Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
Teleurstellingen

Je kind leren omgaan met teleurstellingen

Teleurstellingen, maar ook letterlijk vallen; het hoort allemaal bij het opgroeien. Wat het met een kind doet is heel verschillend.

Advertentie

Omgaan met teleurstellingen

Sommige pechvogels worden later evenwichtige volwassen en jonge hoogvliegers krijgen het soms moeilijker dan verwacht.

Je kind begeleiden

Psycholoog/pedagoog Liesbeth Groenhuijsen schreef een boek over het belang van vallen en opstaan en wat je als ouder kan doen om je kind hierbij te begeleiden; Hoogvliegers en pechvogels; over de veerkracht van kinderen.

Laat je kind de gevolgen ervaren

In dit boek pleit Groenhuijsen ervoor dat kinderen leren door vallen en opstaan. Letterlijk en figuurlijk. Zo ontneemt een ouder die zijn kind verbiedt in bomen te klimmen, het kind een belangrijke levensles.

Ook teleurstellingen horen bij het leven. Kinderen leren het beste door zelf de gevolgen te ervaren. Terwijl ouders tegenwoordig het liefst elk risico willen uitsluiten. Volgens Groenhuijsen geen goede ontwikkeling.

Advertentie

Zelfvertrouwen en veerkracht

Ook wordt in het boek benadrukt hoe belangrijk zelfvertrouwen is voor een kind. Dit kan versterkt worden door een kind zich af en toe te laten vervelen. Hieruit komen de leukste dingen die een kind zelf heeft verzonnen en dat geeft weer zelfvertrouwen. Een kind met zelfvertrouwen is vaak ook een veerkrachtig kind. Hierdoor zal het zich niet laten ontmoedigen door tegenslag, maar zoeken zelf naar oplossingen.

Groenhuijsen pleit er verder voor om tegenslag niet bij je kind weg te houden. Heb je zelf problemen, dan heeft je kind dat toch door. Laat je kind liever zien hoe jij met tegenslag omgaat ervan leert en er sterker uitkomt.

Ook conflicten kunnen een kind veerkrachtiger maken volgens de schrijfster. Ruzie tussen ouders is bedreigend voor een kind, omdat hierdoor de veilige basis wegvalt. Toch is het geen reden om kinderen er buiten te houden. Het is vooral belangrijk om te laten zien dat je het samen oplost en hoe.

Geen lichte kost

Het boek is betoog dat gebaseerd is op wetenschappelijke onderzoeken en inzichten en laat zien waar de kansen liggen van onder andere ouders om de kracht van een kind te versterken. Geen lichte kost, maar mede dankzij de praktische tips en leuke voorbeelden van bekende hoogvliegers wel interessant en boeiend.

Advertentie

Omgaan met teleurstellingen: 7 tips

Zo stimuleer je veerkracht bij je kind:

  1. Versterk het probleemoplossende vermogen van je kind, door je kind niet weg te houden bij problemen en tegenslagen.
  2. Geef zelf het goede voorbeeld: laat zien hoe je problemen kunt oplossen.
  3. Elk kind is een individu. Schenk als ouder aandacht aan de kracht van dit unieke persoontje.
  4. Kies als ouder niet voor oplossingen die toevallig in de mode zijn, maar die passen bij de persoonlijkheid van je kind.
  5. Laat zien dat de wereld leuk is en vol interessante uitdagingen.
  6. Geef een kind zelfvertrouwen dat het zelf keuzes kan maken. Laat het kind de vleugels uitslaan en wees bereid het op te vangen als het misgaat.
  7. Kinderen worden volgens haar veerkrachtiger door ze niet weg te houden bij problemen en gevaren, maar door ze ermee om te leren gaan.

Bron: Hoogvliegers en pechvogels; over de veerkracht van kinderen, Liesbeth Groenhuijsen

Redactioneel – Offer – Babykalender

Alles lezen over de ontwikkeling van je baby?

Van baby tot peuter - Ouders van Nu
Shop nu