Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Als je kind naar de basisschool gaat, kan hij ook naar de buitenschoolse opvang (BSO). Wat is de buitenschoolse opvang? Wat doet je kind op de BSO? En hoe kies je de juiste BSO voor jouw kind?

Advertentie

Wat is de buitenschoolse opvang (BSO)?

De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang van kinderen voor of na schooltijd, op studiedagen en tijdens schoolvakanties. De opvang is voor kinderen die op de basisschool zitten, dus tussen de vier en twaalf jaar. De kinderen worden opgevangen in groepen van maximaal dertig kinderen. Hoe groot de groep precies is, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers.

Scholen zijn wettelijk verplicht om buitenschoolse opvang tussen 07:30 en 18:30 uur aan te bieden.

Soorten buitenschoolse opvang

Basisscholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daar om vragen. Meestal schakelen scholen de hulp in van een kinderdagverblijf. Er zijn ook scholen die de BSO zelf regelen. De BSO is niet altijd in hetzelfde gebouw als de basisschool. Het kan zijn dat begeleiders de kinderen ophalen van school en naar het kinderdagverblijf brengen. Er zijn drie soorten opvang binnen de BSO:

 1. Voorschoolse opvang (VSO)
  Als jij en je partner werken, lukt het misschien niet om je kind op de reguliere tijden naar school te brengen door vroege werktijden of files. De voorschoolse opvang (VSO) is dan ideaal. Dit is opvang voor kinderen tussen vier en twaalf jaar voor schooltijd. De VSO is vanaf 7:30 uur en op sommige locaties al vanaf 07:00 uur, tot het tijdstip waarop de school begint (meestal 08:30 uur).
 2. Tussenschoolse opvang (TSO)
  Misschien noemde jij dit vroeger ‘overblijven’, maar tegenwoordig heet dit de tussenschoolse opvang (TSO). Dit is opvang voor kinderen tussen vier en twaalf jaar tijdens de lunchpauze van school. Scholen kunnen dit zelf verzorgen of uitbesteden aan een kinderopvangorganisatie.Deze vorm van opvang valt niet onder de Wet kinderopvang, maar onder de Wet op het primair onderwijs. Scholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te bieden. Als je gebruik maakt van tussenschoolse opvang betaal je daar een bijdrage voor. Je kunt voor TSO geen kinderopvangtoeslag aanvragen.
 3. Naschoolse opvang
  Naschoolse opvang (NSO) is de opvang van kinderen tussen vier en twaalf jaar na schooltijd, op vrije dagen en in schoolvakanties. De NSO sluit altijd aan op de schooltijden van kinderen. In de schoolvakanties kunnen kinderen op dezelfde dagen als in de schoolweken komen, maar dan de hele dag. De NSO duurt meestal tot 18:30 of 19:00 uur.

Lees meer: Welke soorten kinderopvang zijn er?

Advertentie

Wat doet je kind op de BSO?

Bij de buitenschoolse opvang hoeft je kind niet terug de schoolbanken in. Het draait juist om ontspanning na een schooldag. Je kind kan spelen met andere kinderen of zelf een activiteit doen. Veel BSO’s werken met afwisselende thema’s en allerlei activiteiten. Je kind is niet verplicht om daaraan mee te doen.

Lees hier meer over het dagritme op de kinderopvang.

Wanneer regel je BSO?

Je bent niet verplicht om je kind naar de BSO te brengen. Wel wordt deze vorm van opvang steeds populairder en is het handig om je op tijd in de verschillende soorten opvang te verdiepen. Of er plek is en wanneer je kind terecht kan, is afhankelijk van de plaats waar je woont, hoeveel opvang er in de buurt is en hoe populair de BSO is. Op het moment dat je een basisschool gaat kiezen voor je kind, is het verstandig om bij de rondleidingen op de scholen ook te vragen naar de mogelijkheden voor BSO en naar eventuele wachtlijsten.

Hoe kies je een BSO?

Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden. De ene BSO biedt bijvoorbeeld een haal- en brengservice aan en bij de ander moet je daar extra voor betalen. Welke opvang past het beste bij jouw kind? Je kunt jezelf de volgende vragen stellen om een goede afweging te maken:

Advertentie
 • Is er een vaste groep met pedagogisch medewerkers?
 • Krijgt je kind genoeg persoonlijke aandacht?
 • Ligt de BSO op een handige locatie?
 • Wat vinden andere ouders van de BSO?

Het is ook verstandig om eens een kijkje te nemen bij een buitenschoolse opvang. Je ziet meteen waar je kind eventueel terechtkomt.

Lees ook: Wanneer mag een ziek kind niet naar de kinderopvang?

Wat kost de BSO?

Organisaties die buitenschoolse opvang bieden, berekenen het uurtarief vaak op basis van dagdelen of hele dagen. Bij sommige aanbieders is het mogelijk om per uur af te nemen. Vaak is de uurprijs dan wel hoger dan gemiddeld. Vanaf het moment dat de buitenschoolse opvang open is, mogen de kosten aan de ouders worden doorberekend.

Er zijn organisaties die in sommige gevallen de voorbereidingstijd in rekening brengen. Deze uren komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Alleen de uren waarop de opvang open is, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

De vervoerskosten van school naar de BSO worden meestal niet berekend. Als dit wel gebeurt, moet dat in het contract of de algemene voorwaarden worden vastgelegd.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die allebei werken en buitenschoolse opvang afnemen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten: de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag bestaat uit een overheidsdeel en een werkgeversdeel. Dit wordt allebei uitgekeerd door de Belastingdienst. Daarnaast betalen ouders zelf een ouderbijdrage.

Ouders die kinderopvangtoeslag willen krijgen, moeten volgens de Belastingdienst aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de organisatie die je kind opvangt geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle voorwaarden vind je op de site van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag als je niet werkt

In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als je niet werkt. Bijvoorbeeld als je studeert, een verplichte inburgeringcursus of re-integratietraject volgt. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Maximale uurprijs

Er is een maximale uurprijs waar je toeslag over kan krijgen. Het deel van de uurprijs dat boven dit bedrag uitkomt, is voor je eigen rekening. Het maximum uurtarief in 2019 voor de BSO is 6,89 euro.

Lees meer: Wet kinderopvang 2019: dit zijn de nieuwe regels

Bron: boink.info


Ouders van Nu Voordeelpas

Wil jij besparen op baby- en kinderspullen, kleding, speelgoed en meer?

Dat kan met de Ouders van Nu Voordeelpas!
Shop met korting