Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
Baby heeft een naam me een mooie betekenis en lacht

Betekenis namen: dit betekent jouw babynaam

De naam van je kind kies je niet zomaar. Daarom kijken veel aanstaande ouders ook naar de betekenis van een naam – vaak geef je je zoon of dochter nog een mooie boodschap mee ook! Wat betekent jouw favoriete babynaam?

Advertentie

Vroeger was het gemakkelijk om een babynaam te kiezen, simpelweg omdat je niet zo veel keus had. De voornamen gingen over van (groot)vader op zoon en van (groot)moeder op dochter. Tegenwoordig kun je – gelukkig! – alle kanten op. Al maakt dat de keuze niet bepaald makkelijker. Je kunt voor de klank van een naam gaan of een naam kiezen die bij die van zijn broertje of zusje past.

De betekenis van jouw favoriete naam

De betekenis van een naam is vaak ook een belangrijke of zelfs doorslaggevende factor. Zo kun je je kind met een mooie betekenis, zoals ‘kracht’ of ‘beschermer’, ook een mooie boodschap meegeven. Of je kunt juist voor een naam gaan die is geïnspireerd op de natuur of op de seizoenen. Schrijf je favoriete namen op, spreek ze een paar keer hardop uit en denk er vooral rustig over na.

Zoek hier naar de betekenis van jouw favoriete naam.

Betekenis namen: populairste meisjesnamen

 1. Emma
  Emma is een Germaanse naam die is afgeleid van het woord ermena, met ‘groot’ en ‘geweldig’ als betekenis. Het is ook mogelijk dat Emma is afgeleid van het Oudhoogduitse woord ermen, dat ‘volledig’ of ‘universeel’ betekent. Een andere verklaring is dat de naam een verkorte vorm is van ermin of irmin, een naamstam die ‘verbonden’ of ‘machtig’ betekent.
 2. Julia
  De precieze betekenis van de meisjesnaam Julia is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van Julius. Een Latijnse familienaam die in verband wordt gebracht met het Griekse woord ioulos, dat ‘de jeugdige’ zou betekenen. Ook kan Julia afgeleid zijn van de naam Jovilius, die ‘aan Jupiter gewijd’ betekent.
 3. Mila
  Mila is een Slavische meisjesnaam. Het kan afgeleid zijn van het woord milu (geliefd), maar het kan ook gebaseerd zijn op het woord mil, dat ‘vriendelijk’ en ‘genadig’ betekent. In het Italiaans betekent het woord mila ‘duizenden’.
 4. Sophie
  Sophie is een Franse variant van Sophia. Deze Griekse naam betekent ‘(levens)wijsheid’. Voorheen werd de term hagia sophia (‘heilige wijsheid’) gebruikt om Christus te omschrijven en daarna soms als naam voor kerken. Sophia werd uiteindelijk een naam voor vrouwen, waardoor het ook een heiligennaam werd, en zo verspreidde de naam zich over de wereld.
 5. Olivia
  Het is niet helemaal te verklaren wat de herkomst van de naam Olivia is. Mogelijk is het een verbastering van een Germaanse naam die zou bestaan uit de woorden alf (elf) en heer (leger). Een andere verklaring is dat Olivia is afgeleid van het Latijnse woord olivarius. In dat geval betekent het ‘olijfboom’. Nog een optie is dat de naam afstamt van de Oudnoorse naam Anleifr, die is opgebouwd uit de woorden ano (voorvader) en leifr (zoon). Samen betekent het ‘zoon der voorvaderen’.
 6. Yara
  De herkomst van de naam Yara heeft verschillende verklaringen. De eerste verklaring is dat Yara uit het Arabisch komt. In dat geval betekent de naam ‘klein vlindertje’. De tweede verklaring is dat Yara afstamt van Jaromir. Deze Slavische naam is opgebouwd uit twee naamstammen: jaro (heftig) en mir, wat ‘beroemd’ of ‘vrede’ betekent.
 7. Saar
  Saar is de Nederlandse variant van Sara. Deze Hebreeuwse naam is afgeleid van het woord sjar. In de vrouwelijke vorm betekent dit ‘vorstin’. Sara is een Bijbelse figuur, de vrouw van Abraham. Oorspronkelijk heette zij Sarai, dat ‘vorstelijk’ betekent.
 8. Nora
  Er zijn meerdere verklaringen voor de herkomst van de naam Nora. Mogelijk is de naam een verkorte vorm van Eleonora, wat weer is afgeleid van het Arabische woord ellinor (God is mijn licht). Een andere verklaring is dat Nora is afgeleid van Honora. Die naam stamt af van het Latijnse woord honor en betekent ‘eer’. Een derde verklaring is dat Nora is afgeleid van het Griekse woord eleos, met ‘medelijden’ als betekenis.
 9. Tess
  De naam Tess is een verkorting van Tessa. Dit is weer afgeleid van Teresa of Theresia. Het is niet helemaal duidelijk wat de herkomst van deze Griekse naam is. Mogelijk stamt het af van het Griekse woord theros, met ‘zomer’ of ‘oogst’ als betekenis. Een andere mogelijkheid is dat de naam is afgeleid van het Griekse woord thèraein (jagen). In dat geval betekent de naam ‘jageres’.
 10. Noor
  Er zijn meerdere verklaringen voor de herkomst van de naam Noor. Het is mogelijk een verkorting van de naam Nora, die afstamt van Eleonora. De betekenis van deze naam is ‘God is mijn licht’, afgeleid van het Arabische woord ellinor. Maar het is ook mogelijk dat Eleonora is afgeleid van het Griekse woord eleos, met ‘medelijden’ als betekenis. In het Arabisch is Noor een variant op Nur (licht) of Nuri (vlam). Volgens een andere verklaring stamt Noor af van de Latijnse naam Honora, met ‘eer’ als betekenis.

Betekenis namen: populairste jongensnamen

 1. Noah
  Noah is een Hebreeuwse naam, die zowel aan jongens als meisjes wordt gegeven. Wel is variant Noa populairder als meisjesnaam. Noah is afgeleid van Noach, wat ‘rust, troost’ als betekenis heeft. Noach kreeg volgens de Hebreeuwse Bijbel instructies van God om een ark te bouwen om daarmee 120 jaar later de zondvloed te overleven.
 2. Liam
  De naam Liam is een verkorting van de Ierse naam Uilliam, een Ierse variant op de naam Wilhelm. Die naam is een samenstelling van twee naamstammen: wil betekent ‘wilskracht, steven’ en helm staat voor ‘beschermer, koning’.
 3. Luca
  Luca is de Italiaanse vorm van Lucas. Deze naam is afgeleid van de Romeinse naam Lucius, die op zijn beurt afstamt van de Latijnse woorden lux (licht) en luna (maan). Het is ook mogelijk dat Lucas een verkorting is van de naam Lucanus, die ‘afkomstig uit Lucanië’ als betekenis heeft.
 4. Lucas
  Lucas is afgeleid van de Romeinse naam Lucius, die op zijn beurt afstamt van de Latijnse woorden lux (licht) en luna (maan). Het is ook mogelijk dat Lucas een verkorting is van de naam Lucanus, die ‘afkomstig uit Lucanië’ als betekenis heeft.
 5. Mees
  De herkomst van de naam Mees heeft twee verklaringen. Het is mogelijk een afgekorte vorm van de Hebreeuwse naam Bartholomeüs, dat ‘zoon van Talmai’ betekent. En Talmai betekent dan weer ‘de vorentrekker’ of ‘rijk aan rimpels’.
 6. Finn
  Er zijn meerdere verklaringen voor de naam Finn. Het is mogelijk dat Finn afstamt van Finniko, een verwijzing naar de Finnen. Ook kan het zijn dat Finn is afgeleid van de Oudnoorse naam Finnr, wat ‘persoon afkomstig uit Finland’ betekent. Een andere verklaring is dat Finn een oudere variant is van de Ierse naam Fionn, met ‘witte, eerlijk’ als betekenis.
 7. James
  De betekenis van de naam James is niet helemaal duidelijk. Het is afgeleid van de Hebreeuwse naam Jacob, met ‘Hij zal beschermen’ als mogelijke betekenis. In de Bijbel doet Jakob zich voor als zijn broer Esau, om zo de zegen van zijn vader te krijgen die hoort bij het recht van de eerstgeborene. Om die reden wordt ook wel gezegd dat de naam ‘bedrieger’ en ‘hielenlichter’ betekent.
 8. Milan
  Milan is een verkorting van Miloslaw. Een naam die is samengesteld uit de woorden milu (lief) en slava (roem). De naam is van Joegoslavische afkomst.
 9. Levi
  De naam Levi is bekend uit de Bijbel en betekent ‘zich aansluitend, aanhankelijkheid, loyaliteit’. Levi is de derde zoon van Jakob en Lea, de stamvader van de Levieten. Mozes en Aäron hoorden bij de stam Levi.
 10. Sem
  Sem is mogelijk de Nederlandse vorm van de Hebreeuwse naam Sjem. Dit betekent ‘naam’, maar het heeft ook ‘goede naam’ of ‘roem’ als betekenis. Ook is Sem mogelijk een afkorting van Samuel, een Hebreeuwse naam met ‘van God gebeden’ als betekenis. Sem is volgens de Hebreeuwse Bijbel een zoon van Noach.

Betekenis namen: populairste unisexnamen

 1. Sam
  Sam is afgeleid van Samuel, een Hebreeuwse naam met ‘De Naam is God’ of ‘Van God Gebeden’ als betekenis. In joodse kringen wordt de naam veelal uitgesproken als Sjeemoeëel. Samuel was volgens de Hebreeuwse Bijbel als profeet betrokken bij de vorming van het koninkrijk Israël, in de periode rond 1000 v.Chr.
 2. Isa
  Voor de herkomst van de naam Isa zijn meerdere verklaringen. Mogelijk is het de vrouwelijke variant van de Germaans-Friese naam Ise of Iso, met ‘ijs’ of ‘ijzer’ als betekenis. Volgens een andere verklaring stamt Isa af van de Franse of Italiaanse naam Isabella, die afstamt van Elisabeth. In dat geval betekent de naam ‘God heeft gezworen, God is degene bij wie ik zweer’.
 3. Bo
  De unisexnaam Bo heeft geen eenduidige oorsprong. Het is afgeleid van de Oudnoorse bijnaam Búi, die ‘leven’ als betekenis heeft. De naam is mogelijk geïnspireerd op het Franse woord beau, dat ‘mooi’ betekent. Er is nog een versie die zegt dat Bo een verkorting is van de Germaanse naam Willibrord, die is opgebouwd uit de naamstammen wil en brord met ‘speerpunt’ als betekenis.
 4. Jip
  Jip is afgeleid van Jibbe, een Friese naam. Het is ook mogelijk dat Jip afstamt van Gijsbert. Dit is een Germaanse naam, die uit twee naamstammen bestaat: gisel en bert of brechtGisil betekent ‘van edele afkomst’, bert of brecht betekent ‘glanzend, schitterend’. Daarmee betekent de naam ‘kind van voorname ouders, van edele afkomst’.
 5. Lou
  Lou is een variant van Lau, wat weer een verkorting is van Laurentius. Dit is een Latijnse naam, die ‘uit Laurentum’ betekent. Laurentum was in de Romeinse oudheid een stad in Latium. Lou kan ook een verkorte vorm van Lodewijk zijn, via de Franse vorm Louis. Lodewijk is een tweestammige Germaanse naam met de betekenis ‘roemvolle strijder’.
 6. Charlie
  Charlie is een vleivorm van Charles, een Engels vorm van de Germaanse naam Karel. Het is een van de weinige namen die oorspronkelijk niet-samengesteld voorkwamen. De naam Karel komt overeen met het Nederlandse woord kerel: de betekenis van Charlie is ‘man, vrije man (die niet van adel was)’.
 7. Noa
  Noa is een Hebreeuwse naam, die zowel aan jongens als meisjes wordt gegeven. Wel is variant Noah populairder als jongensnaam. Noa is afgeleid van Noach, wat ‘rust, troost’ als betekenis heeft. Noach kreeg volgens de Hebreeuwse Bijbel instructies van God om een ark te bouwen om daarmee 120 jaar later de zondvloed te overleven.
 8. Dani
  Dani stamt af van de Hebreeuwse naam Daniël, die ‘God is mijn rechter’ als betekenis heeft. Daniël was een van de vier profeten uit het Oude Testament. In de middeleeuwen was er de variant Daneelken.
 9. Quinn
  De naam Quinn heeft geen eenduidige herkomst. Het is afgeleid van de Ierse familienaam Ó Cuinn, wat ‘afstammeling van Conn’ betekent. Conn is weer afgeleid van het Ierse woord cond, met ‘intellect’ als betekenis. Ook kan de naam Quinn afkomstig zijn van Quintus, wat in het Latijn ‘de vijfde’ betekent.
 10. Bowie
  Bowie is oorspronkelijk een Schotse en Ierse achternaam. De naam stamt af van de Gaelische bijnaam buidhe, wat ‘geel’ of ‘blond’ betekent. Het is ook mogelijk dat het een verengelste variant van de Ierse achternaam Ó Buadhaigh is. Buadhaigh (of Buadhach) betekent ‘overwinning’.

Staat jouw favoriete naam er niet tussen? Bekijk hier de betekenissen van alle namen.

Advertentie

Bron: Meertens Instituut | Beeld: Getty Images