kindgebonden budget

Kindgebonden budget 2020: zo werkt het

Lukt het niet om alle kosten voor je kind te betalen van de kinderbijslag, dan heb je mogelijk recht op een extra tegemoetkoming van de overheid: het kindgebonden budget (kgb). Wat is dit precies en wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget (kgb) is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst. Krijg je geen bericht en denk je er wel recht op te hebben? Dan kan je het zelf aanvragen. Er wordt dan onder andere aan de hand van je inkomen en vermogen gekeken of je recht hebt op deze bijdrage. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van je inkomen, de gezinssamenstelling en leeftijd van je kind(eren).

Advertentie

Lees meer: Hoeveel kost het hebben van een kind gemiddeld per jaar?

Voorwaarden voor het kindgebonden budget

Om in 2020 in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt één of meer kinderen die jonger zijn dan achttien jaar.
 • Je ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Het (gezamenlijk) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor jou geldt.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het (gezamenlijk) vermogen is niet te hoog.

Lees meer over de voorwaarden en aanvullende regels op de website van de Belastingdienst.

Maximaal gezamenlijk vermogen en kgb

Voor alleenstaanden is de grens in 2020 een vermogen van 116.613 euro. Als je meer hebt, heb je geen recht op kgb. Heb je een partner waarmee je een huishouden hebt? Om het gezamenlijk vermogen te bepalen, bekijkt de Belastingdienst op 1 januari wat jullie op dat moment hebben. Is het gezamenlijk vermogen hoger dan 147.459 euro? Dan kom je niet in aanmerking voor kindgebonden budget.

Vermogen berekenen

Je vermogen is de waarde van je bezittingen minus alle schulden. Wat je wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij de belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of in het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Je auto of eigen woning tellen meestal niet mee.

Hou verder rekening met de volgende regels:

 1. Het vermogen van je toeslagpartner en minderjarige kinderen telt ook mee.
 2. Als je maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner hebt, telt zijn vermogen niet mee.
 3. Groene beleggingen moeten worden opgeteld bij je vermogen. Bij de belastingaangifte krijg je hier vrijstelling voor.
 4. Bijzonder vermogen telt niet mee.

Hoogte kindgebonden budget in 2020

Meer huishoudens met kinderen hebben in 2020 recht op kindgebonden budget. Dat komt doordat de inkomensgrens voor stellen met kinderen is verhoogd. Hierdoor hebben meer mensen met een hoger inkomen recht op het maximale kgb. Op hoeveel kgb je recht hebt, hangt af van een aantal factoren, namelijk:

 • het gezinsinkomen
 • de leeftijd van je kind (vanaf 12 en 16 jaar stijgt het bedrag, als tegemoetkoming in de schoolkosten)
 • alleenstaande ouders krijgen meer kgb (‘ouderkop’)

Het kindgebonden budget bestaat uit twee delen, namelijk het basisdeel en het deel voor de alleenstaande ouder, de ouderkop geheten. De ouderkop bedraagt maximaal 3.186 euro per jaar. Het basisdeel hangt af van het aantal kinderen dat je hebt:

Huishouden                                       Maximumbedrag per jaar
Gezin met 1 kind                                     1.190 euro
Gezin met 2 kinderen                            2.185 euro
Gezin met 3 kinderen                            2.485 euro
Gezin met >4 kinderen                         295,- euro extra
Alleenstaand ouder                               3.186 euro

De Belastingdienst keert het kgb standaard uit rond de twintigste van de maand. Het bedrag voor februari krijg je dus rond 20 januari gestort.

Aanvragen kindgebonden budget

Als je recht hebt op het kindgebonden budget, krijg je meestal automatisch bericht van de Belastingdienst. Heb je geen bericht ontvangen, maar denk je dat je wel voor kgb in aanmerking komt? Neem dan zelf contact op met de Belastingdienst. Op deze website kun je alvast een proefberekening maken.

Kinderbijslag

Krijg je kindgebonden budget, dan ontvang je daarnaast gewoon kinderbijslag. Daar verandert niets aan. Iedereen met een kind heeft recht op kinderbijslag, terwijl het kindgebonden budget afhankelijk is van de hoogte van je inkomen.

Meer weten? Kinderbijslag 2020: hier heb je recht op

Kindgebonden budget na scheiding

Er is altijd maar één ouder die recht heeft op kgb. Ben je gescheiden, dan is dit automatisch de ouder die de kinderbijslag ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wil je dit veranderen, dan moet je zelf doorgeven aan de SVB wie het kindgebonden budget voortaan moet ontvangen.

Let op: het kan soms veel uitmaken wie het kindgebonden budget krijgt. Want hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Reken met de proefberekening uit hoeveel kindgebonden budget jij of je ex kunnen krijgen.

Wanneer stopt het kgb?

Het kindgebonden budget eindigt in de maand van de achttiende verjaardag van je kind. Wordt je kind in april achttien jaar? Dan krijg je het laatste kindgebonden budget voor dit kind in april. De Belastingdienst betaalt het bedrag dan rond 20 maart uit.

Als je geen kinderbijslag meer krijgt, krijg je vaak ook geen kindgebonden budget meer. Soms stopt de kinderbijslag al eerder, voor de achttiende verjaardag van je kind. Bijvoorbeeld als je kind zestien of zeventien jaar is en te veel verdient met een bijbaan, of als hij studiefinanciering krijgt. In die gevallen stopt de kinderbijslag én ook het kindgebonden budget.

Is je kind zestien of zeventien jaar is en krijg je geen kinderbijslag meer voor hem, dan heb je soms toch recht op kindgebonden budget. Dat is het geval als je je kind nog ‘in belangrijke mate onderhoudt’. Dat betekent dat je per kwartaal minimaal 422 euro meebetaalt aan zijn levensonderhoud; denk aan bedragen voor zijn boodschappen en kleding.

Lees meer: Kinderbijslag bij een tweede of derde kind, hier heb je recht op

Meer veranderingen in 2020

Ouders krijgen in 2020 te maken met een aantal veranderde tarieven:

Bron: Belastingdienst en SVB