Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Wat leert mijn kind in groep 6?

Aan het einde van de basisschool moet je kind heel wat weten en kunnen om goed voorbereid naar de middelbare school te kunnen gaan. Wat staat er op het leerprogramma in groep 6? Wij zetten het voor je op een rij.

In samenwerking met expert

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Wat je kind leert, wordt bepaald door de school en door de overheid. In de wet is vastgelegd in welke vakken je kind op de basisschool in ieder geval les moet krijgen. Vervolgens mag elke school in Nederland zelf bepalen op welke manier en met welke lesmethodes ze invulling geven aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Dat is een opsomming van alles wat een kind moet kennen en kunnen als hij overgaat naar het voortgezet onderwijs. Met die kerndoelen bepalen scholen een zogenaamde leerlijn. Hoe die loopt, verschilt per type onderwijs en per kind. Je kunt wel globaal zeggen wat je kind per jaar leert. Dit is wat hij leert in groep 6:

Advertentie

Algemene leerdoelen in groep 6

In de bovenbouw
Misschien lijkt het nog maar een jaar geleden dat je kind leerde lezen, toch zit hij in groep 6 alweer in de bovenbouw van het basisonderwijs. Je brengt hem waarschijnlijk niet meer elke dag in de klas (of mag dat niet meer van je kind, dat kan ook), daarom bestaat de kans dat je het zicht op wat hij allemaal doet een beetje verliest. Vandaar een globaal overzicht van wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren.

Zo gevarieerd mogelijk lezen
In groep 6 draait het niet meer om leren lezen, maar om taalverwerving en taalverwerking, ofwel: hoe haal je informatie uit teksten? Om daarmee te oefenen, is het belangrijk dat je kind veel leest. Als het goed is, zorgt school voor een zo gevarieerd mogelijk leesaanbod, maar je kunt dat natuurlijk ook thuis stimuleren door allerlei boeken en tijdschriften aan te bieden.

Allerlei soorten woorden
Tweelingwoorden, onthoudwoorden, regelwoorden; bij spellinglessen maakt de juf of meester voor de kinderen het onderscheid. In groep 6 krijgt je kind ook voor het eerst grammaticales. Veel kinderen vinden dat moeilijk, maar het is heel belangrijk voor later, als je kind vreemde talen gaat leren.

Taal in groep 6

Leesmotivatie
Op het gebied van taal en spelling gaat je kind nu met sprongen vooruit. Om gemotiveerd te blijven lezen, mogen leerlingen in de bovenbouw boeken en tijdschriften kiezen die ze zelf interessant vinden. Er moet in de klas daarbij ook ruimte zijn om te praten over emoties die een boek bij ze oproept.

Advertentie

In groep 6 leren kinderen ook hun mening over een boek met argumenten te onderbouwen en nadenken over de inhoud. Ze ervaren dat boeken een maatschappelijk belang hebben en kunnen gaan over thema’s als pesten, macht en discriminatie.

Tekstpatronen herkennen
In de bovenbouw ligt bij teksten in romans de nadruk op het herkennen van structuur- en verhaalelementen. Een kind leert dat een verhaal volgens een bepaald patroon is opgebouwd en profiteert daarvan als hij een tekst moet samenvatten, of daar een verhaal over moet vertellen.

Woordrelaties
In groep 6 leren kinderen dat er relaties zijn tussen woorden, bijvoorbeeld dat ‘tafel’, ‘bed’ en ‘stoel’ ondergeschikt zijn aan ‘meubels’. Andere relaties kunnen tegenstellingen zijn (‘aandoen’ versus ‘uitdoen’) of juist synoniemen (‘rennen’ en ‘hollen’). Daarbij leren kinderen zelf nieuwe woordbetekenissen en hoe ze die in een woordenboek, encyclopedie of op internet kunnen opzoeken.

Basisgrammatica
In groep 6 wordt een begin gemaakt met grammatica, hoewel daar op sommige scholen al mee wordt gestart in groep 5. Je kind leert de basale grammaticale begrippen, zoals onderwerp, gezegde en persoonsvorm. Ook wordt een begin gemaakt met het vervoegen van werkwoorden. Bij spelling leert hij over de ’s’. Bijvoorbeeld in ’s morgens en in piano’s. Verder leren de kinderen onthoudwoorden met au en ou.

Advertentie

Samenvatting: taal in groep 6.

 • Zelf een smaak ontwikkelen op het gebied van lezen.
 • Patronen herkennen in teksten.
 • Relaties leggen tussen woorden.
 • De basisgrammatica.

Rekenen in groep 6

Hoe doe je dat ook alweer?
Je kind leert nu met rekenen veel dingen waar volwassenen ook nog steeds fouten mee maken. Denk aan die ene ‘nul te veel’ of een ‘komma te weinig’. En de oppervlakte van iets uitrekenen, hoe deed je dat ook alweer? Groep 6 is dus een belangrijk jaar voor rekenen.

Mili, centi, hecto, kilo…
Hoe groot is een centimeter en hoeveel is een centiliter? En hoeveel is dan een hectoliter? In groep 6 leren kinderen deze begrippen en hoe ze in verhouding tot elkaar staan. Want hoeveel kilometer is dan 45 hectometer? Behalve al deze maten en gewichten gaan kinderen ook rekenen met oppervlakte. De begrippen vierkante centimeter en vierkante kilometer worden uitgelegd. In deze video over het metriek stelsel zie je een handig ezelsbruggetje.

Cijferen
De getallen waarmee je kind gaat werken, worden steeds groter. Dat betekent dat hij ook ‘cijferend’ gaat optellen en aftrekken, ofwel grote getallen onder elkaar zet en kan uitrekenen. Verder maken kinderen in groep 6 een begin met grote getallen met elkaar vermenigvuldigen en delen. Daarbij is het superbelangrijk dat de tafels van vermenigvuldiging er goed in zitten. Herhalen, herhalen en herhalen dus.

Achter de komma
Kinderen leren in groep 6 over de kommagetallen en de verhoudingen tussen deze getallen. Ze plaatsen deze dan in de context van maten en gewichten. Ze leren bijvoorbeeld inzien dat 4500 meter gelijk is aan 4,5 kilometer.

Breuk
In groep 6 krijgen kinderen ook te maken met breuken. Ze leren hoe je breuken opschrijft, maar bijvoorbeeld ook wat een vierde of een derde ergens van is. Verder leren ze hoe het zit met de schaalverdeling op een landkaart en hoe je cirkel- en taartdiagrammen leest en maakt.

Samenvatting: rekenen in groep 6

 • Begrippen die te maken hebben met eenheden van lengte en inhoud.
 • Grote getallen bij elkaar optellen, aftrekken en met elkaar vermenigvuldigen.
 • Een introductie tot kommagetallen.
 • Er wordt een begin gemaakt met breuken.

Wereldoriëntatie in groep 6

In groep 5 en 6 hebben kinderen het in de klas veel over maatschappelijke problemen. Het gaat bijvoorbeeld over milieuvervuiling, duurzame ontwikkeling en energiebesparing.

Hoe ontstaat het klimaat?
Ook is er aandacht voor het klimaat. In groep 5 is het klimaat van Nederland aan de orde geweest, in groep 6 leren ze over het klimaat in andere Europese landen. Wat voor verschillende soorten dieren en planten leven er bijvoorbeeld in andere klimaten? Ook is er aandacht voor hoe de verschillende seizoenen ontstaan en hoe dag en nacht ontstaan.

Het menselijk lichaam
Met biologie is er aandacht voor de werking van het menselijk lichaam en hoe mensen en zoogdieren van elkaar verschillen en juist ook weer op elkaar lijken. Bij natuur en techniek leren kinderen hoe verschillende dingen werken, zoals het tandwiel van een fiets, of de snaar van een muziekinstrument.

Bergen en rivieren
Bij aardrijkskunde gaat het behalve over topografie ook over bergen, rivieren en energiebronnen. Kinderen gaan onderzoeken hoe de gemeente in elkaar zit en hoe die wordt bestuurd. Ook is er aandacht voor verkeer en vervoer.

Grieken en Romeinen
In de bovenbouw van de basisschool leren kinderen alles over de geschiedenis van Nederland. In groep 5 beginnen de leerkrachten vaak bij de prehistorie, monniken en ridders. In groep 6 gaat het over de Grieken en Romeinen en over de Middeleeuwen. Als het goed is hebben de kinderen aan het einde van groep 8 alles gehad, tot aan de jaren 80.

Samenvatting: wereldoriëntatie in groep 6:

 • Je kind leert de verschillende klimaten van Europa.
 • Hij leert over bergen en rivieren.
 • De werking van het menselijk lichaam.
 • Met geschiedenis gaat het onder andere over Grieken, Romeinen en de Middeleeuwen.

Dit artikel is tot stand gekomen en goedgekeurd door artsen en andere (medische) deskundigen van het Ouders van Nu expertteam.

Maaike de Boer

Onderwijsdeskundige

Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl, auteur van meerdere oefenboeken rekenen en ze werkte mee aan het leerzame spel ‘Rekenen met je kleuter - voor fijne, leerzame gesprekjes aan de keukentafel’. Het is de missie van Maaike om ouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun kind op de basisschool.

Voor meer informatie:

Social media van Maaike de Boer:

Publicaties: Video’s:

Redactioneel – Offer- Rugzak

Rugzak

Mini Unisex Rugzak
Shop nu