Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
brabbelen

Het nut van brabbelen door je baby

‘Wawawa, dadada of mamama’. Je verstaat er nog niets van, maar als je baby vier maanden oud is heeft hij al veel praatjes. Dat noem je brabbelen. Wat is het nut van brabbelen en hoe kun jij dit stimuleren bij je baby?

In samenwerking met expert

Jente Timmer

Logopedist

Geluiden voor en na de geboorte

Als je baby nog in je buik zit, kan hij al geluiden horen. Na de geboorte heeft hij vaak een voorkeur voor bekende geluiden, denk bijvoorbeeld aan je stem of die van je partner. Al vanaf het begin begrijpt je baby dat hij kan communiceren door zichzelf te laten horen. Als hij honger heeft, een schone luier nodig heeft of even lekker wil knuffelen, gaat hij huilen. Later gaat je baby brabbelen en rond zijn eerste verjaardag zegt hij zijn eerste echte woordjes.

Advertentie

Tip! Babyboekjes om de taalontwikkeling te stimuleren shop je via deze link.

Ontwikkeling vocaliseren en brabbelen

Brabbelen is een mijlpaal in de taalontwikkeling van je baby, maar het is niet zijn eerste mijlpaal op dat gebied. Dat is het vocaliseren.

 • Vocaliseren
  Zo’n zes tot acht weken na de geboorte maakt je baby spontaan – of als een reactie op jou – krachtige klinkerachtige geluiden. Tot ongeveer dertien weken worden die geluiden gecombineerd met keelmedeklinkers. Dit zijn de ‘k’, ‘g’ en ‘ng’. In deze belangrijke fase van zijn communicatieve ontwikkeling begint je kind zich bewust te worden van zijn omgeving. Hij glimlacht in deze periode voor het eerst en communiceert nu doelbewust, om iets voor elkaar te krijgen.
 • Vocaal spel – de voorloper van brabbelen
  Het vocaliseren wordt in de leeftijd van vier tot ongeveer 7 maanden gevolgd door vocaal spel. Hierbij ontdekt je baby allerlei mondstanden en oefent hij door bijvoorbeeld zijn tong en lippen te bewegen. Hij combineert klinkers met medeklinkers en kan meerdere lettergrepen uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan ‘mamama’ of ‘dadada’. Je kind gaat met verschillen in toonhoogte, volume en duur allerlei geluidjes uitproberen. Met dit spelen met klanken maakt je baby contact, maar het lijkt nog niet op een echte taal. Je baby heeft in de gaten dat hij zelf allerlei geluiden kan maken en dat jij daarop reageert. Kijk dan ook niet gek op als je hem af en toe plotseling hard hoort kraaien.
 • Brabbelen van ongeveer 7 tot 12 maanden
  Het uitproberen met klanken begint steeds meer op een echte taal te lijken. Vanaf dat je baby zeven maanden oud is, kun je zijn brabbels steeds beter herkennen. Je kunt zelfs echte woorden horen, zoals ‘mama’ of ‘papa’. Toch bedoelt je baby er nog niet direct iets mee, omdat hij nog niet weet dat jij en je partner bij die woorden horen. De /m/ en /p/, in combinatie met /a/, horen nu eenmaal tot de eerste klanken die een kind ontwikkelt bij het maken van echte woorden.

De brabbelfase is binnen de taalontwikkeling de periode waarin kinderen hun eigen moedertaal herkennen. Ook in de brabbels van de baby’s hoor je nu de intonatie en klankstructuren van de moedertaal terug. Je zou kunnen zeggen dat alle baby’s van de wereld tot ongeveer 7 maanden precies dezelfde geluiden maken.

De passieve woordenschat, het begrijpen van woorden en korte zinnen, is in de brabbelfase volop aan het groeien. Kinderen begrijpen uitingen als ‘kijk daar is papa!’, woorden als bal, poes, eten en andere veelvoorkomende begrippen uit de directe omgeving van een kind en delen van bekende liedjes als ‘klap eens in je handjes’.

Advertentie

Lees meer: Zo stimuleer je de taalontwikkeling van je baby

Brabbelen stimuleren

Brabbelen is een belangrijke stap in de taalontwikkeling van je baby. Als je kind helemaal niet brabbelt, vraag dan advies aan de arts van het consultatiebureau of logopedist. Het uitblijven van brabbelen kan bijvoorbeeld wijzen op een verminderd gehoor.

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om het brabbelen van je baby te stimuleren:

 • Voorlezen: Zelfs een baby kun je al voorlezen. Hij leert op die manier nieuwe klanken en woorden, en daarnaast is het voor hem heel fijn dat hij zo veel aandacht van je krijgt. Die positieve aandacht stimuleert zijn hersenontwikkeling. Hier lees je meer over het nut van voorlezen.
 • Praat veel tegen je baby: Tijdens het voeden, in het badje of als je even lekker met je baby knuffelt, kun je veel tegen je baby praten. Wacht even tot je kind reageert. Hij hoeft niet per se iets terug te zeggen, maar hij kan naar iets wijzen of lachen en daar kun jij weer op reageren.
 • Doe alsof je je baby begrijpt: Misschien begrijp je helemaal niets van wat je baby je allemaal probeert te vertellen, maar het is juist goed voor zijn taalontwikkeling om te doen alsof je hem snapt. Maak er een soort gesprekje van, die interactie is hartstikke leuk voor jullie allebei.
 • Babytaal spreken met je kind mag: de ‘overdreven’ intonatie en hoge stemmetjes vinden baby’s niet alleen prettig om te horen, de intonatieverschillen zorgen ervoor dat je baby aandachtig naar je luistert. Zo leert hij eerder klanken, woorden en zinnen herkennen. Gebruik wel zoveel mogelijk echte woorden.
 • Liedjes zingen: de taalontwikkeling van je baby wordt ook gestimuleerd als je liedjes voor hem zingt.

Tip: Is je baby moe, heeft hij honger of zit er een boertje dwars? Als je goed luistert, kun je volgens de Dunstan Babytaal methode vijf universele huilgeluiden onderscheiden en ontdekken wat er aan de hand is.

Advertentie

Woordenschat

Voor de verdere ontwikkeling van je kind is een rijke woordenschat een goede basis. Deze basis wordt al in het eerste jaar, dus tijdens het vocaliseren en brabbelen, gelegd, Het is belangrijk dat je kind al voor de basisschool genoeg woorden kent, zodat hij duidelijk kan maken wat hij wil. Dit geeft je kind ook zelfvertrouwen. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de woordenschat van je kind.

 

Bron: CJG

Dit artikel is tot stand gekomen en goedgekeurd door artsen en andere (medische) deskundigen van het Ouders van Nu expertteam.


Jente Timmer

Logopedist

Jente ondersteunt als logopedist jonge kinderen en hun ouders vanuit haar eigen praktijk Meertaalpraktijk. Kinderen met taalontwikkelingsachterstand of TOS (taalontwikkelingsstoornis) kunnen bij haar terecht voor individuele behandeling of voor het Hanen Ouderprogramma.

In dit programma leren ouders in bijeenkomsten samen met andere ouders welke technieken ze kunnen gebruiken om hun kind te helpen met praten. In allerlei dagelijkse situaties, van tanden poetsen tot eendjes voeren, op een natuurlijke manier. Wanneer je al alles hebt geprobeerd om je kind te helpen praten, maar het komt niet, kunnen frustraties ontstaan, bij zowel ouders als kind. Praten wordt dan een lesje, terwijl het leuk moet zijn! Het Hanen Ouderprogramma verbetert het contact tussen ouder en kind en brengt plezier in praten weer terug. Je kind maakt dan al snel nieuwe geluiden, gebaren of woorden. Het Hanen Ouderprogramma is bewezen effectief en wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Talen - en in het bijzonder de taalontwikkeling van jonge kinderen - interesseert haar mateloos. Ze vertelt er daarom ook buiten de therapiesetting geregeld over, zoals in workshops aan gastouders en pedagogisch medewerkers of op de Negenmaandenbeurs in opdracht van BoekStart.

Voor meer informatie:

 • Website Meertaalpraktijk

 • Social media van Jente Timmer:

  Redactioneel – offer – Buitenspelen is leuk!

  HEMA

  Buitenspelen is leuk!

  Helemaal met het buitenspeelgoed van HEMA
  Shop