Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
Kind ziet de voordelen van de kinderopvang in

Voordelen kinderopvang

Kinderopvang is leuk én goed voor je kind. De pedagogisch medewerkers – oftewel leidsters – zijn lief voor je kind, weten hoe de ontwikkeling van een kind verloopt, spelen met je kind en bieden voor alle leeftijden leuke activiteiten aan.

Advertentie

5 voordelen kinderopvang

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderopvang goed is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en dat ze op latere leeftijd vaak beter presteren. Een kinderdagverblijf is een warme en veilige omgeving met genoeg ruimte om te ravotten en te spelen en uitdagend materiaal om te leren. Hierdoor kan je kind zich op het kinderdagverblijf in zijn eigen tempo ontwikkelen. Door de omgang met andere kinderen zal je kind bovendien, als het wat groter is, leren samen te spelen, te delen, grenzen te kennen en vriendjes te maken. Hier de vijf voordelen op een rij:

1. Sociale vaardigheden

Pedagogisch medewerkers stimuleren het onderlinge contact tussen de kinderen op het kinderdagverblijf door bijvoorbeeld samen muziek te maken, op de activiteitenmat te spelen of een spel te doen. Je kind leert op deze manier zijn eerste sociale vaardigheden. Als hij ouder wordt, leert hij eveneens delen met leeftijdsgenootjes, om voor zichzelf op te komen, rekening houden met anderen en vriendjes maken. 

2. Doordacht pedagogisch plan

Kinderdagverblijven hebben altijd een doordacht pedagogisch beleid. Hierin staat de visie van het kinderdagverblijf op de omgang met kinderen beschreven. Een van de punten is bijvoorbeeld het stimuleren van de ontwikkeling. Want niet alleen op sociaal vlak leert je kind veel op de opvang, ook op motorisch, creatief en cognitief niveau wordt hij uitgedaagd. De pedagogisch medewerkers doen verschillende activiteiten die een bijdrage leveren aan zijn ontwikkeling, zoals bewegingsspelletjes, voorlezen, buiten spelen en muziek maken. Ook de taalontwikkeling wordt gestimuleerd door bewust dingen te benoemen en woorden te herhalen.

3. Goede aansluiting

Een kinderdagverblijf speelt ook een belangrijke rol als het gaat om de aansluiting op het basisonderwijs. Zo is zelfstandigheid een belangrijke vaardigheid voor je kind als hij voor het eerst naar school gaat. Daarom besteden kinderdagverblijven onder meer aandacht aan zelf naar het toilet gaan, zelf een jas aantrekken en de beurt in de groep durven nemen. Ook wordt er veel met je kind gepraat over school. Deze kleine dingen maken de eerste paar weken op de basisschool een stuk makkelijker.

Advertentie

4. Pedagogische achtergrond

Alle medewerkers van een kinderdagverblijf hebben een pedagogische achtergrond, werken veel met kinderen en hebben vaak zelf kinderen. Zij leren je kind spelenderwijs zich op diverse vlakken te ontwikkelen, bieden hem troost waar nodig, maken plezier met hem en zorgen dat kinderen gehoord en gezien worden. Ook letten ze er goed op dat je kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt en zorgen ze ervoor dat de spelletjes en activiteiten aansluiten bij de interesse en behoefte van je kind. Door hem deze persoonlijke aandacht te geven, weten de pedagogisch medewerkers precies wanneer hij meer sturing of uitdaging nodig heeft.

5. Bijna hele jaar open

De meeste kinderdagverblijven zijn het hele jaar, met uitzondering van nationale feestdagen, vijf dagen per week open van 7.30 tot 18.00-19.00 uur. Ze gaan dus niet in de vakantieperiodes dicht en bij ziekte van een van de pedagogisch medewerkers is er altijd vervanging zodat je kind gewoon naar de opvang kan.

Verzorging

Voor baby’s is vooral de verzorging op een kinderdagverblijf belangrijk. Om ze de juiste aandacht te geven, hebben zij dan ook (meestal) een vaste pedagogisch medewerker. Het eet- en voedingsmoment wordt afgestemd op de tijdstippen van thuis. Tussendoor kan je kind lekker spelen in de box of op de mat of klimmen en klauteren met de andere kinderen.

Spelenderwijs leren

Is jouw baby eenmaal dreumes of peuter, dan kan hij op het kinderdagverblijf kiezen uit allerlei activiteiten gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden (cognitief, motorisch, sociaal en creatief). Zo leert je kind spelenderwijs delen, wachten op elkaar en om voor zichzelf op te komen.

Advertentie

Daarnaast groeit je kind op in een ‘rijke taalomgeving’ als hij naar een kinderdagverblijf gaat. De pedagogisch medewerkers praten de hele dag met de kinderen. Daarnaast is vertellen en voorlezen dagelijkse kost. Kinderen krijgen hierdoor een grote woordenschat. Ook muziek, zingen, dansen en samen op instrumentjes spelen bij verjaardagen horen bij het dagelijks programma. Daarnaast is er zowel binnen als buiten alle ruimte om lekker te bewegen, waardoor de motoriek van de kinderen zich goed kan ontwikkelen. Loopkarren, fietsjes, klimhuisjes en schommels: het is er allemaal.

Ontdekken

Kinderen hebben de drang dingen te ontdekken en zo hun wereld te vergroten. In de buitenruimte of tuin van een kinderdagverblijf zijn er veel verschillende materialen te ontdekken: plantjes, takjes, zon, schaduw, plassen en ga zo maar door. Hierdoor leren zij spelenderwijs met risico´s om te gaan. Bovendien is buiten spelen goed voor de motorische, sociale en mentale ontwikkeling van je kind. Afstanden leren inschatten, de eigen grenzen bepalen bij het boompje klimmen of over muurtjes lopen, zijn vaardigheden die het hele leven van pas komen.

Overgang naar basisschool

In een groep leren kinderen ook om beter voor zichzelf op te komen, in eerste instantie misschien door te gaan huilen als hun autootje afgepakt wordt, later door uit te leggen aan een ander kind dat hij ook mee wil spelen! Hierdoor worden ze vanzelf weerbaarder, waardoor de kans dat ze later gepest worden kleiner is.

Kinderen leren van volwassenen, maar vooral ook van andere kinderen; ze doen elkaar na, kijken van elkaar ‘nieuwe kunstjes’ af en proberen samen allerlei dingen uit. Denk aan zindelijk worden, dit gaat echt veel gemakkelijker in een groep. Samen kijken of er plasje in het potje zit. Wat mijn vriendje kan, wil ik ook doen….voor je het in de gaten hebt zijn ze zindelijk. Kortom: kinderopvang (of peuterspeelzaal) geeft het kind een voorsprong waardoor de overgang naar de basisschool gemakkelijker is.

Bekijk hier hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt.

Commercieel – Prenatal – Offer – Sweet Petit mini collectie

Prenatal

Sweet Petit mini collectie

Fijne rib kwaliteit in biologisch katoen
Shop nu