Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Hulpouder op de basisschool

Hulpouders zijn onmisbaar op school. Wat kun je als ouder allemaal doen? En hoe combineer je dat met je eigen werk?

Advertentie

Hulpouders op de basisschool

Basisscholen doen zeer regelmatig een beroep op ouders. Omdat bij veel activiteiten jouw hulp nou eenmaal noodzakelijk is. Niet alle ouders kunnen en willen helpen, maar veel ouders vinden het leuk om actief betrokken te zijn bij hun kind en de school op een andere manier te leren kennen.

Onbetaald

Meehelpen op school is in principe onbetaald. Een uitzondering daarop is het overblijven waarvoor hulpouders wel een kleine tegemoetkoming krijgen. Zolang je niet meer dan € 21,- per week ‘verdient’ (tot een maximum van € 735,- per jaar) wordt de vergoeding door de belastingdienst niet als inkomen gezien.

Verzekeringen

Uiteraard is de school verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering waarmee de activiteiten van ouders gedekt zijn. Een uitzondering daarop is het vervoer. Vervoer je leerlingen met je eigen auto, dan ben je in principe zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Je kunt hiervoor een inzittendenverzekering afsluiten als je die nog niet hebt.

Hulpouder zijn combineren

Heb je een baan of nog kleinere kinderen thuis, dan is het soms lastig om te helpen op school. Veel klusjes vinden uiteraard tijdens werktijden plaats. Hoewel het soms wel zo kan voelen, ben je als ouder niet verplicht te helpen. In de wet is alleen vastgelegd dat scholen ouders wél in de gelegenheid moeten stellen om ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Gelukkig doet de school vaak genoeg een beroep op je zodat iedereen die dat wil, de kans heeft om te helpen.

Advertentie

Wat kun je zoal doen?

De inbreng van ouders verschilt per school. Maar er zijn een aantal taken die op veel scholen door ouders uitgevoerd worden.

 • Klassenouder – Je helpt de juf bijvoorbeeld met het regelen van hulpouders voor uitjes of bij speciale projecten, themafeesten en schoolreisjes.
 • Schoonmaken –Het schoonmaakpersoneel doet de toiletten, maar ’t zijn veelal de ouders die het speelgoed en de kasten een of twee keer per jaar een sopje geven.
 • Klaar-over – Ligt jullie school aan een drukke weg, dan worden soms ouders gevraagd een ‘klaar-over’-dienst te draaien.
 • Taxi –Een excursie naar de kinderboerderij of bibliotheek? Dan worden ouders ingeschakeld voor het vervoer. Meestal wordt gevraagd naar een auto, maar een bakfiets volstaat soms ook.
 • Overblijf – Soms begeleiden ouders tussen de middag de lunch van de kinderen die overblijven. Hiervoor kun je een (onder bepaalde voorwaarden onbelaste) kleine vergoeding krijgen.
 • Luizen – Als luizenmoeder (of vader) controleer je de haren van de leerlingen regelmatig op luizen en neten om zo een luizenplaag te voorkomen.
 • Lezen – Sommige scholen willen graag hulp bij het lezen in kleine groepjes. Jouw taak kan bijvoorbeeld bestaan uit voorlezen, of het regelmatig ruilen van de boeken in de bibliotheek.
 • Klussen – Voor kleine reparaties wordt vaak een beroep gedaan op handige ouders. Dat kan verf of timmerwerk zijn, maar ook het verstellen van verkleedkleren of reparatie van speelgoed.
 • Ouderraad – Op veel scholen bestaat een ouderraad en/of een oudercommissie. Die int de vrijwillige ouderbijdrage, en organiseert schoolfeesten en het schoolreisje, is vaak verantwoordelijk voor het overblijven en geeft soms ook advies aan de medezeggenschapsraad. De taken verschillen per school.
 • Medezeggenschapsraad – Hierin zitten ouders en onderwijzend personeel. Elke gewone school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze heeft inspraak over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.
 • Bestuur – Bij sommige scholen kun je als ouder zitting nemen in het bestuur. Meestal is dit een overkoepelend bestuur voor meerdere scholen.

8 tips voor hulpouders:

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs pleit voor duidelijke afspraken, zodat hulpouder en school weten wie welke verantwoordelijkheid heeft.

 1. Weet wat er van je verwacht wordt; maak heldere afspraken, liefst op papier.
 2. Houd contact met de leerkracht; blijf overleggen en voorkom werken op eigen houtje.
 3. Vraag naar de (on)geschreven gedragsregels op school.
 4. Vraag naar de gang van zaken bij conflicten.
 5. Werk bij voorkeur op een zichtbare plek.
 6. Check of in de verzekeringspolis van de school een clausule is opgenomen die schade door hulpouders dekt. Is dat niet het geval, vraag dan hoe het geregeld is.
 7. Laat je niet inzetten als pseudo-leerkracht. Incidenteel staan hulpouders onbevoegd voor de klas of voeren onderwijstaken uit.
 8. Word geen voetveeg. Sommige scholen zien ouders als goedkope, derderangs hulpjes.
Redactioneel – Offer- Rugzak

Rugzak

Mini Unisex Rugzak
Shop nu