vast aan de normale regelmaat. Blijft je kind over of gaat hij naar de bso? Prima. Er mag natuurlijk wel iets feestelijks in de lunchtrommel. Bijvoorbeeld een briefje met een mop of een lieve kaart.
  5. Zorg voor rust in de tent. Dit is even niet de tijd om op alle slakken zout te leggen of met deuren te smijten.

Lees meer: Middelbare school kiezen: 7 tips om de juiste keuze te maken

Ouders van Nu Voordeelpas

Wil jij besparen op baby- en kinderspullen, kleding, speelgoed en meer?

Dat kan met de Ouders van Nu Voordeelpas!
Shop met korting