Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Een kind adopteren uit het buitenland

Een kind adopteren is een lang en duur proces. Wat komt er allemaal kijken bij zo’n adoptieproces? We beschrijven de 8 stappen van aanmelding tot aankomst van jullie kind.

Advertentie

1. Indienen van een aanvraag

Een kind adopteren begint met het indienen van een aanvraag voor een beginseltoestemming voor het opnemen van een buitenlands kind ter adoptie. Als het om een gezamenlijke aanvraag gaat, moet het aanvraagformulier door beide aanvragers worden ondertekend. Ook als één partner binnen een relatie de aanvraag indient, moeten beide partners ondertekenen.

2. Toelating tot de procedure buitenlands adoptiekind

De Stichting Adoptievoorzieningen toetst of je of voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de adoptieprocedure. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

3. Voorlichting

Wil je een kind adopteren, dan ben je verplicht voorbereidingsbijeenkomsten bij te wonen bij de afdeling Voorlichting Informatie Adoptie (VIA) van de Stichting Adoptievoorzieningen. Na deze bijeenkomsten worden jouw gegevens door de Stichting Adoptievoorzieningen doorgezonden naar de Raad voor de Kinderbescherming.

4. Gezinsonderzoek

Na de voorlichting vindt het gezinsonderzoek plaats door de Raad voor de Kinderbescherming. In 3 tot 4 gesprekken krijgt de Raad zicht op de geschiktheid van de aspirant-adoptieouder(s) voor de opvoeding van een (buitenlands) adoptiekind en naar de mogelijke risico’s die hieraan zijn verbonden.

Advertentie

Hiervan wordt een verslag gemaakt in het gezinsrapport. Het gezinsrapport bevat een advies aan het Ministerie van Justitie over de toekenning van een beginseltoestemming.

5. Beginseltoestemming

Als uit het gezinsonderzoek een positief advies volgt, krijg je van het Ministerie van Justitie de beginseltoestemming. Hiermee krijg je in beginsel toestemming om een kind te adopteren. Het is echter geen garantie dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit is afhankelijk van de vergunninghouders.

Je kunt er tijdens het gezinsonderzoek al voor kiezen jouw beginseltoestemming direct naar de vergunninghouder door te laten sturen. Dan moet je wel weten bij welke bemiddelende instantie je je in wilt laten schrijven. Als dat tijdens het gezinsonderzoek nog niet duidelijk is, wacht het ministerie met het toezenden van de beginseltoestemming aan een vergunninghouder totdat je jouw keuze hebt doorgegeven.

6. Inschrijven bij een vergunninghouder

Met de beginseltoestemming kun je je inschrijven bij een vergunninghouder. De bemiddelende instanties hanteren ieder eigen richtlijnen en criteria voor bemiddeling. Redenen voor een vergunninghouder om van bemiddeling af te zien kunnen zijn: het niet voldoen aan specifieke eisen van een land van of het uiteindelijk overschrijden van de leeftijdsgrenzen voor adoptie. Tijdens het intakegesprek zullen de mogelijkheden van de vergunninghouder met betrekking tot jouw wensen besproken worden.

Advertentie

7. Voorstel voor adoptiekind

Nadat je bij de vergunninghouder op de wachtlijst hebt gestaan, komt er een voorstel voor een kind. De wachttijd is mede afhankelijk van jouw eigen voorkeuren. Het voorstel wijkt meestal niet af van jouw wensen. Na het accepteren van het voorstel worden de formaliteiten verder afgehandeld.

8. Aankomst van het kind

Nadat het kind bij jullie in het gezin is gekomen, moet je hem of haar binnen 5 dagen inschrijven bij de afdeling Bevolking van de gemeente waar je woont.

Het is belangrijk dat het land waaruit je geadopteerd hebt het Haags Adoptieverdrag heeft ondertekend en geratificeerd. Als dit het geval is en de uitspraak is tijdens jouw verblijf in het land van herkomst in werking getreden, is je kind automatisch Nederlander.

Wanneer er geen adoptie-uitspraak heeft plaatsgevonden moet je je kind binnen 8 dagen aanmelden bij de plaatselijke politie voor een vergunning tot verblijf. Ook moet je dan bij het kantongerecht het gezag (voogdij) over jouw kind aanvragen.

Zelfdoeprocedure

Wanneer je een contact of relatie in het buitenland hebt, kun je zelf een deel van de adoptieprocedure regelen. Het betreft dan het deel van de procedure na het verkrijgen van de beginseltoestemming.

Realiseer je wel dat zaken die anders door de vergunninghouder worden geregeld op jouw schouders terechtkomen. Hiervoor moet jij of jouw contactpersoon goed op de hoogte zijn van wetten en regels in het betreffende land. Eén van de vergunninghouders moet jouw contact controleren om uit te sluiten dat het kind ten onrechte gescheiden wordt van biologische ouders en familie gescheiden door de adoptie.

Ook voor de zelfdoeprocedure is een geldige beginseltoestemming nodig. Vooralsnog is het zo dat in verdragslanden geen deelbemiddeling mogelijk is. Dit zijn de landen die het Haags Adoptieverdrag hebben ondertekend.