Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Wat leert mijn kind in groep 2?

Al zit hij nog in de (gecombineerde) kleuterklas, je kind hoort in groep 2 bij de ‘grote kinderen’ of wordt nu ‘oudste kleuter’ genoemd. Veel kinderen vinden dat superstoer. In het tweede jaar van de kleuterklas komt soms de vraag ‘doorkleuteren of niet?’ voorbij.

In samenwerking met expert

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Elke school in Nederland mag zelf bepalen op welke manier en met welke lesmethodes ze invulling geven aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Op basis van de kerndoelen zijn door het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) zogenaamde tussendoelen en leerlijnen voor het basisonderwijs opgesteld. Als je de leerlijnen bekijkt, zie je wat je kind op de basisschool elk jaar leert. Dit is wat hij leert in groep 2:

Advertentie

Algemene leerdoelen in groep 2

Nog een jaartje ‘kleuteren’
Tegenwoordig wordt voor het overgaan naar groep 3 de datum van 1 januari aangehouden. Kinderen die in december zijn geboren, ‘kleuteren’ vaak dus korter dan hun klasgenoten uit februari. Zeker kinderen die ‘laat’ in het jaar zijn geboren, zijn er soms nog niet helemaal klaar voor om al over te gaan. Anderen staan juist te popelen om te beginnen in groep 3. Twijfel je wat het beste is voor jouw kind? Overleg met school en luister naar je gevoel.

Aanvankelijk lezen
In groep 2 maken kleuters al een beginnetje met lezen. Hoewel dit volgens het SLO niet tot de leerstof van groep 2 behoort, leren ze in groep 2 vaak de letters kennen en de klanken die erbij horen. Letters spreken de kinderen uit zoals ze klinken. De E is ‘eh’, en de R is een ‘rrrrr’. Als je kind dat snapt, is hij klaar om te kunnen lezen. Sommige kinderen hebben het al door als ze in groep 2 zitten, anderen wachten rustig tot groep 3 en kunnen dan ook geweldige lezers worden.

Aanvankelijk rekenen
Voor rekenen geldt min of meer hetzelfde. Je kind gaat aan de slag met de zogenaamde rekenvoorwaarden. In groep 3 begint het rekenen pas echt.

Wennen
Groep 3 is echt andere koek. Je kleuter is nu gewend om lekker te spelen in de klas; straks moet hij stilzitten aan een tafeltje en is er maar op een paar momenten op de schooldag tijd om te spelen. Aan het einde van groep 2 gaan de kleuters al wennen in groep 3 en maken ze kennis met de nieuwe juf.

Advertentie

Samenvatting: algemene leerdoelen in groep 2

  • Je kind wordt voorbereid op rekenen en lezen in groep 3.
  • Voor kinderen die aan het einde van het jaar zijn geboren speelt de vraag: nog even doorkleuteren of niet?
  • Spelen is nog steeds belangrijk.

Taalgevoel in groep 2

Woordenschat
Aan het einde van groep 2 kent je kind ruim 7000 woorden. Hij maakt onderscheid tussen woorden. Zo is een gebouw niet meer alleen een huis, maar weet hij dat het ook een kerk kan zijn of een kantoor. Dat gaat allemaal spelenderwijs. De kinderen leren nieuwe woordjes bij het voorlezen, maar ook aan de hand van thema’s die ze in de klas bespreken. Denk aan ‘ziekenhuis’ of ‘keuken’. Je kind voorlezen is heel goed om zijn woordenschat uit te breiden.

Vervoegen
Je kind gaat ook steeds meer werkwoorden vervoegen, zoals ‘ik loop’ en ‘ik liep’ om de verleden tijd aan te duiden. Daarbij gaat hij ook steeds beter meervoudsvormen begrijpen en goed gebruiken. Hij gebruikt ook de meervoudsvorm van werkwoorden als hij meervoud wil gebruiken in een zin. Zinnen worden bovendien complexer. Je kind gaat samenhangende verhalen vertellen, met een begin en een einde, en hij stemt dat verhaal ook nog eens af op de luisteraar.

Beginnen met lezen
Aan het einde van groep 2 kennen de meeste kinderen al veel letters en hun klanken. Dat heet aanvankelijk leren lezen. Met plaatjes leren ze al wat voor letters er in bepaalde woorden zitten. Sommige kinderen hebben het in groep 2 al door en kunnen al boekjes lezen. Toch beginnen ook de meeste vroege lezertjes in groep 3 van voren af aan, met de bekende methodes.

Advertentie

Samenvatting: taal in groep 2

  • Woordenschat vergroten.
  • Samenhangend vertellen.
  • Voorbereidend lezen.
  • Woorden goed vervoegen.

Rekenen in groep 2

Verder tellen
Je kind leert tellen tot twintig. Heeft hij dat in de smiezen, dan leert hij ook terugtellen en reeksen afmaken, zoals 2, 4, 6. Er wordt met plaatjes, maar ook met knikkers of snoepjes een begin gemaakt met optellen en aftrekken. Kinderen begrijpen zo ook wat het hoogste getal is en wat het laagste en welke hoeveelheden erbij horen. Ook beginnen ze te snappen wat de 1 en de 7 betekenen in 17.

Snel en langzaam
Kinderen leren met rekenen ook begrippen als ‘snel’ en ‘langzaam’. Ze leren tijd meten met bijvoorbeeld een zandloper. Afstanden meten doen ze ook: bijvoorbeeld door te kijken hoelang iets is door stappen te tellen.

Geldlessen
In groep 2 krijgen de kinderen ook les over geld. Ze begrijpen dat er munten en biljetten zijn en kunnen er al een beetje mee rekenen. Met simpele voorbeelden krijgen ze bijvoorbeeld ook al door wat duur is en wat goedkoop.

Niet alleen lekker creatief
In groep 2 knutselen kinderen nog steeds veel, maar dat heeft niet alleen te maken met lekker creatief bezig zijn. Door bijvoorbeeld te vouwen, krijgen ze ook de begrippen cirkel, driehoek en vierkant mee. Ze leren door met papier of andere materialen bezig te zijn ook begrippen als recht, schuin en een hoek en een punt.

Samenvatting: rekenen in groep 2

  • Tellen tot twintig en weer terug.
  • Alles over afstanden.
  • Kennismaking met meetkundige begrippen als een cirkel en een driehoek

Wereldoriëntatie in groep 2

Bouwen
Kinderen leren echt iets construeren, denk aan een autootje of een hijskraan. Dat gaat allemaal spelenderwijs; de meeste kleuterklassen hebben een keur aan bouwspeelgoed in de klas, zoals Kapla, Lego en K’nex. Bovendien leren kleuters omgaan met ‘gereedschap’, bijvoorbeeld een schaar of prikpen. In de kleuterklas leren de kinderen ook voorwerpen namaken of -bouwen.

Directe omgeving
Wat gebeurt er in de straat en wat doen mensen daar? Wat doet de postbode of de vuilnisophaler? Je kind leert de basics over het verkeer, bijvoorbeeld over de stoep en het verkeerslicht en wie waar in de straat rijdt of loopt.

Natuur
In de kleuterklas leert je kind over de natuur. Het begint met het verschil tussen dieren en planten. Met de watertafel in de klas leren de kinderen ook hoe water stroomt. Verder leren ze ook over verschillende landschappen, zoals bergen, zee en strand.

Socialer
Je kind wordt steeds socialer. Kan een vierjarige nog behoorlijk egocentrisch zijn, een vijfjarige is meestal heel begaan met anderen. Hij kan bijvoorbeeld in de klas begrip opbrengen als iemand het moeilijk heeft en hulp bieden als dat wordt gevraagd. Hij kan ook bewondering tonen als een ander kind iets heel goed kan.

Dit artikel is tot stand gekomen en goedgekeurd door artsen en andere (medische) deskundigen van het Ouders van Nu expertteam.

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl, auteur van meerdere oefenboeken rekenen en ze werkte mee aan het leerzame spel ‘Rekenen met je kleuter - voor fijne, leerzame gesprekjes aan de keukentafel’. Het is de missie van Maaike om ouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun kind op de basisschool.

Voor meer informatie:

Social media van Maaike de Boer:

Publicaties: Video’s:

Ouders van Nu Voordeelpas

Wil jij besparen op baby- en kinderspullen, kleding, speelgoed en meer?

Dat kan met de Ouders van Nu Voordeelpas!
Shop met korting