Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
medezeggenschapsraad-of-ouderraad

Medezeggenschapsraad of ouderraad?

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr) en op de meeste scholen is ook een ouderraad (or) actief. Wat is het verschil tussen die twee? En hoeveel invloed heb je als mr- of or-lid?

Advertentie

Medezeggenschapsraad verplicht

Een medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht voor elke school. Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en het personeel invloed op het schoolbeleid. Scholen zijn niet verplicht om een ouderraad te hebben, maar toch is er op bijna iedere school een.

In de medezeggenschapsraad (mr) zitten ouders en personeelsleden van de school. Zij houden zich bezig met het schoolbeleid en de schoolorganisatie. Het schoolbestuur moet de mr raadplegen voordat het belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld over naschoolse opvang of een reorganisatie.

Invloed van de medezeggenschapsraad

De taken en bevoegdheden van de mr zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen. Afhankelijk van het soort beslissing heeft de mr adviesrecht, instemmingsrecht of initiatiefrecht. Het advies van de mr is niet bindend, maar het schoolbestuur moet het wel serieus overwegen. Instemmingsrecht betekent dat het bestuur een beslissing alleen kan nemen als de mr akkoord gaat en met het initiatiefrecht kan de mr zelf onderwerpen op de agenda zetten.

Ouderraad

De ouderraad – de naam zegt het al – bestaat alleen uit ouders. Over de taken van de ouderraad (or) is niets vastgelegd in de wet. Leden van de or organiseren activiteiten op school, zoals feesten, evenementen en informatieavonden. Een andere belangrijke taak van de ouderraad is het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie en de mr. Ook kan de ouderraad bemiddelen tussen ouders en de school.

Advertentie

Lid worden

Voor de medezeggenschapsraad kun je je verkiesbaar te stellen. Hoe dat op de school van jouw kinderen in zijn werk gaat kun je lezen in het mr-reglement van de school. Leden van de ouderraad worden meestal gekozen tijdens een ouderavond. Je kunt tegelijkertijd lid zijn van de or en de mr.

Ouders van Nu product – Van baby tot peuter

Alles over de ontwikkeling in de eerste 18 maanden

€27,50
Bestel nu