kinderbijslag tweede kind

Hoeveel kinderbijslag bij tweede en derde kind in 2020?

Kinderen kosten geld. Daarom krijg je kinderbijslag als tegemoetkoming voor de onkosten. Maar hoe werkt dat eigenlijk bij een tweede of derde kind?

Hoe werkt kinderbijslag?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft recht op kinderbijslag. Dat gaat bijna automatisch. Zodra je je pasgeboren baby registreert bij het gemeentehuis krijgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hier bericht van. Jij ontvangt dan de informatie waarmee je kinderbijslag kunt aanvragen. De SVB regelt daarna de uitbetaling van de kinderbijslag.

Advertentie

Voor wie kun je het aanvragen?

Je kunt, als je aan de voorwaarden voldoet, kinderbijslag krijgen voor:

Iedereen die in Nederland woont of werkt en een kind verzorgt, heeft hier recht op. Dus ook als je voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen zorgt alsof het je eigen kinderen zijn, kun je kinderbijslag aanvragen.

Hoeveel kinderbijslag krijg ik per kind?

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van je kind. Ook als hij een bijbaantje heeft, kan dit invloed hebben op de hoogte van het bedrag. Zodra je kind gaat studeren, vervalt de kinderbijslag. Hij kan dan studiefinanciering aanvragen. Meestal wordt de kinderbijslag jaarlijks per 1 januari verhoogd. De bedragen kun je vinden op de website van het SVB.

De bedragen zijn vanaf 1 januari 2020 als volgt:

 • 0 t/m 5 jaar: 221,49 euro per kwartaal
 • 6 t/m 11 jaar: 268,95 euro per kwartaal
 • 12 t/m 17 jaar: 316,41 euro per kwartaal

De Consumentenbond heeft deze bedragen berekend op basis van de Prinsjesdagstukken. De precieze bedragen worden op 1 januari en 1 juli geïndexeerd door de SVB.

De SVB maakt de kinderbijslag vier keer per jaar over op je rekening, aan het eind van elk kwartaal (in januari, april, juli en oktober). Oftewel: je ontvangt de kinderbijslag pas ná een volledig kwartaal. Als je kind bijvoorbeeld halverwege een kwartaal is geboren, krijg je het eerstvolgende betalingsmoment helaas dus nog niks. Over dit bedrag betaal je geen belasting. Als je kind niet thuis kan wonen, bijvoorbeeld vanwege een handicap, kun je in sommige gevallen dubbele kinderbijslag krijgen.

Hoeveel kinderbijslag twee kinderen

Als je een tweede kind krijgt, ontvang je ook meer kinderbijslag. Je hoeft daar niets voor te doen. De SVB past het bedrag automatisch aan, zodra je kind bij de gemeente is geregistreerd. Je krijgt vervolgens een brief met daarin de hoogte van het bedrag dat je vanaf nu ontvangt. De bedragen voor een tweede kind zijn hetzelfde als voor je eerste kind. Het bedrag kan wel per kind verschillen, afhankelijk van hun leeftijd. Het SVB telt ze bij elkaar op tot een totaalbedrag.

Hoeveel kinderbijslag drie kinderen

De kinderbijslag voor drie kinderen wordt op dezelfde manier berekend. Stel: je hebt één kind van zes jaar, één van vier en een pasgeboren baby. Dan krijg je in totaal 711,93 euro.

Betaaldagen

De betaaldagen in 2020 zijn:

 • 2 januari 2020: kinderbijslag over het vierde kwartaal 2019
 • 1 april 2020: kinderbijslag over het eerste kwartaal 2020
 • 1 juli 2020: kinderbijslag over het tweede kwartaal 2020
 • 1 oktober 2020: kinderbijslag over het derde kwartaal 2020

Het vierde kwartaal van 2020 wordt dan weer in januari 2021 uitbetaald. Je bank stort het geld op dezelfde dag op je rekening. Maar het verschilt per bank op welk tijdstip van de dag dit precies is.

Wanneer stopt de kinderbijslag?

Als je kind achttien jaar wordt, vervalt in het nieuwe kwartaal de kinderbijslag. Ook zodra een kind studiefinanciering krijgt, wordt de kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal stopgezet. Als toch tegelijkertijd studiefinanciering en kinderbijslag is ontvangen, omdat bijvoorbeeld de studie niet is doorgegeven, dan zal de kinderbijslag worden teruggevorderd.

Hoeveel mag een kind bijverdienen?

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor kinderbijslag voor kinderen vanaf 16 jaar veranderd.

– Als je kind van 16 of 17 jaar studiefinanciering krijgt, dan heeft dit geen gevolgen meer voor de kinderbijslag. Heeft jouw kind al in het eerste kwartaal van 2020 recht op studiefinanciering? Dan krijgt hij toch kinderbijslag.

– Heeft jouw kind een inkomen? Dan heeft zijn inkomen geen gevolgen meer voor de kinderbijslag. Sinds 1 januari 2020 mag je kind onbeperkt bijverdienen.

Redenen voor stopzetten kinderbijslag

Te veel bijverdiensten of studiefinanciering kan een reden zijn om in een kwartaal de kinderbijslag (tijdelijk) niet uit te betalen. Andere redenen voor stopzetten zijn:

 • Je kind gaat het huis uit en jij draagt minder dan 422 euro per kwartaal aan de kosten van zijn levensonderhoud.
 • Je gaat in het buitenland wonen of werken.
 • Je kind gaat in het buitenland wonen.
 • Je kind is zestien of zeventien jaar, maar gaat overdag niet naar school om een startkwalificatie te halen en is daarvan niet vrijgesteld conform Leerplichtwet 1969.
 • Je kind overlijdt.

Nieuw vanaf 2020: je blijft kinderbijslag ontvangen als je kind al voor zijn achttiende gaat studeren in het hoger onderwijs. Eerder verviel in dat geval het recht op kbs. Om dit te compenseren, wordt de kinderbijslag dit jaar niet geïndexeerd, oftewel de bedragen worden niet aangepast aan de inflatie.

Wijzigingen

Als er iets verandert in de bijslag, hoor je dat snel. De SVB informeert je hierover per brief. Verandert er iets in jouw situatie? Ga je bijvoorbeeld verhuizen of werken in het buitenland? Geef dit dan ook tijdig aan de SVB door. Dat doe je via deze link: wijziging doorgeven.

Tip: belastingaangifte voor ouders

Met de komst van je eerste baby veranderen er ook dingen in je belastingaangifte. Waar moet je rekening mee houden? En heb je nog recht op extra toeslagen? Hier vind je handige tips. En meer informatie vind je op www.svb.nl.

Andere toeslagen

Naast kinderbijslag kun je recht hebben op andere toeslagen.