Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
Kind krijgt bijles

Heeft mijn kind bijles nodig?

Een kwart van de basisschoolleerlingen krijgt bijles, zo blijkt uit onderzoek. Hoe weet je of je kind bijles nodig heeft? Legt dat niet te veel druk op je kind? En wat is belangrijk bij het vinden van de juiste bijles?

In samenwerking met expert

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Wanneer heeft mijn kind bijles nodig?

De vraag of en wanneer een kind bijles nodig heeft, is lastig te beantwoorden. Ten eerste omdat er veel verschillende redenen zijn om te denken aan bijles. Ten tweede omdat de keuze voor bijles nogal persoonlijk is: want wanneer denk je aan bijles? Meteen wanneer je merkt dat je kind iets moeilijk vindt op school? Of wanneer zijn schoolresultaten al een tijdje achteruit zijn gegaan en je er niet je vinger op kunt leggen waarom? Of misschien wil je jouw kind gewoon kind laten zijn en maakt het je niet uit wat de schoolprestaties zijn.

Advertentie

Veel ouders schakelen bijles in wanneer blijkt dat hun kind een leerstoornis heeft, zoals dyslexie of dyscalculie. De bijles is dan vooral bedoeld als extra begeleiding bij het ‘leren leren’. Ook kinderen die onzeker zijn in de klas kunnen baat hebben bij bijles. Daar kunnen ze immers in een veel kleinere setting of zelfs een-op-een hun vragen stellen en kan er extra aandacht worden gegeven aan die onzekerheid.

Een taalachterstand is voor veel ouders ook een reden om bijles in te schakelen. En soms is er op school – door het lerarentekort – simpelweg te weinig mankracht voor goede begeleiding van een kind en schrijven ouders hun kind om die reden in voor bijles bij een professional. Ook als je kind concentratieproblemen heeft, het kwartje maar niet wil vallen als het om tafels, breuken of spelling gaat of als jijzelf niet de didactische kwaliteiten of kennis hebt, kan extra hulp welkom zijn.

Wie geeft bijles?

De bijlesmarkt is booming. Er zijn veel speciale bureaus en bijlesinstituten die bemiddelen in bijlesdocenten. De prijzen voor bijles kunnen flink verschillen: ga uit van een bedrag tussen de 15 en 45 euro per uur. Bovendien bieden niet alle bureaus bijlessen aan voor het basisonderwijs.

De kwaliteit is ook zeer wisselend. Bedenk goed waar jouw kind behoefte aan heeft. Is er sprake van een leerprobleem, dan kan een remedial teacher de juiste keuze zijn. Volgens de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (lbrt) doet een remedial teacher het volgende:

Advertentie

‘De remedial teacher zal eerst een grondig pedagogisch-didactisch onderzoek afnemen. Daarna stelt de remedial teacher samen met de leerkracht, eventuele andere deskundigen en u een begeleidingsplan op dat precies bij uw kind past. Daarbij gaat het om toepassen van gespecialiseeerde technieken, instructieprincipes en benaderingen die uitgaan en gericht zijn op de specifieke ondersteuning die uw kind nodig heeft.’ Op de website van de lbrt vind je een overzicht van gekwalificeerde rt-ers.

Vind je een bijlesdocent? Let dan op de volgende zaken:

  • Zoek iemand met wie je kind een klik heeft. Voor goede bijles is het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat. Vraag ook naar de aanpak. Hoe zorgt een docent voor positieve leerervaringen? Hoe gaat hij om met faalangst?
  • Stem met school af waar je kind precies bijles voor nodig heeft. Let erop dat de methodiek van de bijlesdocent aansluit bij de methodieken van school.
  • Zoek naar iemand die is gespecialiseerd in de basisschoolleeftijd. Het is van groot belang dat leerproblemen zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Niet iedereen is daarvoor gekwalificeerd.
  • Zoek je zelf online naar een bijlesdocent? Bedenk dat iedereen zich kan aanbieden als bijlesgever. Vraag naar diploma’s en referenties!
  • Spreek van tevoren een aantal bijlessen af en evalueer daarna. Heeft het effect? Voelt je kind zich er goed bij? Bijles hoeft niet leuk te zijn, maar moet je kind wel motiveren en hij moet zich er goed voelen. Vraag ook aan de bijlesdocent hoe hij of zij denkt dat je kind zich voelt bij de bijlessen. Merkt de docent dat je kind het leuk vindt? Ziet hij vooruitgang bij je kind?

Kind zelf bijles geven: is dat slim of juist niet?

Je kunt thuis met je kind natuurlijk sowieso spelenderwijs oefenen met lezen en rekenen. Lees je kind bijvoorbeeld elke dag voor: uit onderzoek blijkt dat dit enorm bijdraagt aan zijn taalontwikkeling. Is je kind al iets groter, lees dan elke dag samen, ook al is het maar één hoofdstuk uit een boek.

Ook leuk en leerzaam zijn online educatieve programma’s als Squla, Ambrasoft, Junior Einstein en Gynzy Kids. Je kind leert met deze programma’s door spelopdrachten te doen. Je hebt (vaak) wel een abonnement nodig om hiervan gebruik te maken. De meeste platformen bieden ook proefabonnementen aan. Op de website wijzeroverdebasisschool.nl vind je uitleg en video’s voor ouders, zodat je jouw kind goed kunt helpen. Je kunt er ook gratis oefenbladen downloaden.

Advertentie

Bijles groep 3

In groep 3 maakt je kind echt een begin met het schoolse leren: hij leert letters en woorden lezen en gaat aan de slag met rekensommen tot en met twintig. De overgang van voornamelijk spelen in groep 2 naar echt leren en stilzitten in groep 3 is best groot. Voor je kind, maar misschien ook wel voor jou. Want opeens krijgt je kind een echt rapport mee naar huis en lees je daarin de uitslagen van (Cito-)toetsen.

Denk je over bijles? Overleg dat dan eerst met de leerkracht van je kind. Veel kinderen moeten – zeker aan het begin van het schooljaar – in groep 3 nog wennen aan het leren. De niveauverschillen tussen het begin en einde van het schooljaar kunnen daardoor enorm verschillen, simpelweg omdat je kind de overgang nog moet maken. De vraag is daarom of bijles wel goed is voor je kind. Vraag daarom aan de leerkracht van je kind wat hij of zij denkt: moet je kind simpelweg ‘de klik’ nog maken of denkt de juf of meester dat er meer speelt en dat bijles je kind juist zou kunnen ondersteunen?

Lees ook: Dit leert je kind allemaal in groep 3

Bijles lezen

De meeste basisschoolkinderen die bijles krijgen in lezen, krijgen dat in begrijpend lezen. Begrijpend lezen vormt de basis om goed te kunnen leren. Om teksten en sommen te snappen, moet je immers goed kunnen begrijpen wat er in een tekst staat of wat er van je wordt gevraagd. Eigenlijk begint het oefenen daarmee al in groep 2, wanneer kleuters oefenen met begrijpend luisteren. Start je kind met lezen in groep 3, dan wordt er ook al meteen aandacht gegeven aan begrijpend lezen.

Er wordt ook bijles gegeven in technisch lezen. Technisch lezen is de vaardigheid van het omzetten van letters in klank: de techniek van het lezen dus. Kinderen oefenen dat in de klas onder andere door hardop voor te lezen. Voorlezen en lezen met je kind is altijd goed om zelf thuis te doen.

Daarnaast is het mogelijk om bijles te krijgen in spelling. Vooral in de bovenbouw leert je kind al iets ingewikkeldere spelling- en grammaticaregels.

Lees ook: 5 belangrijke weetjes over begrijpend lezen op de basisschool

Bijles rekenen

Rekenen is ook een belangrijk vak op de basisschool. Merk je dat je kind daar moeite mee heeft, dan is het goed om er eerst achter te komen waar het probleem precies zit: heeft je kind zichzelf een verkeerde manier van rekenen aangeleerd, waardoor de kans op fouten groter is? Zit het probleem hem in het automatiseren van rekensommen? Of heeft je kind moeite met talige rekenopgaven? Overleg dat met de leerkracht van je kind, zodat de bijlessen specifiek op dat onderdeel van rekenen kunnen worden gericht.

Hoeveel uur bijles?

Hoeveel uur bijles je het beste kunt regelen, is lastig te zeggen. Dat ligt aan de leeftijd van je kind, hoe hij de bijles vindt en hoeveel begeleiding hij kan gebruiken. Bijlessen voor basisschoolkinderen duren sowieso korter dan bijles voor het voortgezet onderwijs, meestal niet langer dan anderhalf uur per les. Overleg met de bijlesdocent en kijk vooral naar je kind: kan hij de bijles aan en wordt het niet te veel?

Dit artikel is tot stand gekomen en goedgekeurd door artsen en andere (medische) deskundigen van het Ouders van Nu expertteam.

Bronnen: RTL Nieuws, LBRT

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl, auteur van meerdere oefenboeken rekenen en ze werkte mee aan het leerzame spel ‘Rekenen met je kleuter - voor fijne, leerzame gesprekjes aan de keukentafel’. Het is de missie van Maaike om ouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun kind op de basisschool.

Voor meer informatie:

Social media van Maaike de Boer:

Publicaties: Video’s:

Redactioneel – Offer – Eindelijk een goede nachtrust

Numsy

Eindelijk een goede nachtrust

White Noise producten
Bekijk hier