adoptieverlof

Adoptieverlof 2019, op hoeveel dagen heb je recht?

Welke regels gelden er bij adoptieverlof? Net als bij een bevalling moet jij wennen aan het kind en het kind aan jou. Speciaal voor deze periode heeft het Rijk het adoptieverlof in het leven geroepen.

Wat is adoptieverlof?

Sinds januari 2019 is de verlofperiode van vier naar zes weken gegaan. In die periode kun je je volledige aandacht richten op je kind en een band met hem of haar opbouwen.

Je kunt je geluk waarschijnlijk niet op zodra je hoort dat je een kind kunt adopteren. Hier heb je tijden naar uitgekeken. Uiteraard heb je recht op een verlofperiode, maar er gelden wel iets andere regels dan bij regulier zwangerschapsverlof. Wat zijn je rechten als het gaat om zwangerschapsverlof?

Regels adoptieverlof

Als je een kind adopteert, of dat nu uit binnen– of buitenland is of het kind van je partner, heb je recht op vier weken adoptieverlof. Dit verlof moet je wel in zes aaneengesloten weken opnemen. Heb je een partner? Dan kan ook hij of zij zes weken adoptieverlof krijgen. Adopteer je meerdere kinderen tegelijk? Dan kun je maar één keer adoptieverlof opnemen.

Besluit je om het verlof op te nemen, dan ben je gebonden aan enkele regels:

  • Het verlof mag maximaal twee weken voor de officiële adoptie ingaan.
  • Het verlof moet binnen 20 weken na de officiële adoptiedatum zijn opgenomen. Daarna vervalt het recht op het verlof.

Geen adoptie, maar pleegouder?

Adopteer je geen kind, maar krijg je een pleegkind voor langere tijd in huis? Ook dan heb je recht op adoptieverlof. Het kind moet dan wel bij je in huis wonen en zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Daarnaast moet er een pleegcontract zijn, zoals bijvoorbeeld de officiële papieren van het bureau dat pleegkinderen plaatst. Meer weten? Dit houdt pleegouder worden in. 

Salaris

Tijdens de verlofperiode krijg je net als bij regulier zwangerschapsverlof een uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Deze uitkering is normaliter gelijk aan de hoogte van je salaris. Tijdens het verlof bouw je ook gewoon vakantiedagen op, maar tijdens ziekte loopt het verlof gewoon door. Ben je zelfstandig? Dan heb je geen recht op adoptieverlof.

Werkloos of in de ziektewet?

Ook als je momenteel een WW-uitkering ontvangt of in de Ziektewet zit, heb je recht op adoptieverlof. Vraag je in dit geval adoptieverlof aan dan heb je recht op een uitkering van 100% van je laatst verdiende loon. Voor een WW-uitkering geldt een uitkering van 70% van het laatst verdiende loon. Bovendien ben je voor de periode van zes weken vrijgesteld van de sollicitatieplicht, zodat je je volledige aandacht aan je kind kunt besteden.

Adoptieverlof aanvragen

De uitkering vraag je via je werkgever bij het UWV aan. Minimaal drie weken voor de adoptiedatum moeten de papieren zijn ingevuld. Alleen als de datum pas later bekend wordt, kun je het korter van tevoren melden.

Voor de aanvraag van het verlof zijn officiële documenten nodig, waaruit daadwerkelijk blijkt dat je een kind adopteert. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een verklaring van de bemiddelingsorganisatie
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister
  • een verklaring van de Vreemdelingenpolitie

Minder werken?

Na de adoptie kun je als kersverse ouder de behoefte hebben om tijdelijk minder te gaan werken. Ook bij adoptie heb je recht op ouderschapsverlof. Hoeveel uur ouderschapsverlof je mag opnemen en of dit deels wordt doorbetaald, is afhankelijk van je contract en je CAO. Lees hier op hoeveel uur jij recht het en hoe je er aanspraak op maakt.