Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Ouderschapsverlof, waar heb je recht op?

Is je kind jonger dan acht jaar? Dan kun je ouderschapsverlof opnemen. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders. Op hoeveel uren heb je recht en hoe maak je hier aanspraak op?

Advertentie

Wat is ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is het verlof dat iedere ouder die zorgt voor een kind jonger dan acht jaar, zowel vader als moeder, kan opnemen. Het verlof is bedoeld om meer tijd door te brengen met je kind(eren). Per kind heeft een ouder één keer recht op het ouderschapsverlof. Het verlof kan ook worden opgenomen voor adoptie-, pleeg- en stiefkinderen die bij de ouders wonen.

Lees ook: Zwangerschapsverlof, dit zijn je rechten

Ouderschapsverlof berekenen

De duur van het verlof hangt af van het aantal uren dat je werkt. Je hebt recht op 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je bijvoorbeeld vier dagen in de week (32 uur), dan heb je recht op 104 dagen (832 uur) ouderschapsverlof.

Verlof opnemen

Je moet ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bij je werkgever aangeven dat je ouderschapsverlof wilt opnemen. Je kunt het verlof op verschillende manieren opnemen:

  • een halfjaar lang de helft van je normale aantal uren werken. Werk je nu 32 uur per week, dan ga je een half jaar lang zestien uur werken en neem je voor de overige zestien uur ouderschapsverlof op.
  • het verlof uitsmeren over een periode die langer is dan zes maanden.
  • per week meer verlofuren opnemen, zodat over een kortere periode voltijds verlof ontstaat.
  • het verlof opsplitsen in delen; elke periode moet dan wel minimaal een maand duren.

Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren, maar kan wel bezwaar maken tegen de manier waarop je het wilt invullen, als dit ernstige gevolgen heeft voor het bedrijf. Je werkgever kan in dat geval andere afspraken met je maken over hoe je het verlof opneemt. Ook in de cao kunnen andere voorwaarden staan met betrekking tot de manier waarop je het verlof moeten aanvragen of opnemen.

Advertentie

Wordt je salaris doorbetaald?

In principe betaalt je werkgever je salaris niet door als je ouderschapsverlof opneemt, tenzij daarover in de cao andere afspraken staan. Dat verschilt per werkgever. Sommige werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door tijdens het verlof. Omdat je inkomen daalt, kun je mogelijk een (hogere) toeslag of uitkering krijgen. Hierdoor verandert mogelijk de hoogte van kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 kunnen beide ouders de eerste negen weken van hun ouderschapsverlof deels doorbetaald krijgen. Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof. De voorwaarde is dat je deze negen weken opneemt in het eerste jaar na de geboorte van je kind. Je krijgt 70 procent van je dagloon uitgekeerd via het UWV. De overheid heeft dit besloten om ouders meer tijd te geven om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Partners krijgen dit naast het partnerverlof en kunnen zo vijftien weken betaald verlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind. Moeders kunnen het betaalde ouderschapsverlof opnemen naast het zwangerschap- en bevallingsverlof.

Als je meer of minder gaat werken

Verandert het aantal arbeidsuren in je contract, dan zal je ouderschapsverlof opnieuw berekend moeten worden:

Voorbeeld 1:

Je gaat minder werken, van 32 naar 28 uur per week. In de oude situatie had je 823 uur ouderschapsverlof, waarvan je bijvoorbeeld al 512 uur hebt opgenomen. Je hebt dan nog 320 uur over. Dit getal deel je door het aantal uren dat je in de oude situatie werkte: 320 gedeeld door 32 is 10. Dit betekent dat je nog recht hebt op 10 weken verlof van 28 uur per week.

Voorbeeld 2:

Je gaat meer werken, van 24 uur naar 32 uur. Als je 24 uur per week werkt, krijg je 624 uur ouderschapsverlof (24 keer 26). Heb je hiervan bijvoorbeeld al 384 uur opgenomen? Dan heb je dus nog 240 uur verlof over. Deze 240 uur deel je door het aantal uren dat je eerst werkte: 240 gedeeld door 24 is 10. Dit betekent dat je nog recht hebt op 10 weken verlof van 32 uur per week.

Verschillende werkgevers

Als je bij verschillende werkgevers werkt, heb je bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Dat verlof hoeft je niet tegelijkertijd op te nemen. Als je bijvoorbeeld bij de ene werkgever 5 uur en bij de andere werkgever 20 uur werkt, heb je bij de ene werkgever 26 x 5 uur recht op verlof en bij de andere werkgever 26 x 20 uur recht op ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof bij ziekte

Opgelet: als je ziek wordt tijdens je verlof, betaalt je werkgever alleen de uren door die je zou werken.

Wat zijn de rechten van de partner?

Je partner heeft recht op partnerverlof als hij of zij het kind heeft erkend. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt jouw partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. Jullie kunnen deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar het moet wel binnen vier weken na de geboorte van jullie kind.

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70 procent van hun dagloon tot maximaal 70 procent van het maximumdagloon. Jullie moeten deze verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van jullie kind. Per 2 augustus 2022 kunnen partners daarnaast dus negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind.

Lees ook: Vaderschaps- of partnerverlof 2023, hoe zit dat precies?

Redactioneel – Offer – Foliumzuur

Foliumzuur

Hoge dosering actief foliumzuur
Vind je hier