Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Tips voor een goed 10-minutengesprek

Op schooldagen is er niet veel tijd om te vragen hoe je kind het op school doet. Daarom zijn er 10-minuten gesprekken. Tijdens het 10-minutengesprek met de juf of meester hoor je hoe je kind presteert, hoe hij zich gedraagt op school, wat er goed gaat en wat er minder goed gaat.

Advertentie

Vragen stellen

Het 10-minutengesprek wordt twee tot drie keer per schooljaar ingepland. Deze gesprekjes blijven tot en met groep 8. Je kunt tien minuten lang je vragen kwijt en vertellen hoe het (thuis) met je kind gaat. De juf vertelt ook hoe je kind het op school doet. Soms laat ze werkjes of schoolmateriaal zien en vertelt ze daar iets over. Je kunt leuke dingen over je kind horen, maar ook minder leuke. Ben je het ergens niet mee eens? Schiet niet meteen in de verdediging. Je hoeft niet meteen te reageren, je kunt het best even laten bezinken en er later op terugkomen. Het is niet de bedoeling dat je kind meegaat. Ben je gescheiden, dan is het vaak ook mogelijk om apart van je ex een gesprek aan te vragen.

Voorbereiding op het 10-minutengesprek

Tien minuten is kort. Daarom kan het prettig zijn om van tevoren al een paar vragen op papier te zetten voor het 10-minutengesprek. Als je niet oppast, verzuip je tijdens het 10-minuten gesprek in onderwijskundig vakjargon. Veel leerkrachten zijn zich niet eens bewust van de kenniskloof tussen henzelf en de ouders. Vraag gerust om uitleg als je iets niet begrijpt. Stel ook vragen als je vindt dat de leerkracht te vaag is. Wat verstaat de juf er precies onder als je kind ‘heel druk’ is of ‘sociaal niet handig’ doet? Andere vragen die je kunt stellen:

 • Hoe gedraagt mijn kind zich in de klas?
 • Heeft hij veel vriendjes/vriendinnetjes?
 • Hoe doet hij het op school?
 • Praat hij in de klas?
 • Durft hij dingen te vragen?
 • Pest hij wel eens of wordt hij gepest?
 • Is hij sociaal naar andere kinderen toe?
 • Is mijn kind slimmer dan de rest? Of juist niet?
 • Moet ik thuis iets doen om hem ergens bij te helpen?

Positieve start 10-minutengesprek

Ga het gesprek in met een positieve houding. Ook al heb je wat kritische noten te kraken. Toon waardering voor het werk van de leerkracht in kwestie, en geef een compliment. Wat ook goed werkt: noem aan het begin van het gesprek een voorbeeld van iets waar je kind van heeft genoten. Dat schept een prettige sfeer. Probeer ook altijd positief af te sluiten. Zo blijf je bondgenoten. Jij en de leerkracht hebben tenslotte hetzelfde belang voor ogen: dat van je kind.

Omgaan met kritiek

Vraag aan de juf of meester wat je kind goed afgaat en wat hij nog lastig vindt. Wanneer de leerkracht een probleem aankaart, probeer dit dan niet te zien als kritiek op jouw kind, maar als een probleem waaraan gewerkt kan worden. Zoek samen naar een oplossing. Bijvoorbeeld: de juf vertelt dat je kind zich slecht kan concentreren. Reageer niet boos of beledigd. Beter is om te vragen naar oplossingen in de klas. Wat kan de juf doen zodat het beter gaat: een andere plaats, moeilijkere of juist makkelijkere werkjes of een beloningssysteem beginnen? Denk zelf ook na over mogelijke oplossingen: iets vroeger naar bed, goed ontbijten of praten met je kind (misschien heeft hij zelf een goede tip, onderschat je kind daarin niet!).

Advertentie

Is het 10-minutengesprek aanleiding voor een langer gesprek, dan plant de leerkracht een vervolggesprek in. Je kunt daar ook altijd zelf om vragen. Doe dat direct, nu de drempel nog laag is.

Tips voor een goed 10-minutengesprek

Het 10-minutengesprek is een manier om er achter te komen hoe het met je kind gaat op school, maar tien minuten zijn kort. Met deze zeven tips haal je de meeste informatie uit het gesprekje met de juf of meester van je kind.

 1. Schrijf op waar je over wilt praten
  Bedenk van tevoren waar je het over wilt hebben. Heb je vragen? Schrijf ze op. Als er geen speciale aandachtspunten zijn, kan het zomaar zijn dat de leerkracht gauw klaar is met zijn verhaal. Stel dan zelf vragen: hoe is je kind in de klas? Met wie speelt hij? Wat valt op aan je kind? Het 10-minutengesprek heet niet voor niets een gesprek: de leerkracht is ook benieuwd naar jouw inbreng. Heb je zelf opgemerkt dat er problemen spelen, dan kun je het aankaarten daarvan beter niet laten liggen tot het 10-minutengesprek. Maak een aparte afspraak, zodat een probleem op tijd wordt aangepakt.
 2. Zorg dat je weet hoe je kind ervoor staat
  Het is handig als je ongeveer weet hoe je kind ervoor staat op school en als je weet wat de cijfers en niveaus betekenen die de school gebruikt. Je kunt hiernaar vragen bij je kind of het opzoeken in de schoolgids of op internet. Als je op de hoogte bent van de resultaten van je kind, word je niet (negatief) verrast en is er meer tijd om andere relevante zaken te bespreken.
 3. Stel je open op
  Bij het 10-minutengesprek kun je ook dingen te horen krijgen die je niet zo leuk vindt. Dat je kind druk is of niet goed luistert, bijvoorbeeld. Of dat hij niet goed meekomt bij een bepaald vak. Vooral als je dat niet had verwacht, kan dat even schrikken zijn. Bedenk dan dat de leerkracht niet tegenover je staat, maar juist samen met jou wil zorgen dat het goed gaat met je kind. Zijn er problemen, probeer dan samen een oplossing te vinden. Vraag naar concrete voorbeelden en vraag hoe de leerkracht zelf reageert in die situaties. Bespreek ook welke dingen wel goed gaan op school, zodat je geen negatief gevoel aan het gesprek overhoudt.
 4. Maak geen verwijten
  Misschien heb je zelf ook kritiek op de aanpak van de leerkracht. Als jullie er allebei naar proberen te streven samen oplossingen te zoeken, voorkom je dat je tegenover elkaar komt te staan. In plaats van de leerkracht te vertellen wat hij fout doet, kun je beter vragen waarom hij voor een bepaalde aanpak kiest of vertellen wat je wél graag van hem zou willen. Bijvoorbeeld dat hij je kind stimuleert om met verschillende kinderen in de klas samen te werken, in plaats van hem steeds bij hetzelfde groepje in te delen.
 5. Voorkom discussies over de opvoeding thuis
  Hoe jullie thuis opvoeden is niet belangrijk voor de juf of meester. Zegt de juf dat je kind altijd zo moe is en misschien eerder naar bed moet? Probeer het gesprek dan terug te brengen naar zijn gedrag op school.
 6. Zet afspraken op papier
  Maken jullie tijdens het 10-minutengesprek afspraken, zet die dan op papier. Spreek ook af dat er een verslag komt van het gesprek, zodat jullie later op de afspraken kunnen terugkomen. Een verslag kan ook helpen bij een vervolggesprek.
 7. Maak een vervolgafspraak
  In een 10-minutengesprek wordt algemeen besproken hoe het met je kind gaan. Zijn jullie tijdens het gesprek niet aan alle onderwerpen toegekomen of heb je nog vragen over wat de leerkracht heeft verteld? Dan kun je een vervolgafspraak maken. Het liefst doe je dat direct aan het einde van het gesprek, maar ook als je thuis nog vragen te binnen schieten kun je een vervolgafspraak plannen. Schrijf je vragen op, zodat je ze tijdens het volgende gesprek kunt stellen.