Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Een kind adopteren uit het buitenland

Een kind adopteren uit het buitenland is een lang en duur proces. Wat komt er allemaal kijken bij zo’n adoptieproces? We beschrijven de 8 stappen van aanmelding tot aankomst van jullie kind.

Advertentie

In 2021 werd interlandelijke adoptie helemaal stilgelegd na een rapport over tal van misstanden in het adoptiesysteem. In november 2022 besloot de overheid adoptie uit zes geselecteerde landen te hervatten. Deze landen moeten verschillende kinderrechtenverdragen hebben ondertekend en hun adoptieprocedures moeten op orde zijn. Ook naar de Nederlandse adoptieprocedure wordt kritisch gekeken en in 2023 worden sommige voorwaarden mogelijk aangescherpt. Overweeg je om een kind te adopteren uit het buitenland? Hier lees je waar je rekening mee moet houden en wat je ongeveer kunt verwachten.

Waarom werd adoptie uit het buitenland stil gestopt?

Vanuit kinder- en mensenrechtenorganisaties, en ook deskundigen en wetenschappers, klinkt er kritiek op het hervatten van adoptie uit het buitenland. Misstanden zijn volgens hen onmogelijk te voorkomen. Zolang er vraag is naar adoptiekinderen uit het buitenland, is er risico dat kinderen als handelswaar worden gezien. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat moeders worden gedwongen hun kind af te staan en dat adoptiepapieren worden vervalst. Nederland is niet bevoegd om adopties in het land van herkomst te controleren. Ondanks de goede intenties van wensouders en de zorgvuldigheid van Nederlandse adoptie-instanties, is dus niet te voorkomen dat kinderen en biologische ouders het slachtoffer worden van kinderhandel en andere misstanden.

Een andere reden voor de tijdelijke interlandelijke adoptiestop, was onderzoek waaruit blijkt dat onzekerheid over de afkomst en identiteit psychische schade kan veroorzaken bij adoptiekinderen uit het buitenland. Deze adoptiekinderen hebben daardoor vaker psychische hulp nodig dan niet-adopteerden.

Zolang buitenlandse adoptie een mogelijkheid is, is er in de herkomstlanden minder urgentie om passende opvang voor adoptiekinderen te organiseren. Op die manier krijgen deze kinderen geen kans op een thuis is het land waar ze zijn geboren. Bovendien zijn er ook in Nederland veel kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien, en waarvoor pleeggezinnen hard nodig zijn. Als het aan kinder- en mensenrechtenorganisaties ligt, komt er een definitief verbod op buitenlandse adoptie. Mogelijk neemt de overheid dit advies in de komende jaren over, of wordt de regelgeving opnieuw aangepast.

Advertentie

Lees ook: Overweeg je adoptie van een kind uit Nederland? Zo verloopt een binnenlandse adoptie

Hoe kan je een baby adopteren?

Als je een kind adopteert, neem je de opvoeding en zorg over het kind over van de biologische ouders. Als de adoptie is geregeld, is het officieel jouw kind en is hij familie van jou. Je kunt een kind adopteren uit Nederland of uit het buitenland. Momenteel is dit mogelijk uit de volgende zes landen: Thailand, de Filippijnen, Taiwan, Zuid-Afrika, Lesotho en Hongarije.

Adoptie uit het buitenland mag alleen als het kind daar niet kan worden opgevangen en er geen andere mogelijkheid is. De Verenigde Staten en China vallen daardoor af als adoptielanden. Mogelijk wordt adoptie uit Portugal en Bulgarije in 2023 wel weer toegestaan.

Kan je zomaar een kind adopteren? Nee, dat gaat niet over één nacht ijs en er is een strenge regelgeving voor. Dat betekent een lange voorbereidingstijd, veel regelwerk, geduld en toewijding én hoge kosten. Verderop in dit artikel staan de stappen van de adoptieprocedure uitgelegd.

Wat is de maximale leeftijd om een kind te adopteren?

Voor de adoptie van een kind moet je om te beginnen voldoen aan leeftijdsgrenzen. Op het moment dat je je aanmeldt voor de adoptieprocedure mag je niet ouder zijn dan 45 jaar. Als je tussen de 42 en 46 jaar bent, kun je alleen in aanmerking komen voor de adoptie van een kind dat twee jaar of ouder is op het moment dat je je aanmeldt, of een kind dat een handicap heeft, zoals een schisis. Het leeftijdsverschil tussen de oudste ouder en het adoptiekind mag maximaal veertig jaar zijn.

Advertentie

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er uitzonderingen worden gemaakt voor de regels wat betreft leeftijden. Hier kun je naar informeren bij de Stichting Adoptievoorzieningen.

Behalve leeftijd moet je voor de adoptie van een kind ook voldoen aan allerlei andere voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot je gezondheid, gezinssituatie, inkomen en eventuele justitiële verleden.

Een kind adopteren uit het buitenland: de stappen

1. Indienen van een aanvraag

Een kind adopteren begint met het indienen van een aanvraag voor een beginseltoestemming voor het opnemen van een buitenlands kind ter adoptie. Deze aanvraag doe je bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Als je samen met je partner een kind wilt adopteren, moeten jullie het aanvraagformulier allebei ondertekenen. Ook als één van jullie beiden de aanvraag indient, moeten jullie deze allebei ondertekenen. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als jullie een latrelatie hebben of als er een groot leeftijdsverschil tussen jullie is.

2. Toelating tot de procedure om een kind te adopteren uit het buitenland

De Stichting Adoptievoorzieningen toetst vervolgens of je of voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de adoptieprocedure. Deze voorwaarden staan in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

3. Voorlichting

Wil je een kind adopteren, dan ben je verplicht om naar vijf voorbereidingsbijeenkomsten te gaan van de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze informatiebijeenkomsten gaan over belangrijke onderwerpen die te maken hebben met de adoptie van een kind, zoals de biologische ouders, hechting, identiteit, de voorgeschiedenis van een adoptiekind, verlies en rouw. Na deze bijeenkomsten stuurt de stichting jouw gegevens door naar de Raad voor de Kinderbescherming.

4. Gezinsonderzoek

De Raad voor de Kinderbescherming doet vervolgens een gezinsonderzoek. Daarvoor krijg je drie tot vijf gesprekken en een huisbezoek. Dit is om inzicht te krijgen in jullie geschiktheid voor de opvoeding van een (buitenlands) adoptiekind. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de relatie met je partner, je familie en je sociale netwerk. Hiervan wordt een verslag gemaakt in het gezinsrapport. Hierin staat ook een advies aan het Ministerie van Justitie over de toekenning van een beginseltoestemming.

5. Beginseltoestemming

Als uit het gezinsonderzoek een positief advies volgt, krijg je van het Ministerie van Justitie de beginseltoestemming. Hiermee krijg je in beginsel (in principe) toestemming om een kind te adopteren. Het is geen garantie dat je ook echt een kind zult adopteren. Dat hangt onder meer af van de Nederlandse instanties die een vergunning hebben voor het bemiddelen van adoptie. Deze instanties heten de vergunninghouders. Er zijn vier van deze instanties en zij bemiddelen in het contact met erkende adoptiebureaus in het buitenland.

De beginseltoestemming is vier jaar geldig en kan op verzoek worden verlengd met nog eens vier jaar. Je kunt er tijdens het gezinsonderzoek al voor kiezen jouw beginseltoestemming direct naar een vergunninghouder door te laten sturen. Dan moet je wel weten bij welke vergunninghouder je je wilt inschrijven. Als dat tijdens het gezinsonderzoek nog niet duidelijk is, wacht het ministerie tot je je keuze hebt doorgegeven, en stuurt daar dan je beginseltoestemming naartoe.

6. Inschrijven bij een vergunninghouder

Met je beginseltoestemming kun je je inschrijven bij een vergunninghouder. Je mag zelf uit één van de vier Nederlandse vergunninghouders kiezen, je vindt ze hier. Deze instanties hebben allemaal hun eigen richtlijnen, criteria en tarieven voor de bemiddeling. Redenen waarom een vergunninghouder kan afzien van bemiddeling, zijn bijvoorbeeld dat je niet voldoet aan de specifieke eisen van landen waaruit je een kind wilt adopteren, of dat je uiteindelijk de leeftijdsgrenzen voor adoptie zult overschrijden. Tijdens het intakegesprek bespreekt de vergunninghouder je wensen voor de adoptie en de mogelijkheden die er zijn.

7. Voorstel voor adoptie kind

Je komt bij de vergunninghouder op de wachtlijst voor de adoptie van een kind. De wachttijd hangt onder meer af van jouw eigen voorkeuren. Als er vanuit het adoptiebureau waarmee de vergunninghouder bemiddelt bericht komt dat er mogelijk een adoptiekind voor jullie is, krijg je een voorstel voor adoptie. Je krijgt dan informatie over het kind, zoals het geslacht, de leeftijd en medische achtergrond. Het voorstel wijkt meestal niet af van jullie wensen. Je krijgt bedenktijd en als jullie het voorstel accepteren, krijg je meer informatie over jullie adoptiekind en wordt de formele procedure verder geregeld. Alle papieren worden gecontroleerd en afhankelijk van het geboorteland van jullie kind moeten er in Nederland juridische procedures worden gevolgd.

8. Aankomst van je kind

Als jullie het voorstel hebben geaccepteerd en alles is geregeld om jullie kind welkom te heten in jullie gezin, reizen jullie naar hem toe om hem op te halen. Na thuiskomst schrijf je hem in bij de gemeente waar je woont en wordt hij als jullie kind opgenomen in de Basisregistratie Personen.

Is het land waaruit jullie je kind hebben geadopteerd aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, dan wordt de adoptie-uitspraak in het land van herkomst automatisch erkend en is je kind Nederlander zodra hij in Nederland aankomt. Wanneer er in het land van herkomst geen adoptie-uitspraak is geweest (in sommige landen is dit geen eis), dan moet je binnen drie dagen na aankomst in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen voor je kind. Ook moet je dan bij het kantongerecht het gezag (voogdij) over jouw kind aanvragen.

Zelf een kind adopteren via deelbemiddeling

Wanneer je een contact of relatie in het buitenland hebt, kun je zelf een deel van de adoptieprocedure regelen. Dit wordt deelbemiddeling genoemd. Ook voor deelbemiddeling is een geldige beginseltoestemming nodig. De vergunninghouder controleert de zorgvuldigheid en zuiverheid van de instanties en personen die bij de adoptie betrokken zijn en brengt hierover advies uit aan de overheid. Deelbemiddeling is momenteel alleen mogelijk bij adoptie van een kind uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

Overweeg je deelbemiddeling, dan moet je je goed beseffen dat je zelf alles moet regelen wat een vergunninghouder normaal gesproken doet. Je moet de wetten en regels in het land van herkomst van je adoptiekind precies kennen. Ook moet een vergunninghouder jouw contact in het adoptieland controleren, om uit te sluiten dat het kind voor de adoptie ten onrechte wordt gescheiden van de biologische ouders en familie.

Hoe lang duurt de adoptie van een kind?

Nadat je je hebt aangemeld voor de adoptieprocedure, duurt het ongeveer een jaar voordat je kunt beginnen met de informatiebijeenkomsten. Weer een halfjaar later mag je de beginseltoestemming tegemoet zien en dan gaat de bemiddeling beginnen. Deze fase kan gemiddeld zo’n twee tot vijf jaar duren, afhankelijk van de vergunninghouder en het land waaruit je een kind wilt adopteren.

Wat kost het om een kind te adopteren?

Het voelt misschien een beetje ongepast om over geld te praten als het gaat over het krijgen van een kind, of dit nu een biologisch kind is of een adoptie kind. Maar in het tweede geval moet je, naast de standaard kosten die komen kijken bij ouderschap, rekening houden met flinke kosten voor de adoptieprocedure. Hoe hoog de kosten zijn, hangt onder meer af van het land waaruit je een kind wilt adopteren en de vergunninghouder bij wie je je wilt inschrijven. Dit zijn kosten waar je sowieso rekening mee moet houden:

  • 210 euro inschrijfkosten, voor de administratie en de eerste voorlichting.
  • 1350 euro voor de vijf verplichte informatiebijeenkomsten.
  • 12.000 tot 40.000 euro bemiddelingskosten (dit verschilt per vergunninghouder en wat er bijvoorbeeld nodig is aan juridische procedures, een tolk en medische kosten voor het kind).
  • Komt je kind uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, dan heeft je kind bij aankomst in Nederland een verblijfsvergunning nodig (950 euro) en moet de adoptie worden omgezet naar Nederlands recht (tussen de 600 en 1000 euro).

Bronnen: Nu.nl, NOS.nl, Rijksoverheid, Adoptie.nl

Commercieel – Hema – Offer – Meegroei rompertje

Meegroei rompertje

Verkrijgbaar vanaf maat 44
Vind je hier