vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof en partnerverlof 2020, hoe zit dat precies?

Zoals een moeder recht heeft op zwangerschapsverlof, heeft haar partner ook recht op vrije dagen rond de geboorte van een baby. Al gaat het maar om een paar dagen. Welke vormen van partnerverlof en vaderschapsverlof zijn er? Hoe zit dat met ouderschapsverlof en krijg je doorbetaald tijdens de bevalling?

Kraamverlof na de bevalling

Na de bevalling krijg je als vader of lesbische partner vrij om je baby aan te geven bij de burgerlijke stand. Sinds 2019 heb je recht op vijf werkdagen kraamverlof (in de volksmond vaderschapsverlof genoemd). Dit waren altijd twee dagen. Dit kraamverlof kan je zowel mondeling als schriftelijk aanvragen bij je baas. Je werkgever mag deze aanvraag hoe dan ook niet weigeren.

Advertentie

Je mag deze vijf kraamverlofdagen ook later opnemen, zolang je dat maar binnen vier weken na de geboorte (bij een thuisbevalling) of na thuiskomst (bij een ziekenhuisbevalling) doet. Wacht je er te lang mee, dan vervalt je recht op deze vrije dagen. 

Tip: je kind aangeven, met onze handige checklist gaat het zeker goed.

Vaderschapsverlof in Nederland

Vergeleken met andere landen in de EU is het in Nederland karig gesteld met het verlof van partners na de geboorte van een baby. Slovenië is koploper als het gaat om vaderschapsverlof. Daar heb je drie maanden betaald verlof. In IJsland krijg je ook drie maanden verlof, maar lever je wel dertig procent van je salaris in. En in Finland krijg je maar liefst 54 dagen betaald vaderschapsverlof. Daar steken ‘onze’ vijf dagen nogal schril bij af.

Partnerverlof

Naast de vijf dagen vaderschapsverlof (kraamverlof) die doorbetaald worden, hebben kersverse vaders en lesbische partners ook recht op partnerverlof: drie dagen onbetaald verlof per kind. Dit betekent dus dat je bij een tweeling zes dagen onbetaald partnerverlof mag aanvragen. Onbetaald betekent dat je geen recht op salaris hebt, tenzij anders is afgesproken in je arbeidsovereenkomst of CAO.

Je hebt recht op partnerverlof als je de partner bent van de moeder van het kind en:

  • ongehuwd met haar samenwoont
  • geregistreerd partners of getrouwd bent
  • de baby hebt erkent. Lees hier hoe en wanneer je dat moet doen.

Partnerverlof opnemen

Wil je gebruik maken van partnerverlof, dan moet je dit minstens twee maanden voor de uitgerekende datum aanvragen bij je werkgever. Ook dit verlof moet je binnen vier weken opnemen nadat je baby thuis is geboren of thuis is gekomen na een ziekenhuisbevalling. En ook dit verlof mag een werkgever niet weigeren. Let op: het opnemen van partnerverlof gaat af van het totaal aantal uur ouderschapsverlof waar je recht op hebt.

Verlof voor de bevalling

Gaat je partner bevallen, dan kun je betaald calamiteitenverlof opnemen voor de duur van de bevalling. Je salaris loopt tijdens dit verlof gewoon door. Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof mag je werkgever niet weigeren. Wel mag je werkgever je achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. Check altijd de CAO of je arbeidsvoorwaarden voor de specifieke regels op jouw werk rond calamiteitenverlof. Deze kunnen afwijken van de standaardregeling. Lees hier wat de regels zijn rondom calamiteitenverlof

Minder werken

Niet alleen de moeder, maar ook een vader of meemoeder hebben recht om minder te gaan werken na de geboorte van hun kind. Sinds 2000 bestaat de wet aanpassing arbeidsduur, die bepaalt dat je eens in de twee jaar een schriftelijk verzoek mag indienen bij je werkgever om meer of minder uren te gaan werken. Dit moet je minimaal vier maanden van tevoren doen. Minimaal één maand van tevoren krijg je te horen of je werkgever akkoord gaat. Een werkgever mag namelijk weigeren op grond van financiële of organisatorische redenen.

Handig om te weten bij de onderhandeling is dat als je hetzelfde werk blijft doen, je per uur ook hetzelfde loon moet blijven krijgen. Dat geldt ook voor de onregelmatigheidstoeslagen, vakantietoeslag, toeslagen voor bezwarende omstandigheden, dertiende maand of winstdelingsregeling. Lees hier hoe je balans houdt tussen werk en privé.

Ouderschapsverlof

Iedereen die tenminste één jaar in dienst is bij zijn huidige werkgever en kinderen verzorgt, heeft wettelijk recht op ouderschapsverlof. De grootte van het bedrijf maakt niet uit en ook niet of je fulltime of parttime in dienst bent. Ook vaders en meemoeders kunnen dus ouderschapsverlof opnemen na de geboorte van een baby of als hun kind al wat ouder is. Voor ieder kind onder de acht jaar kun je eenmalig ouderschapsverlof opnemen.

Ouderschapsverlof geldt voor beide ouders. Je moet ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bij je werkgever aangeven dat je dit type verlof wilt opnemen. Op hoeveel uren je recht hebt en hoe je hier aanspraak op maakt, lees je hier.

Goed om te weten: vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers in het eerste half jaar na de geboorte recht op nog eens vijf weken verlof tegen 70 procent van het loon. De verlofmogelijkheden voor partners verruimen zo behoorlijk, tot maximaal zes weken.

Onderhandelen met je werkgever

Waar het in alle gevallen op neerkomt, is onderhandelen met je leidinggevende. Een paar tips:

  1. Bereid je goed voor, weet wat je rechten zijn
  2. Kom met goede, onderbouwde argumenten
  3. Kom je er in het eerste gesprek niet uit, maak dan een tweede afspraak
  4. Hap niet te snel toe
  5. Speel het spel niet te hard
  6. Ga emoties uit de weg
  7. Wees creatief in het zoeken naar oplossingen (bijv. vier dagen werken, maar dan negen uur per dag)

Meer veranderingen in 2020

Ouders krijgen in 2020 ook te maken met een aantal veranderingen op het gebied van hun geldzaken. De veranderingen op een rij.

Dankzij de papa-petitie

Mede dankzij ons initiatief (Ouders van Nu verzamelden in 2015 ruim 40.000 handtekeningen) is het aantal vaderschapsverlof dagen uitgebreid. Het is nog steeds niet veel en we hebben dan ook hoop dat dit in de toekomst zal stijgen.