Wat leert mijn kind in groep 2?

Al zit hij nog in de (gecombineerde) kleuterklas, je kind hoort nu bij de ‘groten’. Veel kinderen vinden dat superstoer. In het tweede jaar van de kleuterklas komt wel de vraag ‘doorkleuteren of niet?’ voorbij.

Elke school in Nederland mag zelf bepalen op welke manier en met welke lesmethodes ze invulling geven aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Dat is een opsomming van alles wat een kind moet kennen en kunnen als hij overgaat naar het voortgezet onderwijs. Met die kerndoelen bepalen scholen een zogenaamde leerlijn. Hoe die loopt is per type onderwijs en per kind weer verschillend. Je kunt wel globaal zeggen wat je kind per jaar leert. Dit is wat hij leert in groep 2:

Advertentie

Algemene leerdoelen in groep 2

Nog een jaartje ‘kleuteren’
Tegenwoordig wordt voor het overgaan naar groep 3 de datum van 1 januari aangehouden. Zeker kinderen die ‘laat’ in het jaar zijn geboren, zijn er soms nog niet helemaal klaar voor. Anderen zullen juist zitten te popelen om over te gaan naar groep 3. Overleg met de school en ga op je gevoel af over of je kind moet overgaan of nog een jaartje moet blijven ‘kleuteren’.

Aanvankelijk lezen
Met lezen maken de kinderen al een beginnetje. In ieder geval leren ze in groep 2 alle letters kennen en de klanken die erbij horen. Letters spreken de kinderen uit zoals ze klinken. De E is ‘eh’, en de R is een ‘rrrrr’. Als je kind dat snapt, dan is hij klaar om te kunnen lezen. Sommige kinderen hebben het al door als ze in groep 2 zitten, anderen wachten rustig tot groep 3 en kunnen dan ook geweldige lezers worden.

Aanvankelijk rekenen
Voor rekenen geldt min of meer hetzelfde. Je kind leert de cijfers kennen en de hoeveelheden die ervoor staan. Als het ze niet lukt, is er geen man overboord. In groep 3 begint alles pas echt!

Wennen
Groep 3 is echt andere koek. Je kleuter is vast gewend om lekker te spelen in de klas; straks moet hij stilzitten aan een tafeltje en is er maar op een paar momenten op de schooldag tijd om te spelen. Aan het einde van groep 2 gaan de kleuters al wel wennen in groep 3 en maken ze kennis met de nieuwe juf.

Samenvatting: algemene leerdoelen in groep 2

  • Je kind wordt voorbereid op rekenen en lezen in groep 3.
  • Voor kinderen die aan het einde van het jaar zijn geboren speelt de vraag: doorkleuteren of niet?
  • Spelen is nog steeds belangrijk.

Taalgevoel in groep 2

Woordenschat
Aan het einde van groep 2 moet je kind 7000 woorden kunnen begrijpen. Hij maakt onderscheid tussen woorden. Een gebouw is niet meer alleen een huis, maar hij weet ook dat het een kerk kan zijn, of een kantoor. Dat gaat spelenderwijs. De kinderen leren nieuwe woordjes bij het voorlezen, maar ook aan de hand van thema’s die ze in de klas bespreken. Denk aan ‘ziekenhuis’ of ‘keuken’. Blijven voorlezen is ook heel goed om de woordenschat van je kind uit te breiden.

Vervoegen
Je kind gaat steeds meer werkwoorden vervoegen, zoals ‘ik loop’ en ‘ik liep’ om de verleden tijd aan te duiden. Hij gaat ook steeds beter meervoudsvormen begrijpen en goed gebruiken. Hij gebruikt ook de meervoudsvorm van werkwoorden als hij meervoud wil gebruiken in een zin. Zinnen worden bovendien complexer. Nu gaat je kind samenhangende verhalen vertellen, met een begin en een einde, en stemt dat verhaal ook nog eens af op de luisteraar. Op school wordt hiermee geoefend. Kinderen houden een soort spreekbeurt waarin ze mogen vertellen over hun hobby of favoriete dier.

Beginnen met lezen
Aan het einde van groep 2 kent je kind alle letters en hun klanken. Dat heet aanvankelijk leren lezen. Met plaatjes leren ze al wat voor letters er in bepaalde woorden zitten. Sommige kinderen hebben het in groep 2 al door en kunnen al boekjes lezen. Toch beginnen ook de meeste vroege lezertjes in groep 3 van voren af aan, met de bekende methodes.

Samenvatting: taal in groep 2

  • Woordenschat vergroten.
  • Samenhangend vertellen.
  • Beginnen met lezen.
  • Woorden goed vervoegen.

Rekenen in groep 2

Verder tellen
Je kind leert doortellen tot twintig. Heeft hij dat in de smiezen, dan leren de kinderen ook terugtellen en reeksen afmaken, zoals 2, 4, 6. Er wordt met plaatjes, maar ook met knikkers of snoepjes een begin gemaakt met optellen en aftrekken. Kinderen begrijpen zo ook wat het hoogste getal is en wat het laagste en welke hoeveelheden erbij horen. Ook beginnen ze te snappen wat de 1 en de 7 betekenen in 17.

Snel en langzaam
Kinderen leren met rekenen ook begrippen als ‘snel’ en ‘langzaam’. Ze leren tijd meten bijvoorbeeld met een zandloper. Afstanden meten doen ze ook: bijvoorbeeld door te kijken hoe lang iets is met het tellen van stappen.

Geldlessen
In groep 2 krijgen de kinderen ook les over geld. Ze begrijpen dat er muntjes en biljetten zijn en kunnen er al een beetje mee rekenen. Met simpele voorbeelden krijgen ze bijvoorbeeld ook al door wat duur is en wat goedkoop.

Niet alleen lekker creatief
In groep 1 knutselen ze nog steeds veel, maar dat heeft niet alleen te maken met lekker creatief bezig zijn. Door bijvoorbeeld vouwen krijgen ze ook de begrippen cirkel, driehoek en vierkant mee. Ze leren door met papier of andere materialen bezig te zijn ook begrippen als recht, schuin en een hoek en een punt.

Samenvatting: rekenen in groep 2

  •  Tellen tot twintig, en weer terug.
  • Alles over afstanden.
  • Kennismaking met meetkundige begrippen als een cirkel en een driehoek.

Wereldoriëntatie in groep 2

Bouwen
Kinderen leren echt iets construeren, denk aan een autootje of een hijskraan. Dat gaat allemaal spelenderwijs; de meeste kleuterklassen hebben een keur aan bouwspeelgoed in de klas, zoals Kapla, Lego en Kneks. Bij de kleuters leren ze ook omgaan met ‘gereedschap’, bijvoorbeeld een schaar of prikpen. In de kleuterklas leren de kinderen ook voorwerpen namaken of -bouwen. Ze leren bijvoorbeeld iets namaken wat ze eerst op papier hebben gezet.

Directe omgeving
Wat gebeurt er in de straat en wat doen mensen daar? Wat doet de postbode of de vuilnisophaler? Je kind leert de basics over het verkeer, bijvoorbeeld over de stoep en het stoplicht en wie waar in de straat rijdt of loopt.

Natuur
In de kleuterklas leert je kind over de natuur. Het begint met het onderscheid tussen dieren en planten. Met de watertafel in de klas leren de kinderen ook hoe water stroomt. Verder leren ze ook over verschillende landschappen, zoals de bergen en zee en strand.

Socialer
Je kind wordt steeds socialer. Kan een vierjarige nog behoorlijk egocentrisch zijn, een vijfjarige is meestal heel begaan met anderen. Hij kan in de klas bijvoorbeeld begrip opbrengen als iemand het moeilijk heeft, en hulp bieden als dat wordt gevraagd. Hij kan ook bewondering tonen als een ander kind iets heel goed kan.