Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 

Toetsen voor kleuters

Je weet dat er op de basisschool toetsen gemaakt worden. Op dit moment worden er op sommige scholen zelfs al bij kleuters in groep 1 en 2 toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn niet verplicht, maar in de toekomst worden ze helemaal afgeschaft.

Advertentie

Toetsen in groep 1 en 2

Op sommige scholen worden toetsen afgenomen in groep 1 en 2. Er is geen landelijke, verplichte kleutercito-toets, maar een school kan er wel voor kiezen om kleuters een CITO-toets te laten doen. Het is op dit moment aan de school zelf om te beslissen of ze toetsen afnemen, of op een andere manier de ontwikkeling van de leerlingen vanaf de kleuterleeftijd willen volgen.

Kritiek op kleutertoetsen

Niet veel scholen kiezen voor zo’n toets voor kleuters, omdat er niet veel aan de scores ontleend kan worden. De ontwikkeling van kleuters is nog zo grillig; wat ze vandaag leren, kunnen ze morgen soms alweer vergeten zijn. Kleuters leren spelenderwijs en in sprongen. Een toets is te veel een momentopname en kan bij kleuters een erg vertekend beeld geven. Veel leerkrachten waren daarom niet tevreden over het afnemen van toetsen bij kleuters.

Daarnaast wordt er voorbijgegaan aan de kalenderleeftijd van de kinderen. Op het moment van toetsen kan de ene kleuter in groep 1 vier jaar en negen maanden oud zijn, terwijl de ander vier jaar en één maand is. Die laatste kleuter zit dus pas nét op de kleuterschool. Het is dan ook niet gek dat jongere leerlingen op zo’n toets veel lager zullen scoren dan oudere leerlingen.

Vanaf groep 3 kan er beter getoetst worden. Vanzelfsprekend verschillen de kalenderleeftijden van de kinderen dan nog steeds, maar de didactische leeftijd (DL) – dat is het aantal maanden dat je kind vanaf groep 3 onderwijs heeft gevolgd – is voor alle kinderen in groep 3 gelijk.

Advertentie

Lees ook: De DLE-score: wat is dat?

Vanaf 2021: geen toetsen meer voor kleuters

Om bovenstaande redenen heeft het kabinet besloten om vanaf 2021 geen toetsen meer te laten afnemen bij kleuters. Deze afspraak is opgenomen in het regeerakkoord. Volgens het kabinet past het niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Daarom worden de toetsen helemaal uit het leerlingvolgsysteem gehaald.

Meer weten? Dit leert je kind in groep 1 en in groep 2.

Alternatieven voor toetsen

Scholen krijgen wel de ruimte om de ontwikkeling van de kleuters op een andere manier bij te houden in het leerlingvolgsysteem, zonder toetsen dus. Op welke manier dat gedaan wordt, mag de school of de leerkracht zelf bepalen. Zo zou de voortgang kunnen worden bijgehouden met behulp van observaties, het houden van gesprekjes of het doen van spelletjes.

Het is voor de leerkracht van je kind wel belangrijk om de ontwikkeling en voortgang van je kind te kunnen bijhouden, ook al in de kleuterjaren. Dat kan de leerkracht helpen om te bepalen of je kind nog wat extra hulp nodig heeft en of hij klaar is om naar groep 3 te gaan. In het leerlingvolgsysteem kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoe het staat met de motorische ontwikkeling van je kind, of hij sociale contacten maakt en hoe de voortgang is op het gebied van kleuren, tekenen, woordenschat en tellen.

Advertentie

Om dat te kunnen meten worden er nieuwe observatie-instrumenten ontwikkeld, onder andere door Cito, die vanaf nu al in de kleuterklassen gebruikt kunnen worden. Het idee hiervan is dat leerkrachten observeren hoe een kleuter een opdrachtje uitvoert. Scholen mogen ook zelf een observatiesysteem samenstellen of een ander instrument kiezen.

Lees ook: Wanneer is je kind rijp voor groep 3?

Redactioneel – Offer- Rugzak

Rugzak

Mini Unisex Rugzak
Shop nu