zwangerschapsverlof-berekenen

Zwangerschapsverlof berekenen, zo doe je dat

Alle werkende vrouwen hebben recht op zwangerschapsverlof als ze een baby verwachten. Dit zijn een aantal vrije weken tot de bevalling waarin je wel gewoon je salaris ontvangt. De periode erna ben je gelukkig ook vrij: het bevallingsverlof gaat dan in. Het zwangerschapsverlof berekenen waar jij recht op hebt, is eenvoudig. Wij leggen het uit.

Zwangerschapsverlof berekenen

Je kunt het zwangerschapsverlof zes weken voor de uitgerekende datum in laten gaan. Voel je je nog goed en wil je langer doorwerken, dan kan dat. Tenminste: uiterlijk vier weken voor de dag na je uitgerekende datum moet je zwangerschapsverlof ingaan. Wanneer je het verlof laat ingaan, hangt helemaal af van jouw situatie. Hoe voel je je na een dag werken? Heb je klachten? En heb je aan vier weken voldoende om uitgerust de bevalling in te gaan? Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt het salaris in de meeste gevallen gewoon doorbetaald.

Advertentie

Uitgerekende datum berekenen

Bevallingsverlof berekenen

Je bevallingsverlof begint op de eerste dag na je bevalling en duurt minstens tien weken. Iedere werkende vrouw die een baby krijgt, heeft namelijk recht op in het totaal zestien weken verlof.

Neem je minder dan zes weken zwangerschapsverlof op, dan mag je het verschil optellen bij het bevallingsverlof. Ga je bijvoorbeeld vier weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof, dan tel je twee weken op bij je bevallingsverlof.

Baby wordt te vroeg of te laat geboren

Maar hoe zit dat als je baby te vroeg wordt geboren? In dat geval tel je de dagen dat je zwangerschapsverlof korter duurde, op bij je bevallingsverlof. Stel: je stopt zes weken voor de uitgerekende datum met werken en je baby wordt een week voor je verlof ingaat geboren, dan heb je recht op elf weken bevallingsverlof.

Beval je na de uitgerekende datum, dan mag je de dagen tussen de uitgerekende datum en de geboorte bij die zestien weken tellen. Je totale verlof duurt in dit geval dus langer dan zestien weken. Stel: je stopt zes weken voor de uitgerekende datum met werken en je baby wordt een week na de uitgerekende datum geboren. Je hebt dan zeven weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof.

Bevallingsverlof in delen opnemen

Het bevallingsverlof mag je trouwens in delen opnemen. Deze regel geldt sinds 1 januari 2015 en is alleen van toepassing op het laatste gedeelte van je bevallingsverlof. De eerste zes weken na je bevalling ben je (verplicht) thuis. De verlofweken daarna mag je gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Wil je dit graag, dan kan dat in goed overleg met je werkgever. Belangrijk is dat je dit wel uiterlijk drie weken na het begin van je bevallingsverlof aanvraagt bij je werkgever. Hij mag weigeren als het bedrijf hierdoor in de (ernstige) problemen komt.

Extra verlof bij ziekenhuisopname baby

Het bevallingsverlof kan verlengd worden als je baby langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen. Over de eerste week dat je baby in ziekenhuis ligt, krijg je geen extra verlof. Wel als je kind bijvoorbeeld twee weken in het ziekenhuis ligt; je krijgt dan één week langer verlof. Afhankelijk van de situatie kan het extra verlof maximaal tien weken duren.

Zwangerschapsverlof en een meerling

Ben je zwanger van een tweeling of meer kinderen, dan heb je recht op twee tot vier weken extra zwangerschapsverlof. Je gaat dus tien tot acht weken voor je uitgerekende datum met verlof. Uiterlijk acht weken voor je uitgerekende datum moet je zwangerschapsverlof in elk geval in zijn gegaan. Het bevallingsverlof is net als bij vrouwen die één kind verwachten minstens tien weken.

 

Zwangerschapsverlof en onderwijs

Ben je werkzaam in het onderwijs, dan bestaat er een kans dat je verlof net valt in de zomervakantie. De zomervakantie staat in het onderwijs vast en kun je niet verschuiven. Als je zwangerschaps- en bevallingsverlof samenvalt met de zomervakantie, heb je daarom later nog recht op het vakantieverlof. Hierover moet je wel afspraken met je werkgever maken.

Zwangerschapsverlof en een uitkering

Als je zwanger bent en een uitkering krijgt (WW-, ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van UWV), dan mag je met verlof tussen de zes en vier weken voor de dag na jouw uitgerekende datum. Je mag zelf bepalen welke dag je je verlof precies in laat gaan.