Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
soorten kinderopvang

Welke soorten kinderopvang zijn er?

Zodra jij weer aan het werk gaat wil je voor je kind natuurlijk de beste opvang. Vanaf welke leeftijd kan je baby naar de kinderopvang? Welke soorten opvang zijn er eigenlijk en hoe zit het met vergoedingen? Lees hier meer.

Advertentie

Soorten kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang: het dagopvang bij een kindercentrum, de buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een oppas aan huis.

1. Kinderdagverblijf/crèche

Een kinderdagverblijf is een warme en veilige omgeving met genoeg ruimte om te ravotten en te spelen en uitdagend materiaal om te leren. Hierdoor kan je kind zich op het kinderdagverblijf in zijn eigen tempo ontwikkelen. Door de omgang met andere kinderen zal je kind bovendien, als het wat groter is, leren samen te spelen, te delen, grenzen te kennen en vriendjes te maken.

Alle kinderdagverblijven moeten zich aan een aantal eisen en verplichtingen houden en worden regelmatig door de GGD gecontroleerd op veiligheid, hygiëne en op het uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijven moeten het inspectierapport ter inzage geven aan ouders en veel kinderdagverblijven maken het via hun site toegankelijk. Je kunt het rapport van het kinderdagverblijf van je keuze ook inzien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Vanaf wanneer baby naar crèche

Een kinderdagverblijf of crèche vangt kinderen op van nul tot vier jaar. De leeftijd waarop je baby voor het eerst naar de opvang kan verschilt per kinderdagverblijf. Soms is dit al vanaf zes weken, maar er zijn ook kinderdagverblijven die kinderen pas aannemen als ze drie maanden zijn. Op sommige kinderdagverblijven zijn er voor bepaalde dagdelen wachtlijsten, dus het is raadzaam om je baby al voor de geboorte op te geven. Ga dus tijdig op zoek naar kinderdagverblijven in je buurt.

Horizontale en verticale groepen

Sommige kinderdagverblijven werken met horizontale en andere weer met verticale groepen. In een verticale groep zitten kinderen van nul tot vier jaar. Doordat er kinderen van verschillende leeftijden aanwezig zijn, lijkt dit het meest op een thuissituatie en kunnen broertjes en zusjes met elkaar in een groep komen. Andere voordelen zijn dat kinderen door de leeftijdsverschillen om leren te gaan en rekening te houden met de behoeftes van kinderen die ouder of jonger zijn. Bovendien houden ze in een verticale groep vaak vier jaar lang dezelfde pedagogisch medewerkers waardoor ze met hen een hechte band kunnen opbouwen.

In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd. Een voordeel hiervan is dat de pedagogisch medewerkers specifieker kunnen ingaan op de ontwikkelbehoefte van de kinderen van een bepaalde leeftijd. Het dagritme in de babygroep is bijvoorbeeld heel flexibel en past bij het dagritme van de individuele baby’s, terwijl bij peuters het dagritme juist redelijk vastligt, zodat de kinderen weten wat er komen gaat en ze daardoor grip krijgen op het begrip tijd.

Het is goed om over deze verschillen na te denken en het soort groep te kiezen dat jou als ouder het meeste aanspreekt. Hier lees je meer informatie over het verschil tussen horizontale en verticale groepen op de crèche.

2. Gastouderopvang

Gastouderopvang is kinderopvang in het huis van de gastouder of bij het gezin thuis. Deze vorm van opvang is kleinschaliger dan een crèche. Het aantal kinderen dat een gastouder tegelijk mag opvangen, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en varieert van vier tot zes kinderen. Voordeel van een gastouder is dat je vaker flexibele uren en breng- en ophaaltijden kunt afspreken. Let erop dat de kinderopvang of gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Alleen dan heb je recht op kinderopvangtoeslag.

Gastouder vinden

Een gastouder vind je door zelf op zoek te gaan in je omgeving of via een gastouderbureau. Zo’n bureau bemiddelt tussen ouders en gastgezinnen. Als je onregelmatige werktijden hebt, kan gastouderopvang aantrekkelijker zijn dan een kinderdagverblijf.

Je spreekt zelf met de gastouder wanneer zij of hij je kind opvangt. Soms kan dat ook ’s avonds en in het weekend. Kijk voor meer informatie over de wetgeving rondom gastouderopvang op de website van de Rijksoverheid.

3. Buitenschoolse opvang

Het duurt misschien nog even voor je er gebruik van zult maken, maar voor de volledigheid: buitenschoolse opvang (BSO) is er voor kinderen die naar de basisschool gaan. Na schooltijd, tijdens schoolvakanties en op studiedagen kunnen ze er terecht. Meestal liggen centra voor buitenschoolse opvang in de buurt van de basisschool. Jonge kinderen worden van school gehaald en wat oudere kinderen gaan zelf naar de buitenschoolse opvang toe. De openingstijden zijn zoveel mogelijk op de schooltijden afgestemd. In sommige gevallen kunnen kinderen ook voor schooltijd al naar de BSO gaan, de zogenaamde voorschoolse opvang.

4. Oppasoma- en opa

Voor opvang door bijvoorbeeld opa of oma kunt je geen kinderopvangtoeslag krijgen. Tenzij zij gastouders zijn. Lees ook: oppasoma en/of -opa, zo wordt het een succes. 

5. Peuterspeelzaal

Opvang in een peuterspeelzaal is voor kinderen vanaf twee jaar, tot zij naar de basisschool gaan.

6. Alternatieven opvang

24-uurs opvang

Ouders die bijvoorbeeld in de zorg of horeca werken, werken niet alleen tijdens kantoortijden. Zij hebben ook wel eens avond- of nachtdienst, of werken in het weekend. Een 24-uursopvang is, het woord zegt het al, 24 uur per dag geopend. Deze opvang is de meest flexibele van allemaal.

Ouderparticipatiecrèches

Een ouderparticipatiecrèche is een crèche waar ouders om de beurt op elkaars kinderen passen. De kosten voor deze opvangvorm zijn aanzienlijk lager dan die voor een reguliere crèche. Dit komt doordat ouders ook diensten ‘draaien’. Twee ouders hebben de verantwoordelijkheid voor maximaal twaalf kinderen. Ouderparticipatiecrèches vind je onder andere in Utrecht, Enschede en Deventer.

Hoeveel krijg je vergoed?

De uurprijs wordt door de kinderopvang of de gastouder zelf bepaald, maar de rijksoverheid heeft maximum uurprijzen vastgesteld waarover je vergoeding kunt krijgen. Die zijn nu nog € 7,18 voor dagopvang, € 6,69 voor buitenschoolse opvang en € 5,75 voor gastouderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je precies ontvangt, hangt af van jullie gezamenlijke inkomen, het aantal uren dat je werkt en hoeveel kinderen je naar de opvang brengt. Hoe minder je verdient, hoe meer toeslag je krijgt. Op belastingdienst.nl kun je een proefberekening maken en krijg je een inschatting van hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt.

Commercieel – Prenatal – Offer – Sweet Petit mini collectie

Prenatal

Sweet Petit mini collectie

Fijne rib kwaliteit in biologisch katoen
Shop nu