Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Adoptieverlof 2020, op hoeveel dagen heb je recht?

Net als na een bevalling moet je bij een adoptie wennen aan je kind en je kind aan jou. Je hebt als kersverse adoptieouder dan ook recht op adoptieverlof. Welke regels gelden er bij adoptieverlof? En hoelang mag je adoptieverlof opnemen?

Wat is adoptieverlof?

Je kunt je geluk waarschijnlijk niet op zodra je hoort dat je een kind kunt adopteren. Hier heb je tijden naar uitgekeken. Werk je, zit je in de Ziektewet of ontvang je een WW-uitkering, dan heb je recht op zes weken adoptieverlof. In die periode kun je je volledige aandacht richten op je kind en zo een band met hem opbouwen. Je hebt ook recht op dit verlof als je langere tijd voor een pleegkind gaat zorgen.

Advertentie

Lees ook: Dit zijn de regels voor zwangerschapsverlof

Regels adoptieverlof

Als je een kind adopteert, of dat nu om een binnenlandse adoptie of buitenlandse adoptie gaat of bijvoorbeeld om het kind van je partner, heb je recht op maximaal zes weken adoptieverlof. Ook als het gaat om meerdere kinderen tegelijk. Dit verlof moet je in aaneengesloten weken opnemen. Heb je een partner? Dan kan ook hij of zij ook zes weken adoptieverlof krijgen.

Besluit je om adoptieverlof op te nemen, dan ben je gebonden aan enkele regels:

  • Het verlof mag maximaal twee weken voor de officiële adoptie ingaan.
  • Het verlof moet binnen 20 weken na de officiële adoptiedatum zijn opgenomen. Daarna vervalt het recht op het verlof.

Lees ook: Welke soorten adoptie zijn er?

Adoptieverlof voor pleegouders

Adopteer je geen kind, maar krijg je voor langere tijd een pleegkind in huis? Ook dan heb je recht op adoptieverlof, wat in dat geval pleegzorgverlof wordt genoemd. Het kind moet dan wel bij je in huis wonen en zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Daarnaast moet er een pleegcontract zijn, zoals bijvoorbeeld de officiële papieren van het bureau dat pleegkinderen plaatst.

Meer weten? Alles over pleegouder worden

Salaris tijdens adoptieverlof

Tijdens het adoptieverlof krijg je net als bij regulier zwangerschapsverlof een uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Deze uitkering is normaliter gelijk aan de hoogte van je salaris. Tijdens het verlof bouw je gewoon vakantiedagen op, maar tijdens ziekte loopt het verlof gewoon door. Werk je als zelfstandige? Dan heb je helaas geen recht op adoptieverlof.

Werkloos of in de Ziektewet?

Ook als je momenteel een WW-uitkering ontvangt of in de Ziektewet zit, heb je recht op adoptieverlof. Zit je in de Ziektewet, dan recht op een uitkering van 100 procent van je laatst verdiende loon. Voor een WW-uitkering geldt een uitkering van 70 procent van het laatst verdiende loon. Bovendien ben je voor de periode van zes weken vrijgesteld van de sollicitatieplicht, zodat je je aandacht volledig aan je kind kunt besteden.

Adoptieverlof en -uitkering aanvragen

Werk je in loondienst? Dan vraagt je werkgever de adoptie-uitkering of pleegzorguitkering voor je aan bij het UWV. Heb je een WW-uitkering, ziektewetuitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering, dan moet je dit zelf doen. Let op, minimaal drie weken voor de adoptiedatum moeten de papieren zijn ingevuld. Alleen als de datum pas vlak van tevoren bekend is, kun je het korter van tevoren melden.

Voor de aanvraag van het verlof zijn officiële documenten nodig, waaruit daadwerkelijk blijkt dat je een kind adopteert. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een verklaring van de bemiddelingsorganisatie
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister
  • een verklaring van de Vreemdelingenpolitie

Minder werken?

Na de adoptie kun je als kersverse ouder de behoefte hebben om tijdelijk minder te gaan werken. Je kunt dan ouderschapsverlof opnemen. Hoeveel uur ouderschapsverlof je mag opnemen en of je salaris (deels) wordt doorbetaald, is afhankelijk van je contract en je CAO.

Lees ook: Zo werkt ouderschapsverlof