Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Doodgeboren baby inschrijven in persoonsregister: zo werkt het

Als je baby overlijdt tijdens de zwangerschap of bij de bevalling, is dit vaak een erg eenzaam verdriet voor de ouders, omdat niemand hun baby heeft gekend. Je kunt je doodgeboren baby laten inschrijven in het persoonsregister. Dit is een officiële erkenning dat je kind heeft bestaan en is geboren. Op deze manier kun je de inschrijving van een stilgeboren kind regelen.

Advertentie

Waarom registratie van een doodgeboren kind?

Als een baby overlijdt voor of tijdens de geboorte, is dit een intens groot en eenzaam verdriet voor de ouders.  Ze zijn ouders geworden van een baby die er niet meer is, die niemand heeft leren kennen en zullen de aanwezigheid van hun zo gewenste kind de rest van hun leven missen. Registratie in het bevolkingsregister, oftewel de Basisregistratie Personen (BRP), is een officieel bewijs dat hun kind heeft bestaan en is geboren. Deze erkenning, ook van hun ouderschap, kan helpen met het verlies en gemis om te gaan.

Lees meer: bevallen van een overleden baby, wat kun je verwachten?

Wanneer kun je een doodgeboren kind laten registreren?

Je hoeft je stilgeboren baby niet meteen na de geboorte in te schrijven bij de Basisregistratie Personen. Je mag dit doen wanneer je eraan toe bent. Ook als je bevalling al lang geleden was, kun je je kind nog steeds inschrijven, dit kan namelijk met terugwerkende kracht. Het maakt voor de inschrijving ook niet uit hoe lang je zwanger bent geweest. Overigens is het niet verplicht om een doodgeboren kind te laten inschrijven in het persoonsregister.

Aangeven van de geboorte van een overleden baby

Als je baby levenloos ter wereld is gekomen ná 24 weken zwangerschap moet je hiervan aangifte te doen bij de gemeente. Dit is nodig om een verlof tot crematie of begraving te krijgen, wat verplicht is na deze zwangerschapstermijn. Voor 24 weken zwangerschap is aangifte niet verplicht, maar het mag wel. Aangifte bij de gemeente is nodig als je je kind wilt inschrijven in de Basisregistratie Personen.

Advertentie

Bij het aangeven van een stilgeboren baby, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van geboorte (levenloos) voor je op. Deze akte wordt opgenomen in het overlijdensregister. Je kunt er de naam van je baby en die van jullie als wettelijke ouders in laten opnemen. Als het jullie eerste kind is, mag je kiezen wiens achternaam je baby krijgt. Dit heeft geen gevolgen voor eventuele latere kinderen. Als jullie al een kind hebben, krijgt jullie stilgeboren baby dezelfde achternaam als zijn of haar broer/zus. Ook is het mogelijk om een levenloos geboren baby te erkennen bij deze aangifte.

Om een akte van geboorte (levenloos) te laten opmaken, maak je een afspraak op het gemeentehuis in de gemeente waar je baby ter wereld kwam. Je neemt hiervoor een verklaring van overlijden van de arts mee, en je legitimatiebewijs. Als je getrouwd bent, kun je je trouwboekje meenemen als je wilt dat jullie baby daarin wordt bijgeschreven.

Als je aangifte doet, wordt je kind niet automatisch ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Maar met de akte van geboorte (levenloos) kun je dit regelen.

Lees meer: Afscheid nemen na een stilgeboorte met de watermethode

Advertentie

Zo werkt registratie van een doodgeboren kind

Levend geboren kinderen worden bij de aangifte van de geboorte automatisch opgenomen in de Basisregistratie Personen en krijgen een eigen persoonslijst. Je kind bestaat dan volgens de wet.

Ouders van een stilgeboren baby kunnen hun kind laten bijschrijven op hun eigen persoonslijst. Als je partner en jij jullie kind allebei willen laten bijschrijven op jullie persoonslijst, moeten jullie hiervoor ieder een persoonlijk verzoek indienen. Jullie kind wordt dan ook opgenomen in de Basisregistratie Personen.

De akte van geboorte (levenloos) laat je opmaken in de gemeente waar je baby is geboren. Vervolgens kun je je kind met dit document laten opnemen in de Basisregistratie Personen. Dit doe je op het gemeentehuis in de gemeente waar je nu woont.

Voorwaarden voor het registreren van een doodgeboren baby

Om je stilgeboren baby te kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen, gelden er een aantal voorwaarden:

• Je woonde in Nederland op het moment dat je baby werd geboren.
•  Je hebt een akte van geboorte (levenloos).
•  Je hebt een geldig legitimatiebewijs.

Tot 1 januari 2022 kon je een doodgeboren kind alleen in de Basisregistratie Personen laten opnemen als het na 1 oktober 1994 was geboren. Tegenwoordig is dit ook mogelijk als je baby voor 1 oktober 1994 ter wereld kwam.

Registratie doodgeboren baby met terugwerkende kracht

Als je overleden baby al lang geleden is geboren, kun je hem of haar nog steeds laten opnemen in de Basisregistratie Personen. Zo krijg je alsnog een officieel bewijs dat je kind er was en is geboren. Je hebt hiervoor dus een akte van geboorte (levenloos) nodig, en om die akte aan te vragen heb je een verklaring van je arts of verloskundige nodig waarin staat dat je baby is geboren.

Heb je deze verklaring niet, dan kun je de verloskundige of arts die de geboorte begeleidde erom vragen. Als je medisch dossier er niet meer is, maar de verloskundige of arts zich de geboorte nog wel herinnert, kan hij/zij toch een verklaring voor je opstellen met de gegevens die bekend zijn, zoals de datum en plaats van de geboorte en het geslacht van je baby. Dit is voldoende om een akte van geboorte (levenloos) te laten opmaken en je kind daarmee in te schrijven in de Basisregistratie Personen.

Registratie na stilgeboorte in het buitenland

Registratie van je doodgeboren baby is ook mogelijk als hij of zij in het buitenland geboren is. Dit kan als jij op het moment van geboorte in Nederland woonde. Je hebt hiervoor een document nodig uit het land van geboorte, waarin staat dat je baby levenloos is geboren. Dit kan een uittreksel van de plaatselijke burgerlijke stand zijn, maar ook een schriftelijke verklaring van een verloskundige of arts.

Het kan lastig zijn om aan dit document te komen. Lukt dit niet, dan kun je bij een bevoegd ambtenaar van je gemeente een verklaring onder ede afleggen, die schriftelijk wordt vastgelegd. Met deze verklaring kun je je kind inschrijven bij de Basisregistratie Personen.

Registratie van een na de geboorte overleden kind

Als je baby na de geboorte nog even heeft geleefd, is het verplicht om binnen drie dagen aangifte van de geboorte te doen bij de burgerlijke stand. Je krijgt dan een akte van geboorte en een akte van overlijden. Ook wordt je baby in dit geval automatisch ingeschreven in de Basisregistratie Personen en krijgt hij of zij een eigen persoonslijst.

Wie kan de persoonsgegevens van je kind inzien?

Als je stilgeboren baby staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen, zijn zijn of haar persoonsgegevens bekend bij de overheid. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand kan de registratie inzien, andere overheidsinstanties ontvangen hier geen gegevens van.

Registratie als je niet meer in Nederland woont

Sinds 1 januari 2022 kunnen ouders die zijn geëmigreerd hun stilgeboren kind laten bijschrijven op hun persoonslijst als hun kind in Nederland ter wereld is gekomen vóór de datum van emigratie. Je persoonslijst is dan opgenomen in de Registratie Niet-Ingezetenen. Je kunt bij de laatste gemeente waar je woonde een verzoek doen om je kind te laten bijschrijven op jouw persoonslijst.

Bronnen: Rijksoverheid.nl, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Stichting Stille Levens