Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Vaderschapsverlof 2021 (kraamverlof) na de bevalling

Zoals een moeder recht heeft op zwangerschapsverlof, heeft haar partner ook recht op vrije dagen rond de geboorte van hun baby. Dit noem je vaderschapsverlof of partnerverlof. Maar wat betekent dit verlof precies? En hoelang kan een vader verlof krijgen?

Wat is vaderschapsverlof?

Als je informatie opzoekt over vaderschapsverlof, kom je allerlei begrippen tegen die door elkaar heen worden gebruikt. Officieel heten deze vrije dagen namelijk geboorteverlof en vroeger werd dit kraamverlof genoemd. Daarnaast heb je ook nog calamiteitenverlof en ouderschapsverlof.

Advertentie

Vaderschapsverlof 2021

Na de bevalling krijg je als vader of meemoeder (lesbische partner) vrij om je baby aan te geven bij de burgerlijke stand. Dit waren altijd twee dagen. Sinds 2019 heb je recht op één werkweek wettelijk vaderschapsverlof. Dit wordt ook wel partner- of vaderschapsverlof genoemd.

Hoeveel uur dit precies is, hangt af van hoeveel uur je per week werkt. Werk je bijvoorbeeld 4 dagen per week en 8 uur per dag? Dan krijg je 32 uur geboorteverlof: 4 x 8 werkuren.

Vaderschapsverlof aanvragen

Je kunt dit vaderschapsverlof mondeling of schriftelijk aanvragen bij je baas. Je werkgever mag deze aanvraag niet weigeren en hij is ook degene die je betaalt.

Je mag deze partnerverlofdagen ook later opnemen, zolang je dat maar binnen vier weken na de geboorte (bij een thuisbevalling) of na thuiskomst (bij een ziekenhuisbevalling) doet. Wacht je er te lang mee, dan vervalt je recht op deze vrije dagen.

Lees ook: Je kind aangeven, met onze handige checklist gaat het zeker goed

Recht op vaderschapsverlof en partnerverlof

Je hebt recht op geboorteverlof als je de partner bent van de moeder van het kind en:

5 weken vaderschapsverlof: aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 heb je als partner ook recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Oftewel: vijf keer het aantal werkuren per week. Dit verlof vraag je aan via je werkgever. Tijdens dit verlof krijg je geen salaris van je werkgever, maar een uitkering van het UWV. De uitkering is maximaal zeventig procent van je dagloon (en nooit meer dan zeventig procent van het maximum dagloon). Werkgevers vragen de uitkering aan bij het UWV en die betalen de werknemers uit.

Je moet het aanvullende geboorteverlof in de eerste zes maanden na de geboorte opnemen. Eerst maak je de vijf dagen gewoon geboorteverlof op en daarna kan het aanvullende verlof ingaan. Het doel van dit verlof is dat partners meer betrokken kunnen zijn bij de zorg voor hun baby en het reilen en zeilen als nieuw gezin. Ook moet de uitbreiding van het partnerverlof ervoor zorgen dat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt beter wordt.

lachende vader met baby en moeder op bank in zwangerschapsverlof

Aanvullend geboorteverlof aanvragen

Via een brief of e-mail vraag je aanvullend geboorteverlof aan bij je werkgever. Dit doe je minimaal vier weken vóór je dit verlof wilt laten ingaan. Geef duidelijk aan wanneer je dit verlof wilt opnemen, hoeveel hele weken verlof je wilt en over hoeveel weken je dit verlof wilt uitspreiden. Stel, je werkt vijf dagen per week en je wilt drie weken verlof opnemen, dan mogen dit drie aaneengesloten weken zijn, maar je mag de vijftien werkdagen ook over tien weken uitspreiden. Je moet het aanvullende geboorteverlof binnen zes maanden na de geboorte opmaken. Dit kan dus ook nog nadat het bevallingsverlof van je vrouw of vriendin voorbij is.

Vaderschapsverlof Europa

Het aantal dagen geboorteverlof in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. In andere landen is dit nog meer uitgebreid. Zo is in Finland in februari 2020 een wet aangenomen waardoor werkende ouders in totaal 164 dagen betaald verlof krijgen. Dit moet wel worden opgenomen voordat het kind twee jaar is.

Het vaderschapsverlof Zweden is nog uitgebreider. Na de geboorte van een baby hebben ouders eerst allebei twee weken betaald verlof. Daarna krijgen ze samen nog eens 480 dagen verlof, waarvan minimaal drie maanden voor de partner zijn bedoeld. Als die dagen niet worden opgenomen, vervallen ze. Zweedse ouders houden een jaar lang tachtig procent van hun salaris.

Calamiteitenverlof voor de bevalling

En dan is er ook nog calamiteitenverlof. Hier heb je recht op als er thuis iets aan de hand is waardoor je onmiddellijk weg moet van je werk (persoonlijke omstandigheden). Bijvoorbeeld als je je kind van de opvang moet halen omdat hij ziek is, of als de bevalling van je partner begint. Calamiteitenverlof vraag je mondeling of schriftelijk aan bij je werkgever. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren. Dat hangt maar net van de situatie af. Je werkgever betaalt je salaris door tijdens dit verlof en mag je achteraf vragen om te bewijzen dat het verlof echt nodig was. Hier lees je meer over calamiteitenverlof.

Ouderschapsverlof

Iedereen die ten minste één jaar in loondienst is bij zijn of haar huidige werkgever en kinderen verzorgt, heeft wettelijk recht op ouderschapsverlof. Je mag 26 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Als je 32 uur werkt, heb je dus recht op 832 uur ouderschapsverlof (26 keer 32 uur).

Ook partners kunnen ouderschapsverlof opnemen na de geboorte van een baby of als hun kind al wat ouder is. Voor ieder kind onder de acht jaar kun je eenmalig ouderschapsverlof opnemen. Je vraagt dit via je werkgever aan. Let wel op: ouderschapsverlof is onbetaald. Al kan je werkgever alsnog besluiten om salaris te blijven betalen. Sommige bedrijven hebben hier speciale regelingen voor en betalen een deel van je ouderschapsverlof. Hier lees je meer over ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Het ouderschapsverlof wordt vanaf augustus 2022 uitgebreid. Dan krijgen ouders er allebei nog negen weken doorbetaald bij. Die verlofweken moet je wel opnemen voordat je kind één jaar oud is.

Vaderschapsverlof zzp

Als je partner als zzp’er werkt, heeft hij nergens recht op en dus ook geen vaderschapsverlof. Volgens de Rijksoverheid hoort dat bij het ondernemerschap. Geboorteverlof is er alleen voor werknemers in loondienst. Je kunt als zelfstandige zelf je werktijden bepalen en dus ook wanneer je vrij neemt, is de redenering. Alleen worden deze dagen niet vergoed, dus zul je zelf geld opzij moeten zetten om geboorteverlof op te nemen.

Meer veranderingen in 2021

Ouders krijgen in 2021 te maken met een aantal veranderingen op het gebied van hun geldzaken. De veranderingen op een rij:

Bronnen: Rijksoverheid, UWV, FNV

Dankzij de papa-petitie

Mede dankzij ons initiatief (Ouders van Nu verzamelden in 2015 ruim 40.000 handtekeningen) is het aantal vaderschapsverlof dagen uitgebreid. Het is nog steeds niet veel en we hebben dan ook hoop dat dit in de toekomst zal stijgen.