Broddelen

Broddelen

Kinderen die last hebben van broddelen, praten niet vloeiend, a-ritmisch en zijn moeilijk verstaanbaar. Het is een stoornis in het spreken.

Broddelen en stotteren

Broddelen wordt soms verward met stotteren omdat hierbij ook woorden en klanken herhaald kunnen worden. Een duidelijk verschil is dat een kind dat broddelt niet merkt dat hij dit doet, terwijl iemand die stottert zich daar wel bewust van is. Omdat broddelaars vaak slecht te verstaan zijn en de omgeving dit dus vaak zal opmerken, zou je broddelen ook een communicatiestoornis kunnen noemen.

Advertentie

Oorzaak

Tot een jaar of zes komt het vaker voor dat een kind praat op een manier die je broddelen zou kunnen noemen. Praat een kind rond zijn zevende verjaardag nog steeds zo, dan is de kans aanwezig dat hij of zij broddelt.

Op dat moment zou het centraal zenuwstelsel van een kind namelijk voldoende gerijpt moeten zijn om duidelijk en rustig te kunnen praten. Is dit niet het geval, dan zou dit kunnen wijzen op broddelen. Broddelen heeft ook een erfelijke factor dus het komt vaak meerdere keren in een familie voor.

Kenmerken van broddelen

  • snel en haastig praten
  • zinnen vervormen of niet afmaken
  • woorden en lettergrepen herhalen
  • veel stopwoordjes gebruiken
  • moeite hebben met het vinden van woorden
  • eentonig of juist met onbeheerste stem praten
  • op de verkeerde plaatsen in de zin ademhalen
  • moeite hebben met lezen en schrijven
  • klanken en delen van woorden inslikken

Behandeling

Vermoed je dat je peuter of kleuter broddelt, of ben je direct op zoek naar iemand die dit kan behandelen, dan kun je terecht bij een logopedist. Soms wordt een kind dat broddelt later ook nog begeleid door een remedial teacher omdat deze spraakstoornis vaak samen gaat met problemen op het gebied van lezen en spelling.