Gehoortest bij je pasgeboren baby

Gehoortest bij je pasgeboren baby

Hoe weet je zeker of je baby goed hoort? Om daar achter te komen krijgt je baby vlak na de geboorte een gehoortest. Dat en meer over oren en horen lees je hier.

Reageren op geluid

In het begin is je baby zich niet zo bewust van de wereld om zich heen, maar op erg harde geluiden reageert zelfs een pasgeborene. Als je goed oplet, zie je dat je baby onbewuste reflexen in armen en benen heeft bij een hard of afwijkend geluid. Je baby houdt op met huilen als hij jou op de krakende trap of door de piepende deur hoort aankomen. Rond een maand of drie knippert hij met zijn ogen en bij vier maanden draait hij zijn hoofd in de richting van het geluid.

Gehoortest bij je baby

Het gehoor van je baby wordt binnen enkele weken na de geboorte getest met een gehoorscreening. Je baby merkt er weinig van en het duurt maar een paar minuten. Een klein apparaat geeft signalen af in het oor van je baby. Werken zijn oren goed, dan reageren ze daarop door een signaaltje terug te sturen. Dit vangt het apparaat op. Je krijgt de uitslag van de test direct. Een goed gehoor is belangrijk omdat je kind erdoor leert praten. Slecht of niet horen heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling. Meer over de gehoorscreening lees je op de website van RIVM.

Spraak- en taalontwikkeling

Voor de spraak- en taalontwikkeling is het belangrijk dat je kind goed hoort. Baby’s slaan al voordat ze zelf kunnen praten taal op. Praat daarom veel tegen je kind. Als hij ouder wordt, leert hij praten door na te doen. Doordat je op een bepaalde manier reageert of doordat er iets gebeurt bij bepaalde klanken, gaat je kind een link leggen en probeert hij ook zo te communiceren. Samen liedjes zingen, alles benoemen wat je doet en boekjes voorlezen: het leidt allemaal tot een betere taalontwikkeling.

Voorzichtig met harde muziek

Het gehoor van kinderen is nóg gevoeliger dan dat van volwassenen. Zet muziek daarom nooit harder dan het niveau waarop je nog met elkaar kunt praten.